Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHKA 2.0 tilanne 1.12.2016 JHKA-työryhmän kokous JulkICT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHKA 2.0 tilanne 1.12.2016 JHKA-työryhmän kokous JulkICT."— Esityksen transkriptio:

1 JHKA 2.0 tilanne JHKA-työryhmän kokous JulkICT

2 Uudistettava rakenne muokattu
Julkisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri - rakenteet ja hallinta 1: KA-menetelmä, JHS 179 2: KA-välineet 3: JHKA-hallintamalli 4: JHKA-kypsyystasomalli Julkisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri - sisältö Periaatetason JHKA 5: Rajaukset ja tarkoitus 6: Sidosarkkitehtuurit ja standardit 7: Visio ja strategia 8: Arkkitehtuuri-periaatteet 2.0 Alustava versio Käsitteellisen tason JHKA 9: Julkisen hallinnon yhteinen palvelukartta 10: Ekosysteemimalli 11: Yhteiskäyttöiset tiedot Työn alla Viite- ja kohdearkkitehtuurit Puuttuu 12: Julkisten palvelujen yhteinen arkkitehtuuri – yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset 13: Alustat ja ekosysteemit 14: Valtionhallinnon arkkitehtuuri 15: Maakuntien arkkitehtuuri 16: Kuntien arkkitehtuuri 17: JHKA-kehittämispolku 18: Hankesalkku

3 JHKA 2.0 Arkkitehtuuriperiaatteet
Periaate Tiivistelmä 1 Kokonaisarkkitehtuurin avulla pystytään toteuttamaan parempia ratkaisuja ja palveluja Kokonaisarkkitehtuuri parantaa ratkaisujen yhteentoimivuutta, kehittämisen nopeutta ja sen avulla voidaan toteuttaa luontevia palvelukokonaisuuksia. 2 Kokonaisarkkitehtuurin avulla toteutettavat palvelut tuottavat laajasti arvoa Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan tuottaa palveluja, jotka tuovat mitattavaa arvoa kansalaisille, yrityksille, julkisen hallinnon työntekijöille, kumppaneille sekä koko yhteiskunnalle. 3 Arkkitehtuuri tunnistaa mahdollisuuksia ja mahdollistaa nopean uudistamisen ja sopeutumisen muutoksiin Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan tunnistaa kyvykkyyksiä, joita voidaan yhdistää sujuvasti uusiin palveluihin ja palvelutarpeisiin. 4 Uusissa ratkaisuissa hyödynnetään kattavasti yhteisiä palveluja ja ratkaisuja Kansalliseen ja paikallisiin arkkitehtuureihin toteutettavat palvelut ovat hyvin määriteltyjä ja ne ovat uusien palvelujen käytettävissä täysimääräisesti. Päällekkäisten palvelujen ja ratkaisujen toteuttamista vältetään. 5 Kokonaisarkkitehtuuri tukee päätöksentekoa Arkkitehtuuri auttaa päätöksentekijöitä valitsemaan toiminnan ja palvelujen kannalta oikeita ratkaisuja eri vaihtoehdoista. 6 Arkkitehtuuri edistää julkisen hallinnon ja palvelujen avoimuutta Arkkitehtuurin keskeisenä elementtinä on kattava ja laajamittainen avoimuuden periaate. Kaikissa palveluissa varaudutaan avoimen hallinnon tarpeisiin – tietosuojamääräysten puitteissa. 7 Arkkitehtuuri on yksinkertainen ja ymmärrettävä Arkkitehtuuri koostuu luontevista osista – sekä toiminnallisesti, tietonäkökulmasta että tietojärjestelmäpalveluissa. Arkkitehtuurikokonaisuus on helppo ymmärtää ja hyödyntää.

4 JHKA 2.0 Arkkitehtuuriperiaatteet
Periaate Tiivistelmä 8 Arkkitehtuuri on kustannustehokas Arkkitehtuurissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden elinkaarikustannuksiin. Kustannustehokkuutta vaalitaan päällekkäisyyksien välttämisellä ja toteutus- ja ylläpitokustannuksista huolehtimalla. Arkkitehtuurissa vältetään tarpeettomia tai vähäarvoisia komponentteja ja toimintoja. 9 Kokonaisarkkitehtuuri luo rakenteen, joka tukee toiminnan kehittämistä Kokonaisarkkitehtuurin toiminnalliset elementit ja yhteentoimivat tietorakenteet helpottavat toiminnan ja toimintaprosessien parantamista ja uusien palvelujen tuottamista. 10 Arkkitehtuuri varmistaa sujuvat ja yhteentoimivat prosessit Toimintaprosessien läpivirtausta voidaan nopeuttaa ja automatisoida sekä yhtenäistää kokonaisarkkitehtuurin avulla. 11 Tietoa tuotetaan ja käytetään yhteisesti Tuotettua tietoa ja tietovarantoja hallitaan huolellisesti ja koottu tieto on eri toimintojen ja tahojen hyödynnettävissä luontevissa palveluprosesseissa tiedon käyttöehtojen puitteissa. Julkinen hallinto ei kerää samaa tietoa asiakkailta monta kertaa. 12 Arkkitehtuuri varmistaa turvallisen käytön ja varautuu poikkeustilanteisiin Arkkitehtuuri varmistaa palvelujen turvallisen saatavuuden. Arkkitehtuuri varmistaa kriittiset palvelut myös poikkeustilanteissa ja on resilientti erilaisille vika- ja häirintätilanteille. 13 Arkkitehtuuri varmistaa kyvyn kehittyä ja laajentua Sekä järjestelmät että teknologia mahdollistavat näiden hyödyntämisen ja uudelleenkäytön kustannustehokkaasti ja sujuvasti. 14 Kansalaiset voivat kytkeytyä sähköisiin palveluihin pääosin valitsemillaan kanavilla Tuetaan ja kunnioitetaan erilaisia asiakkaille luontevia viestintäkanavia ja käyttötapoja. Asiointi- ja viestintä on monikanavaista.


Lataa ppt "JHKA 2.0 tilanne 1.12.2016 JHKA-työryhmän kokous JulkICT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google