Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimustietovaranto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimustietovaranto"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimustietovaranto

2

3 Nykytilanne Tietoja kerätään hajautetusti useisiin paikkoihin, esimerkiksi: Korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden järjestelmät OKM:n tiedonkeruut Tutkimusaineisto- ja julkaisuarkistot Tutkimusrahoittajien rekisterit Hankerekisterit Tieteellisten kustantajien palvelut Kirjastojen tietokannat Toistaiseksi tiedot ovat olleet vaikeasti löydettävissä ja hyödynnettävissä Eri tietovarantojen sisältämiä metatietoja ei ole linkitetty toisiinsa Tarjolla ei ole yhtä yhteistä näkymää Suomessa tehtävään tutkimukseen

4 Valtakunnallisen tutkimustietovarannon tavoitteet
Yhdistää tällä hetkellä erilliset tietovarannot toisiinsa Koota ja välittää jo olemassa olevaa tietoa (ei lisätä tiedonkeruita tai raportointia) Tarjota väylä tutkimustiedon lähteille Luoda yhteinen, avoin ja kattava näkymä Suomessa tehtävään tutkimukseen Koota ja yhdistellä tutkimusta kuvaavia metatietoja siten, että ne ovat yhteismitallisia ja helposti hyödynnettävissä Tarjota menetelmä tietojen sujuvaan siirtoon ja hyödyntämiseen erilaisissa palveluissa ja prosesseissa Vähentää samojen tietojen syöttämistä käsin useaan paikkaan

5 Lähdetietovarantoja: julkaisut
VIRTA-julkaisutietopalvelu Otettu käyttöön vuonna 2016 OKM:n omistama tietovarantopalvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista Tarjoaa yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa julkaisutoiminnasta. Sisältää tällä hetkellä tiedot noin 200 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

6 Lähdetietovarantoja: tutkimusaineistot
Tutkimusaineistojen metatietovaranto METAX Kehitys käynnistynyt vuonna 2017 ATT-hankkeessa on kehitteillä Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden (TutkimusPAS) palvelukokonaisuuteen keskitetty tutkimusaineistojen metatietoratkaisu (työnimeltään METAX).  Yhteinen metatietovaranto vähentää työtä ja riskejä metatiedon hallinnassa, jossa nyt haravoidaan, tallennetaan, päivitetään ja synkronoidaan metatietoja useassa tietojärjestelmässä.  Metatietopalvelu mahdollistaa tutkimusaineiston kuvailun niin että metatiedot pysyvät ajantasaisina myös niitä hyödyntävissä tietojärjestelmissä. Ratkaisu tukee tutkimusaineistojen metatietojen hajautettua muokkausta ja käyttöä useista eri käyttöliittymistä ja niiden kustannustehokasta ylläpitoa.  Ehdotettu ratkaisu käyttää osin valmiita ja muissa kehityshankkeissa toteutettavia komponentteja.

7 Lähdetietovarantoja: tutkimusinfrastruktuurit
Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki Pilotti avattu vuonna 2016 Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki on Suomen Akatemian sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille suunnattu palvelu. Palvelun tavoitteena on edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Tiedot tutkimusinfrastruktuureista löytyvät palvelusta keskitetysti, ne ovat helposti ylläpidettävissä ja niihin on tarjolla pääsy rajapinnan kautta. Palvelu sisältää tällä hetkellä tiedot Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan  sekä muista Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuureista.

8 Lähdetietovarantoja: tutkimushankkeet
Hanketietovaranto Toteutus vuosina Osana tutkimustietovarantoa toteutettavan hanketietovarannon tarkoituksena on koota valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa suunnitellaan yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian ja TEKESin kanssa. Tavoitteena on, että rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tietoja omista hankerekistereistään tai - järjestelmistään. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla hankkeiden tietoihin voidaan liittää tutkimustietovarantoon kerättäviä muita tietoja, esimerkiksi hankkeissa syntyneiden julkaisujen ja tutkimusaineistojen tai niissä käytettyjen tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Myöhemmässä vaiheessa hanketietoja on mahdollista kerätä tietovarantoon myös esimerkiksi korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä.


Lataa ppt "Tutkimustietovaranto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google