Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHKA 2.0 – välituloksia työkokoukseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHKA 2.0 – välituloksia työkokoukseen"— Esityksen transkriptio:

1 JHKA 2.0 – välituloksia työkokoukseen
Jari Kallela JulkICT

2 Agenda Kertaus – uusittu rakenne Välineet Tarkoitus ja visio
Toimialajaosta ekosysteemimalliin Tulevan työpajan sisältö

3 Kertaus – uusittu rakenne

4 JHKA lähtötilanteessa

5 Uudistettava rakenne muokattu
Julkisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri - rakenteet ja hallinta 1: KA-menetelmä, JHS 179 2: KA-välineet 3: JHKA-hallintamalli 4: JHKA-kypsyystasomalli Julkisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri - sisältö Periaatetason JHKA 5: Rajaukset ja tarkoitus 6: Sidosarkkitehtuurit ja standardit 7: Visio ja strategia 8: Arkkitehtuuri-periaatteet 2.0 Käsitteellisen tason JHKA 9: Julkisen hallinnon yhteinen palvelukartta 10: Ekosysteemimalli 11: Yhteiskäyttöiset tiedot Viite- ja kohdearkkitehtuurit 12: Julkisten palvelujen yhteinen arkkitehtuuri - mahdollistajat 13: Alustat ja ekosysteemit 14: Valtionhallinnon arkkitehtuuri 15: Maakuntien arkkitehtuuri 16: Kuntien arkkitehtuuri 17: JHKA-kehittämispolku

6 Tiiviit kuvaukset uudesta rakenteesta
1: KA-menetelmä, JHS 179 2: KA-välineet 3: JHKA-hallintamalli 4: JHKA-kypsyystasomalli Kokonaisarkkitehtuuri-menetelmä Menetelmäohjeet Kuvauspohjat ja kuvausmallit Kokonaisarkkitehtuurikäsitteet KA-dokumentointi- ja hallintavälineet Esim. QPR/muu KA-väline Muut dokumentointivälineet tai koulutusvälineet Toiminta- ja päätöksentekomalli, jolla julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria hallitaan Organisointi ja prosessit Kypsyystasomalli arkkitehtuurikyvykkyyden mittaamiseen CMM-malliin perustuva

7 Tiiviit kuvaukset uudesta rakenteesta
5: Rajaukset ja tarkoitus 6: Sidosarkkitehtuurit ja standardit 7: Arkkitehtuuriperiaatteet 2.0 8: Visio ja strategia Kuvaus, mitä JHKA kattaa ja mitä on jätetty sen ulkopuolelle JHKA:n päätarkoitus Kuvaus JHKA:n sidosarkkitehtuureista Esim. European interoperability, Dublin core tms. Standardit Uudistetut ja konkretisoidut arkkitehtuuriperiaatteet Ohje, miten viite- ja kohdearkkitehtuurien arkkitehtuuriperiaatteet laaditaan JHKA:n visio, mitä sillä pyritään saavuttamaan Hallitusohjelman tulkinta arkkitehtuurin kannalta 9: Julkishallinnon yhteinen palvelukartta 10: Ekosysteemimalli 11: Yhteiskäyttöiset tiedot Ks. Seuraava kalvo Uudistettu ekosysteemimalli, johon arkkitehtuurisisältö ja palvelut jäsennetään Julkisen hallinnon Master datakartta Yhteentoimivuusmenetelmä Perustietovarannot – ylätason listaus Tietosuoja-asetuksen linaukset

8 Tiiviit kuvaukset uudesta rakenteesta
12: Julkisten palvelujen yhteinen arkkitehtuuri 13: Alustat ja ekosysteemit Kaikille yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset koottuna Ohjaavat JHS-suositukset Huom. Vaihdettu hallinto sanaan palvelu Alustakuvaukset ja niistä muodostuvat ekosysteemit Sisältää asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien arkkitehtuurikuvaukset ja linjaukset 17: KA-kehittämispolku Suunnitellut KA-kehittämiskohteet seuraaville vuosille Vaiheistus ja aikataulutus Sekä kuvaukset että muu kehittäminen 14: Valtionhallinnon arkkitehtuuri 15: Maakuntien arkkitehtuuri 16: Kuntasektorin arkkitehtuuri Kokoava laatikko Sisältää valtionhallintoa koskevat viite- ja kohdearkkitehtuurit Maakuntien yhteiset arkkitehtuurilinjaukset Varattu tulevaa rakenneuudistusta varten Kokoava laatikko Sisältää kuntia koskevat viite- ja kohdearkkitehtuurit

9 Välineet

10 Välineet On laadittu dokumentaatio, mitä välineitä JHKA:ssa tarjotaan ja millä välineillä aineistoja työstetään ja julkaistaan.

11 Tarkoitus ja visio

12 JHKA-arkkitehtuurin tarkoitus
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin mallien, suunnitelmien ja yhteisten palvelujen avulla julkinen hallinto pystyy toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti luotettavia ja tarpeellisia palveluja asiakkaille hallintorakenteiden yli.

13 Visio 2019

14 Toimialajaosta ekosysteemimalliin

15 Viime kerran keskustelua toimialoista + pieni tarkennus
VM vastaa  Juhta / JHKA-työryhmä Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Valtioneuvosto, ministeriöiden yhteiset palvelut UUSI Kokonaan uusi Ulkosuhteet MUUTTUNUT Oikeusturva ja demokratia Vanha ’Puolustus ja ulkosuhteet’ jaettu kahtia Sisäinen turvallisuus Puolustus MUUTTUNUT Valtion talous, hallinto ja valtion yhteiset palvelut Yhdistetty kaksi vanhaa MUUTTUNUT Opetus, tiede ja kulttuuri Vanhat ’Ympäristö ja yhdyskuntarakenne’ ja ’Terveys ja hyvinvointi’ ryhmitelty uudelleen Maatalous, metsätalous, maankäyttö, elintarvikkeet MUUTTUNUT Liikenne ja viestintä Työ ja elinkeinot Terveys ja hyvinvointi MUUTTUNUT Ympäristön ja luonnonsuojelu MUUTTUNUT

16 Toimialajaosta ekosysteemimalliin
Effica Ekosysteemi Loppukäyttäjä- palvelut Apteekki X Hyvis Monster.fi MOL Omakanta.fi TOR Opintopolku.fi Alustapalvelut eResepti Terhikki Koski (TOR) Hakeutujan -VA Etsin JHKA pitää kirjaa ja koordinoi näitä (ks TH-laki § 4) Kansa KanTa Oppijan arkkitehtuuri Avoimen tieteen ja tutkimuksen VA Tulorekisteri Alustat Palveluväylä PTV Tunnistaminen KaPA Perustietovarannot Tuve Mahdollistajat, yhteiset alustat

17 Ekosysteemimalli Ekosysteemitaso Kuvaus Loppukäyttäjäpalvelut
Suoraan loppukäyttäjän hyödynnettävät palvelut, sekä kansalainen, virkamies tai organisaatio Alustapalvelut Näiden avulla voidaan kehittää uusia loppukäyttäjäpalveluja, ne palvelevat loppukäyttäjäpalveluja ja joissain tapauksissa suoraan loppukäyttäjiä. Alustat Voivat olla loogisia (esim. viitearkkitehtuuri) tai fyysisiä alustoja (esim. sähköinen palvelu). Alustat eivät suoraan tarjoa loppukäyttäjäpalveluja, mutta niiden varaan voidaan kehittää sekä alustapalveluja että mahdollisesti myös loppukäyttäjäpalveluja. Eivät koske koko julkista hallintoa ja sen toimintoja. Mahdollistajat, yhteiset alustat Julkisen hallinnon yhteiset, toimialariippumattomat alustat. Muuten ks. Alustat.

18 Työpaja VM Jakovarat

19 Työpajan agenda Tilaisuuden avaus ja alustus Rastityöskentely
Tarkoitus ja visio – komponenttien kommentointi Alustamallin/ekosysteemimallin testaus ja kommentointi JHKA-periaatteet 2.0 Toiminta-arkkitehtuurin ja erityisesti palvelusalkun jäsentäminen Mitä halutaan JHKA-kehittämispolkuun Rastityöskentelyn purku, jatkokehittämisen askeleet

20 Työpajaan on koottu viisi rastia
Rastit Tarkoitus ja visio Alustamalli/ekosysteemimalli JHKA-periaatteet 2.0 Toiminta-arkkitehtuurin jäsentäminen Mitä halutaan JHKA-kehittämispolkuun Jakaudutaan viiteen pienryhmään – kaikki ryhmät käyvät kaikilla rasteilla vuoron perään Aika kullakin rastilla 15 min, jonka jälkeen siirrytään seuraavalle rastille Kolmen rastin jälkeen pidämme tauon A B C D E


Lataa ppt "JHKA 2.0 – välituloksia työkokoukseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google