Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AD 1/Luento/USKONTO Aineenopettajat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AD 1/Luento/USKONTO Aineenopettajat"— Esityksen transkriptio:

1 AD 1/Luento/USKONTO Aineenopettajat
Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 Uskonnonopetuksen luokkahuonekulttuuri
Luennon avainkysymys: Millainen on uskonnon luokkahuonekulttuuri? Kuvaile uskonnon luokkahuonekulttuurin erityispiirteitä (vrt. muut katsomukset, muut oppiaineet tms.) Käytänteet Käsitteet ja symboliikka Tulkinnallinen viitekehys (olettamukset ja miten ilmenevät)

3 Mitä näet?

4 Mitä on kulttuuri? Määritelkää

5 Mitä on kulttuuri? Tietyn yhteisön henkisten ja aineellisten saavutusten muodostama kokonaisuus ja niihin liittyviä käytänteitä Lat. ”colere”: viljellä, kultivoida

6 Mitä on kulttuuri uskonnonopetuksessa?
3 kulttuurista lähtökohtaa (Sterkens 2001): Yksiuskontoinen ”ME” (monoreligious) Moniuskontoinen ”HE” (multireligious) Uskontojen välinen ”HE” (inter-religious) Elämänkatsomus Yleissivistys Etiikka Yksiuskontoinen Uskonnon mukainen elämänkäsitys Tukee ymmärrystä vallitsevasta uskonnosta Uskonnon mukainen etiikka Moniuskontoinen Relativistinen uskonkäsitys Laaja uskonnollinen yleistieto Universaalit eettiset ohjeet Uskontojen välinen Valistunut elämänkäsitys Tukee ymmärrystä omasta uskonnosta Yksilöllinen eettinen normisto

7 Uskonnon luokkahuonekulttuuri
2 näkökulmaa Uskonnonopetuksen ja ympäröivän ”yleisen” kulttuurin välinen suhde Ilmentää suomalaista kulttuuria, tukee osallisuutta yhteiskunnassa Uskonnonopetuksen praksiksen sisäinen ominaislaatu Käytänteet Kieli Tuotokset (symbolit, artefaktit, kulttuurin muisti) Tulkinnallinen viitekehys Auttaa lukemaan edellisiä: ”uskonnollinen lukutaito”

8 Uskonnon rooli?

9 Uskonnon rooli uskonnonopetuksessa
Tietosisältö vs. luokkahuonekulttuurin omaleimaisuuden määrittäjä Eri katsomusaineet: samoja sisältöjä Eri katsomusaineet: erilainen kulttuuri Mutta: ei täyttä vastaavuutta taustalla olevan uskonnollisen perinteen kanssa Luokkahuonekulttuuri pedagoginen, ei uskonnollinen häät, ehtoollinen tms.

10 Oppiminen uskonnossa Sosiokulttuuriset teoriat (Lave & Wenger 2004, Rogoff 2001): Yksilön ja kulttuurin välinen vuorovaikutus yksilön kehityksen perustana Jäsenyyden tai osallisuuden muutos Perifeerinen osallisuus – Täysi osallisuus Perifeerinen: pääsy kulttuurin resursseihin ja materiaaleihin Täysi osallisuus: mahdollistaa kulttuurin muuntamisen ja haastamisen (mahdollista vain sisältä) MIHIN OPPILAAT KASVATETAAN USKONNONOPETUKSESSA OSALLISIKSI/JÄSENIKSI?

11 Oppiminen uskonnossa Opettajan osallisuus? Mitkä vaatimukset?

12 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op
LUENTO 2.10 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

13 Kirkkotaide ja uskonnonopetus
Uskonnonpedagoginen instituutti (UPI) Pääsiäinen ja taide Tulkintamalli Kuvaluettelo Koodiavain Muut verkkopohjaiset opetusmateriaalit ja vinkit SUOL.fi EVL.fi Edu.fi (opetushallitus)


Lataa ppt "AD 1/Luento/USKONTO Aineenopettajat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google