Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innokylä 2.1 – Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylään 29.8.2014 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innokylä 2.1 – Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylään 29.8.2014 1."— Esityksen transkriptio:

1 Innokylä 2.1 – Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylään 29.8.2014 1

2 2 Innovatiivisten hankintojen merkitys lisääntyy Merkittävä voimavara hyvinvointi- ja terveysalan palveluiden uudistamisessa, minkä tulisi viime kädessä näkyä parempina palveluina asiakkaille Ostamalla innovatiivisia ratkaisuja yrityksiltä ja järjestöiltä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden on mahdollista parantaa palveluidensa laatua ja tuottavuutta Kysyntä uusille ratkaisuille luo samalla liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

3 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuksista yli puolet ostoihin 2012, mrd. € Lähde: Tilastokeskus/Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto sekä THL Kunnat ja kuntayhtymät yhteensä Siitä sosiaali- ja terveystoimi Ostot yhteensä Kuntien käyttö- kustannukset yhteensä 26,170 44,290 16,796 22,989 3 29.8.2014

4 4 Innovatiivisen julkisen hankinnan kolme keskeistä piirrettä Tarvelähtöisyys – Perusta hankinta aitoon tarpeeseen; huomioi eri näkökulmat Tulosperusteisuus – Älä määrittele liian tarkkaan ratkaisua tarpeeseen, vaan jätä toimittajille vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Käännä tarpeet tuloksiksi eli määrittele millaista tulosta ratkaisulla tulisi saada aikaan Yhteiskehittäminen - Suunnittele ja kehitä yhdessä toimittajien ja loppukäyttäjien/asiakkaiden kanssa läpi prosessin

5 Perinteinen näkemys julkisesta hankinnasta Lähde: Mikko Wennberg, Owalgroup Hankinnan suunnittelu ja valmisteluToimittajasuhteen hallinta KILPAILUTUS Kilpailutuskeskeinen näkemys Hankinnat = Kilpailutus (alkaa tarjouspyynnöstä päättyy sopimukseen) Hankintojen ydin on kilpailutusprosessin toteuttamisessa Hankintojen resurssit on keskitetty kilpailutuksen toteutukseen 29.8.2014 5

6 Hankinnan suunnittelu ja valmisteluToimittajasuhteen hallinta KILPAILUTUS Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen hallintaan Uusi näkemys julkisesta hankinnasta Lähde: Mikko Wennberg, Owalgroup 29.8.2014 6

7 7 Innokylä muunnetaan myös innovatiivisia hankintoja tukevaksi kehittämisympäristöksi Konsortio: THL Kuntaliitto SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry VTT Kuntahankinnat Oy Rahoittajat: STM, Sitra Aikataulu: 1.6.2014 - 31.5.2015

8 29.8.2014 8 Kehittämisen päämäärä ja tarkoitus Päämäärä: Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kansallinen yhteiskehittämisen päänäyttämö, jota myös alan julkinen innovatiivinen hankintatoiminta hyödyntää aktiivisesti. Tavoite: Uudistetun Innokylän verkkopalvelu ja työkalut tukevat ja hyödyttävät tarvelähtöistä ja yhteiskehittämiseen perustuvaa innovatiivista julkista hankintatoimintaa hyvinvointi- ja terveysalalla.

9 29.8.2014 9 Kehittämistehtävät 1. Luodaan Innokylään innovatiivisia hankintoja koskeva perustietopaketti. 2. Tuodaan Innokylään kilpailutusta edeltävän avoimen markkinavuoropuhelun, hankinnan valmistelun ja suunnittelun sekä hankintayksikön ja toimittajan välisen yhteiskehittämisen toimintamalleja sekä näitä koskevia esimerkkejä. 3. Muunnetaan ja laajennetaan Innokylän verkkopalvelua ja kehittämistyökaluja siten, että ne mahdollistavat kilpailutusta edeltävän avoimen markkinavuoropuhelun, hankinnan valmistelun sekä hankintayksikön ja toimittajan välisen yhteiskehittämisprosessin verkkoympäristössä. 4. Markkinoidaan ja viestitään Innokylään rakentuvasta innovatiivisten hankintojen ympäristöstä kunnille, järjestöille ja yrityksille jo kehittämistyön aikana.

10 29.8.2014 10 Juha Koivisto


Lataa ppt "Innokylä 2.1 – Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylään 29.8.2014 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google