Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TORNION KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT STRATEGIA 2007 - 2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TORNION KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT STRATEGIA 2007 - 2009."— Esityksen transkriptio:

1 TORNION KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT STRATEGIA 2007 - 2009

2 Perustehtävä  Lasten ja nuorten kasvun, selviytymisen ja osallisuuden tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa

3 Visio  Nuorisopalvelut on moniammatillisesti verkostoitunut lasten ja nuorten kasvua tukeva kansainvälinen osaaja.

4 Toiminta-ajatus  Nuorisopalvelut tukee lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi ja vastuuntuntoisiksi ihmisiksi, luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle ja edistää perheiden hyvinvointia yhteistyöllä ja laadukkailla palveluilla.

5 Arvot  Välittäminen  Tasapuolisuus  Osaaminen  Yhteistyökykyisyys  Päihteettömyys

6 Torniossa on: (31.12.2006)  0 – 29 vuotiaita8496  7 – 12 vuotiaita1681  13 – 18 vuotiaita 1957

7 1. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen  Ennaltaehkäisevä työ  Toimintamahdollisuudet  Yhteisöllinen oppiminen  Pitkäjänteisyys

8 2. Lasten ja nuorten selviytymisen tukeminen  Sosiaalinen vahvistaminen  Moniammatillinen yhteistyö  Tiedottaminen  Ennakointi

9 3. Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen  Arjen osallisuuden mahdollistaminen  Vaikuttamismahdollisuuksien luominen  Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen  Yhteisvastuuseen oppiminen

10 4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen  Ammatillisuus ja asiantuntijuus  Koulutus  Verkostotyö  Kasvattajayhteistyö  Vapaaehtoistoiminta

11 5. Resurssit ja sisäiset tukipalvelut  Organisaatio ja henkilöstö  Johtaminen  Toimintatilat  Toimiva yhteistyö  Talous  Kehittäminen, strategiatyö

12 Toimenpiteet näkökulmittain: Asiakas- ja vaikuttavuus  Säännöllinen ja monipuolinen tiedottaminen nuorille ja vanhemmille. Mukana moniammatillinen verkosto.  Tavoitteet: - vanhempien tietoisuus ja ymmärrys nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista asioista lisääntyy - nuorten tietämys elämänhallintaansa vaikuttavista asioista sekä sitä tukevista nuorisotyön toiminnoista lisääntyy

13 Toimenpiteet näkökulmittain: Asiakas- ja vaikuttavuus  Nuorisotutkimusten tekeminen yhteistyössä moniammatillisen verkoston ja oppilaitosten kanssa  Tavoite: - tutkimustyön avulla saadaan tietoa nuorten elämänhallinnan ongelmista sekä ajankohtaisista nuorten elämään vaikuttavista asioista - tutkimustuloksia voidaan hyödyntää toiminnassa

14 Toimenpiteet näkökulmittain: Prosessi  Yhteistyön hyödyntäminen koulutoimen ja päivähoidon kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  Tavoite: - tietotaidon, taloudellisuuden ja käytännöllisyyden lisääntyminen toiminnassa

15 Toimenpiteet näkökulmittain: Prosessi  Tornion ja Haaparannan nuorisoneuvostojen laatiman yhteisen Nuorisopoliittisen ohjelman hyödyntäminen päätöksenteossa.  Tavoite: - Nuorisopoliittisessa ohjelmassa olevien tavoitteiden asteittainen toteutuminen - Nuorisopoliittisen ohjelman toteutumisen vuosittainen seuranta

16 Toimenpiteet näkökulmittain: Taloudellinen  Riittävien taloudellisten resurssien turvaaminen sekä ennaltaehkäisevään työhön että erityistarpeisiin.  Tavoite: - edellytysten luominen hyvälle lapsuudelle ja nuoruudelle ennaltaehkäisevän toiminnan avulla - mahdollisuus kohdistaa taloudellisia ja henkilöstöresursseja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorisoryhmien tai riskitilanteiden kohtaamiseen

17 Toimenpiteet näkökulmittain: Taloudellinen  Kunnan ulkopuolisen rahoituksen hakeminen ja hyödyntäminen.  Tavoite: - toiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen osana nuorisotyön omaa palvelutuotantoa

18 Toimenpiteet näkökulmittain: Henkilöstö  Vakituisen ja koulutetun henkilöstön määrän turvaaminen suhteessa työtarpeeseen.  Tavoite: - riittävä määrä työtehtäviä vastaavan koulutuksen saaneita työntekijöitä - palveluiden hyvä laatu

19 Toimintaperiaatteet:  Nuorten muuttuvien elämäntilanteiden, elämäntapojen, nuorisokulttuurien ja nuorten arvojen ja asenteiden jatkuva seuraaminen  Nuorisopoliittinen vaikuttaminen  Välittävä ja osallistava työote  Yhteistoiminta muiden hallintokuntien ja nuorisotyön eri toimijoiden kanssa

20 Seuranta ja arviointi:  Vuosittainen talous- ja toimintasuunnitelma  BSC –tuloskortit  Henkilöstön strategiatyöskentely - strategiset tavoitteet - toiminnan suunnittelu ja arviointi  Strategian päivittäminen


Lataa ppt "TORNION KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT STRATEGIA 2007 - 2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google