Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoindata.fi Avoindata.fistä myös yhteentoimivuuden portaali.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoindata.fi Avoindata.fistä myös yhteentoimivuuden portaali."— Esityksen transkriptio:

1 Avoindata.fi Avoindata.fistä myös yhteentoimivuuden portaali

2 Avoindata.fi edistää myös yhteentoimivuutta  Avoindata.fin käyttöliittymiin on tehty joitakin muutoksia, jotta yhteentoimivuuden sisällöt tulisivat paremmin esiin  Erilaisia näkemyksiä siitä, voidaanko avoimen datan ja yhteentoimivuuden sisältöjä ylipäätään esittää samassa portaalissa  Tehty luonnos asettamiskirjeestä ja projektiaihiosta Avoindata.fin (=yhteentoimivuuspalveluiden) kehittämiseksi 2015 alkaen pp.kk.vvvv 2

3 Avoindata.fin kehittämisen keskeiset tavoitteet  Avointen tietoaineistojen tallentaminen ja säilytys (datahotelli)  Rajapintamäärittelyt ja kytkennät mm. ontologiapalveluihin ja kansallisen palveluarkkitehtuurihankkeen metatietopalvelut- kokonaisuuteen  Käytettävyys  Toimintamallien ja tukiprosessien jatkokehittäminen käyttäjäpalautteen pohjalta  Käyttäjähallinnan työkalujen ja prosessien tarkentaminen  Käytön ohjeistuksen tuottaminen pp.kk.vvvv 3

4 Avoindata.fin käyttö  AD.fin käyttötilastoja 2014 Istunnot Käyttäjät Sivukatselut Syyskuu 2 100 1 650 13 500 Lokakuu 3 871 2 950 20 638 Marraskuu 4 186 3 309 17 780  YT.fin käyttötilastoja  https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Tiet oa_portaalista/Kayttotilastoja.xhtml https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Tiet oa_portaalista/Kayttotilastoja.xhtml 4 pp.kk.vvvv

5 Avoindata.fin vastuuhenkilöt  VM  Mikael Vakkari  Margit Suurhasko (vuoden 2015 loppuun?)  Anne Kauhanen-Simanainen  Valtori  Taina Hagelberg – palveluvastaava  Gofore – 20 htp/kk – tekninen kehittäminen  PUUTTUU: sisällöntuottaja + tekninen tuki 5 pp.kk.vvvv

6 Avoindata.fin visio Avoindata.fi kokoaa metatiedot kaikista julkishallinnon avatuista tietovarannoista ja edistää yhteentoimivuutta käyttäjälähtöisesti. Käyttäjät saavat portaalista teknistä tukea sekä opastusta tietovarantojen avaamiseen ja kokonaisarkkitehtuurityöhön. Palvelua kehitetään niin, että tietovarantojen ja yhteentoimivuuden ohjeiden ja kuvausten tallentaminen portaaliin mahdollistuu tietoturvallisesti. Portaalia on mahdollista laajentaa muilla toimintaan liittyvillä sisällöillä ja toiminnallisuuksilla (esim. JHS-toiminta). 6 pp.kk.vvvv

7 Avoindata.fin kehittämisen aikajana 2016 JHS- toiminnan (JHS- suosituk- set, uutisvirta, muut tarvittavat toiminnalli- suudet) toteuttami- nen 2017 2014 -Jatkuvan palvelutuotann on käytäntöjen ja resurssien varmistaminen -Yhteentoimi- vuuden konseptoimi- nen -Kehittämis- hankkeen suunnittelu 7 pp.kk.vvvv 2018 2015 -Kehit- tämis- hankkeen toteutta- minen (datahotel li, rajapinnat, ontologiat ym.)


Lataa ppt "Avoindata.fi Avoindata.fistä myös yhteentoimivuuden portaali."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google