Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTO/aineenopettajat AD 4 Ryhmäkokoontuminen 4.12.2007 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTO/aineenopettajat AD 4 Ryhmäkokoontuminen 4.12.2007 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."— Esityksen transkriptio:

1 USKONTO/aineenopettajat AD 4 Ryhmäkokoontuminen 4.12.2007 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 Tutkielman rakenne KANSISIVU TUTKIMUKSEN NIMI Ohjaa lukijaa – sitouttaa kirjoittajaa Näyttää kontekstin tai tulkinnallisen viitekehyksen -Vrt. ” Martti Luther” Yleensä otsikon käsitteet määritellään/käsitellään teoriassa Tekijä, opiskelijanumero, seminaari, pvm. ohjaaja TOINEN SIVU Sisällysluettelo martin.ubani@helsinki.fi

3 Tutkielman rakenne JOHDANTO Motiivi Taustaa Raportin suuntaaminen: ”Tutkimuksen tarkoituksena…” Pro gradu: Aiheenkäsittelyn eteneminen ja perustelu Kirjoitetaan lopuksi pohdinnan kanssa TUTKIMUSTEHTÄVÄ Konkreetit tutkimuskysymykset -Yleensä 2-3 kpl tai ryhmiteltynä kahden pääkysymyksen alle (erityisesti kvantitatiiviset tutkimukset) Tutkimuskysymykset voivat sijoittua myös johdannon loppuun ja/tai tutkimusmenetelmä-osioon Tutkimuskysymyksiin palataan yleensä pohdinnassa martin.ubani@helsinki.fi

4 Tutkielman rakenne TUTKIMUKSEN TEORIA Nimetään aiheiden mukaan Keskeisten käsitteiden määrittely Omat luvut esim.: -Konteksti (fyysinen/mentaalinen) -Missä tapahtuu? Mihin sijoittuu? -Ilmiö -Mitä tutkitaan? Mitä tapahtuu? -Sisältö -Pedagogisessa tuotteessa opetettava asia Ei erillistä ”Aiempia tutkimuksia” vaan sisältyvät muihin lukuihin martin.ubani@helsinki.fi

5 Tutkielman rakenne TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Osallistujat (N, sukup., ikä) Aineistonkeruu: Miten ja mitä kerättiin? -Menetelmän esittely suhteessa aineistoon Aineiston analyysi: Miten aineisto käsiteltiin? -Aineiston kuvaus -Analyysin esittely suhteessa aineistoon: ei menetelmän yleisesittely! -Muista: Arvioiva, perusteleva ote martin.ubani@helsinki.fi

6 Tutkielman rakenne TUTKIMUSTULOKSET Yleiset tulokset -Taulukko, kuvio (frekvenssit tms.) -Laadulliset luokat -Huom: Tutkijan avattava eli selitettävä aina taulukot! Luokkien tms. sisällön tarkempi kuvaus -”Mitä kukin luokka tms. on tässä aineistossa” -Tutkijan teksti varsinaista ”tulosta” -Suorat lainaukset (tai taulukot, numeeriset arvot) vain tukevat/todistavat/kommentoivat martin.ubani@helsinki.fi

7 Tutkielman rakenne POHDINTA Eri tapoja jäsentää, esim. A. TUTKIMUKSEN MERKITTÄVYYS Päätulokset ryhmiteltynä tutkimuskysymyksittäin Tutkimuksen merkittävyys kasvatukselle -Koulutuspolitiikka? Opettajankoulutus? Käytännön opettajantyö? Jatkotutkimusaiheita B. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI -Ns. validiteetin arviointi -Mutta latistaa: -Lopeta esimerkiksi menetelmän haasteista johdettuihin lisäselvitys/-tutkimusaiheisiin martin.ubani@helsinki.fi

8 Tutkielman rakenne LÄHTEET Kaikki samassa –ei eroteltu kuten historian tutkimuksessa Huom: tutkimuksen aineisto: esitellään jo aineisto- osiossa! (Esim. artikkelit tms.) Hirsjärvi et al. ”Tutki ja kirjoita”. -Ks. Moniste martin.ubani@helsinki.fi

9 Töiden palauttaminen? KEVÄT 2007 Seuraavalla esittelykerralla 1. luku valmis: teoria- tai tulosluku Mukaan: -Kansisivu: Työn otsikko, Tekijä, opiskelijanumero, ohjaaja, opponentti, esitelmän pvm., SOKLA/AO -Sisällysluettelo -Tutkimuskysymykset/tuotteen aihe -Vähintään 1. luku -Lähdeluettelo Lopullisen työn palauttaminen 31.5.2008 mennessä martin.ubani@helsinki.fi

10 TEHTÄVÄ: Seminaarityöhön tutustuminen Selvittäkää: 1. Tutkimuksen tarkoitus/tuotteen tehtävä -Onko ilmoitettu selkeästi 2. Seminaarityön rakenteesta: -Konteksti (Missä tapahtuu? Mihin sijoittuu? -Ilmiö (Mitä tutkitaan? Mitä tapahtuu?) -Sisältö (Pedagogisessa tuotteessa opetettava asia)? 3. Mikä tutkimusmenetelmä ja analyysi? 4. Tärkeimmät tulokset / Pedagogisen tuotteen lopputulos tai arviointi Mitkä aihealueet painottuvat ja mitä puutteita kokonaisuudessa? martin.ubani@helsinki.fi

11


Lataa ppt "USKONTO/aineenopettajat AD 4 Ryhmäkokoontuminen 4.12.2007 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google