Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTO/aineenopettajat REFLEKTIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTO/aineenopettajat REFLEKTIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."— Esityksen transkriptio:

1 USKONTO/aineenopettajat REFLEKTIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 REFLEKTIOTYÖSKENTELY martin.ubani@helsinki.fi Opettajan pedagoginen kasvu Ohjatun harjoittelun itsearviointiväline Käytännön (praxis) suhteuttaminen teoriaan Työskentelyä: n. 100h + ryhmät Hyväksytty suoritus: Ryhmät (2 x 2h syksy, 2 x 2h kevät) Pienryhmätyöskentely harjoittelun aikana Pienryhmätapaaminen ohjaajan kanssa Osatehtävien suorittaminen HUOM: Kenttäkouluissa harjoitteleva opiskelija: 1 krt didaktikko seuraa oppituntia + palautekeskustelu

3 REFLEKTIOTYÖSKENTELY martin.ubani@helsinki.fi Pienryhmätyöskentely (5 hlöä) Tapaaminen väh. 4 kertaa harjoittelun aikana (eri viikkoina) Annettujen teemojen pohdinta ja havaintojen kokoaminen Lopputuotos mukaan didaktikon tapaamiseen Didaktikon tapaaminen harjoittelujakson päätyttyä (sovitaan didaktikon kanssa (lista didaktikon ovessa marraskuun 3 vko) Kenttäharjoittelijat harjoittelun aikana lisäksi: 1 opetettava tunti, jota didaktikko saapuu seuraamaan Palautekeskustelu välittömästi

4 RYHMÄJAKO max 5 hlöä martin.ubani@helsinki.fi

5 1990-luku Opettaja oman työnsä tutkijana Opettaja ”reflektiivinen praktikko” (Raivola 1994) Aktiivista ja intensiivistä omien uskomusten ja toimintatapojen pohdinta ja perusteiden löytämistä toiminnalle ”Takautuva, reaaliaikainen ja ”suunnittelureflektio” Taustalla konstruktivistinen oppimisteoria Oppimisen itsesäätelytaidot: Opettamisen ja (oppimisen) suuntaaminen edellyttää tavoitteisuutta ja metakognitiivisia taitoja Konkreettinen seuraus: oppilaan oman tavoitteenasettelun ja itsearvioinnin lisääntyminen 1990-luvulla myös opetuksessa Arviointimenetelmien ja -käsityksen monipuolistuminen martin.ubani@helsinki.fi

6 Ymmärtämisen tasot ”Ymmärtämisen” pinnallisuus vs. syvällisyys (Biggs 1999) 1. Opiskellun sisällön toistaminen ilman selkeää käsitteellistä hahmotusta 2. Opiskellun sisällön toistaminen hyödyntäen opettajan antamia käsitteellisiä määritelmiä ja hahmotuksia 3. Oman käsitejärjestelmän kehittelyä opiskellun aineiston pohjalta mutta ainoastaan etsien sopivia vastauksia etukäteen oletettuihin tenttikysymyksiin 4. Oman käsitejärjestelmän syvempi kehittely muun relevantin kirjallisuuden avulla ja oman henkilökohtaisen näkemyksen luominen aihepiiristä 5. Oman käsitejärjestelmän muodostaminen laajan lukeneisuuden, oman ajattelun ja pohdinnan kautta martin.ubani@helsinki.fi

7 TEHTÄVÄ: Pedagogiset kehityshaasteeni Kirjoita otsikoksi ”KEHITYSHAASTEENI” Paperin yläkulmaan päivämäärä Kirjoita paperin alareunaan ”Vuorovaikutus”, ”Aineenhallinta” ja ”Oppimisen ohjaaminen”, ”Muut” Nimeä tulevan opiskeluvuoden kasvuhaasteesi ja sijoita ne em. luokkiin (yläpuolelle). Piirrä kunkin luokan yläpuolelle pylväs, joka symboloi kyseisen haasteen suuruutta suhteessa kahteen muuhun luokkaan Keskustelkaa lopuksi nimeämistänne haasteista ryhmän kanssa Miten tavoitteiden saavuttamista voisi tukea opinnoissa tai muuten vuoden aikana? martin.ubani@helsinki.fi

8

9

10


Lataa ppt "USKONTO/aineenopettajat REFLEKTIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google