Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke
Yleisesittely Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke

2 Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat
Yhteinen tiedon hallinta -hanke vastaa tämän päivän haasteisiin Sipilän hallitusohjelman mukaisesti toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. Tietojärjestelmät ovat Kansallisen palveluarkkitehtuurin myötä kehittyneet sille tasolle, ettei teknologia ole keskeinen rajoite. YTI toimii ja kehittää toimintatapoja tällä alueella Osa Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihanketta (toimenpide 3) Tieto Sisältö Käyttö

3 Kysytään vain tarvittaessa – edellyttää hyvää tiedon laatua

4 Yhteinen tiedon hallinta luodaan viiden työpaketin avulla
Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata- periaatteita julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin. Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä. Tiedon jakeluratkaisu, jolla voidaan monipuolisesti tukea tiedon käyttöä, myös suurten tietomassojen. Case: Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus, jossa sovelletaan hankkeessa kehitettäviä tiedon hallinnan menetelmiä ja välineitä (yhteistyössä Kuntatieto-ohjelman kanssa). Yhteinen tiedon hallintamalli, jossa kehitetään yhteisesti käytettävän tiedon hallintaa.

5 Omadata julkisessa hallinnossa: kansalainen voi käyttää ja hyödyntää julkisen hallinnon tallentamia tietojaan Yksilö voi jakaa tietojaan edelleen tai antaa luvan tiedon käyttöön muussa palvelussa.

6 Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet parantavat ja yhtenäistävät tietosisältöjen määrittelyä
SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT Sanastojen tuottaminen ja ylläpito & ”Termieditori” Koodistot & yhteinen Kansallinen koodistopalvelu Palvelu- kokonaisuus – systemaattiset tiedonmäärittelyn menetelmät ja Yhteentoimivuuden välineistö SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVEKOSTOT Tietomallinnus & yhteiskäyttöinen linkitettyjen määritysten editori (IOW) Sanastojen julkaisu & Finto SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT Tietojen harmonisointi auttaa sekä kansalaista että viranomaisia termiviidakossa Ymmärrys, mitä mikäkin termi ja tieto tarkoittaa Tietosisältöjen yhteensovittaminen sanastojen avulla Yhteinen tapa määritellä tietosisältöjä julkisen hallinnon tietojärjestelmiin

7 Monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu helpottaa sekä tiedon tuottajia että hyödyntäjiä
Tieto saadaan koosta tai muodosta riippumatta yhden välitysratkaisun avulla laajasti saataville. Välityksen lisäksi arvioidaan tarvetta ja mahdollisuuksia tietosisältöjen muokkaamiseen paremmin käyttöä tukevaksi. Tiedon tuottajat Tiedon hyödyntäjät Viestit Tiedostot Raken- teellinen tieto Monimuotoiset Käyttöön tiedon Palveluväylä sopivaksi lähteet muokattu tieto

8 Taloustietojen yhteentoimivuuden kehittäminen mahdollistaa tehokkaamman tiedolla johtamisen
Kuntien taloustietojen yhdenmukaistaminen kuntien taloustietoja, esimerkiksi palveluiden hintoja, on aiempaa helpompaa vertailla Osana taloustietojen yhteentoimivuuden -työpakettia toteutetaan: kuntien taloustietojen raportoinnin vaatimat, Kuntatieto-ohjelmassa ja maakuntien tietojen määrityshankkeessa jo tuotetut tietomääritykset (JHS) kootaan saataville ja hyödyttäväksi semanttista yhteentoimivuutta ja määritysten uudelleenkäyttöä edistäviin palveluihin. Tavoitteena, että Yhteentoimivuusmenetelmää osataan toteuttaa ja Välineistöä käyttää määritysten ylläpidossa.

9 Yhteisen tiedon hallintamallin ansiosta toiminta tehostuu ja laatu paranee
Ylläpito tehostuu skaala-edun ja selkeiden vastuiden ansiosta, yhteistyön edellytykset tiedon määrittelyssä kehittyvät. Yhteinen toiminta- ja organisointimalli julkiselle hallinnolle tiedon määrittelyn, tietosisältöjen ja näihin liittyvien välineiden hallintaan ja ylläpitoon. Hallinnon avoimuus lisääntyy tietosisältöjen ja tiedon avoimuutta tukevien hallintamenettelyjen avulla. Ymmärrys tiedon määrittelyn tarpeellisuudesta, tärkeydestä ja menettelyistä osana tiedon hallintaa kasvaa.

10 Hyödyt Kansalaisen ajansäästö Julkisen hallinnon tehokkaampi toiminta
Kansalaisille ja yrityksille Sujuvampi asiointi Tarpeeseen paremmin sopivat palvelut Jatkuvasti kehittyvät ja paranevat palvelut Parempi tietosuoja ja tietoturva Helppo tiedon hakeminen ja löytyminen Viranomaisille Parempilaatuisen tiedon avulla toiminnan tehostaminen ja automatisointi Tiedon jalostaminen ja jalostettu tieto johtamisen ja päätöksenteon tukena Kattava yhteentoimivuus eri muodoissaan Nopeampi tiedon tuotanto Vertailukelpoiset tiedot Kansalaisen ajansäästö Julkisen hallinnon tehokkaampi toiminta Tiedon luotettavuus ja luottamus tietoon Kustannustehokkuus Julkisen hallinnon tuottavampi yhteistoiminta Alenevat kehityskustannukset Aina ajantasainen tieto päätöksenteossa YTI-hanke mahdollistajana

11 Kustannukset ja aikataulu

12 Ota yhteyttä – osallistu, vaikuta!
Jari Kallela neuvotteleva virkamies puh (vaihde) vm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu Suvi Remes erityisasiantuntija


Lataa ppt "Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google