Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon toimintalinjaukset vuoteen 2020

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon toimintalinjaukset vuoteen 2020"— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon toimintalinjaukset vuoteen 2020
Anne Kauhanen-Simanainen

2 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Tavoitteena, että hallinnon kaikki merkittävät julkiset tiedot ovat vuosikymmenen loppuun mennessä koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin. Toimenpideohjelma, jonka avulla koordinoidaan ja vauhditetaan tietovarantojen avaamista, luodaan yhteisiä käytäntöjä, tuetaan ja vauhditetaan tietovarantojen avaamisen prosessia. Ohjelma päättyy kesäkuussa 2015. Päämääränä, että tietovarantojen avaamisesta tulee osa hallinnon normaalia toimintaa ja se otetaan huomioon kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa.

3 Tietovarantojen avaaminen etenee
Alkoi valtionhallinnossa vuoden 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella. Ympäristötietojen maksuttomuus toteutettu jo aiemmin. Monipuolistunut ja jatkunut mm. tilastoaineistoille, liikenne- ja ajoneuvotiedoilla, talousdatalla, yhteisöjen verotiedoilla, maaperä- ja kallioperäkartoilla, elintarviketiedoilla, patentti- tavaramerkki- ja mallirekisteritietojen, kulttuuriperintöaineistojen ja Tilastokeskuksen aineistojen osittaisella avaamisella, esim. postinumeroalueet Julkisten tietovarantojen avaamiseen noin 6 miljoonan euron määrärahalisäys valtion vuoden 2014 budjetissa ja vuonna 2015 noin 4 miljoonaa euroa. Uusien lisämäärärahoja vaativien tietovarantojen avaaminen käsitellään vuosittain osana julkisen talouden suunnitelmaa. Useat kunnat avanneet aineistojaan, mm. hankintatietoja, pääkaupunkiseutu edelläkävijänä, 6AIKA -hanke

4 Avoimen tiedon ohjelman toimenpiteitä 2013-2015
Avoindata.fi, avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu JulkICTLab, avointa dataa hyödyntävien julkishallinnon palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristö Käytäntöjen yhtenäistäminen, JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupasuositus, CC4.0 Nimeä Avoimen tiedon vaikuttavuus –esitutkimus ja toimenpiteet sen pohjalta Tietovarantojen avaamisen ohjeistus VM:n ja Kuntaliiton yhteistyönä (työn alla) Verkostomaista yhteistyötä: Avoimen hallinnon hanke, Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjelma, Apps4Finland, Avoin Suomi 2014-tapahtuma, SharePSI, Open Data Support –koulutus, Digiturnaus, kuntien 6AIKA-hanke, Pohjoismaiden avoimen datan viikko

5 Avoimen tiedon linjaukset vuoteen 202o

6 Miksi avata dataa – hyödyt
Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Viranomaistoiminnan läpinäkyvyys Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uudet mahdollisuudet Tiedon alkuperän näkyvyys ja luotettavuus Kansantaloudelliset hyödyt Innovaatiot ja uusien (liike-) toimintamahdollisuuksien tukeminen Tiedon jalostaminen ja palvelut, uudelleen käyttö, sovellukset Uusia aineistoja tieteen, tutkimuksen ja oppimisen käyttöön Hallinnon sisäinen tehokkuus Päällekkäisen tiedonkeruun vähentäminen Tietovarantojen laadun parantaminen Tiedon hyödyntämisen tehostaminen hallinnon sisällä

7 Ohjelman ehdotukset jatkolinjauksiksi
Avoin data - digitaalisen talouden, julkisten palvelujen, tehokkaan hallinnon ja päätöksenteon perusta Ohjelman ehdotukset jatkolinjauksiksi Julkisten tietojen avaamista jatketaan Kehittämisen painotus tietovarantojen avaamisesta tiedon hyödyntämiseen Tieto-osaamisen vahvistaminen koko julkisessa hallinnossa

8 Tavoitteena tiedon tehokas hyödyntäminen ja tuottavuuden kasvu
Jatketaan ja tuetaan tietovarantojen suunnitelmallista avaamista. Avoindata.fitä ja JulkICTLabia kehitetään edelleen. Selvitetään perustietovarantojen tuotannon, hallinnan ja palvelujen yleinen malli ja maksuttomuuden mahdollisuudet. Tieto-osaamisen kasvattaminen, digitaalisen tietoympäristön taidot

9 Miten edetään? - keskustelua
Avoimen tiedon linjaukset osaksi laajempia tietopoliittisia periaatteita Avoin tietokulttuuri osaksi toiminnan kehittämistä Tietovarantojen avaaminen osaksi johtamisen käytäntöjä Avoimen tiedon kehittämis- ja koordinointitehtävät osaksi mahdollisen tietoviraston tehtäviä Tietovarantojen avaamisen suunnitelmat osaksi kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä Avoimen datan vaatimusten huomioon ottaminen kehitettäessä ja hankittaessa uusia tietojärjestelmiä Kohti vaikeampia kysymyksiä: henkilötietoja sisältävät tietovarannot, tietojen yhdistelyn riskit, tiedon ja palvelun erottaminen, julkisen palvelutehtävän selkeyttäminen, asenteet, tiedon hallinnan kokonaisuuteen liittyvät kysymykset…

10 Avoimen tiedon ohjelma www.vm.fi/avointieto Avoindata.fi
Kiitos! Avoimen tiedon ohjelma Avoindata.fi


Lataa ppt "Avoimen tiedon toimintalinjaukset vuoteen 2020"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google