Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY"— Esityksen transkriptio:

1 USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY
Ryhmäkokoontuminen 3 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 TYÖSKENTELY Soveltavan harjoittelun tehtävän purkaminen
Ohjeet loppuvuoden portfoliotyöskentelyyn Muistilista Portfolion palautus klo Viimeinen tapaaminen kaikilla klo psy 2. Syventävä harjoittelu: Opetuksen linjakkuus ja arviointi

3 Uskonnonopettaja -vaikuttaja
PARITYÖSKENTELY (5 min) Pohtikaa opettajan koskevia väittämiä opettajan roolin ja asiantuntijuuden näkökulmasta (oletteko samaa/eri mieltä, miksi?): ”Uskonnonopettaja ei eroa muista opettajista” ”Uskonnonopettaja eroaa muista opettajista” Näkemykset käsitellään yhdessä TIEDOLLINEN? PEDAGOGINEN? TYÖYHTEISÖLLINEN? YHTEISKUNNALLINEN?

4 LOPPUKEVÄÄN OHJEISTUS
Muistilista Portfolio-ohje (uusittu) Viimeinen tapaaminen kaikilla klo psy 2.

5 Syventävä harjoittelu (8 op, 5 ov) Tavoitteet
Opiskelija syventää valmiuksiaan itsenäiseen opetuksen suunnitteluun ja arviointiin. Hän ottaa vastuuta opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioimisesta sekä eriyttämisestä. Hän perehtyy koko koulun tuloksellisuuden arviointiin. Opiskelija harjaantuu käyttämään monipuolisesti opetuksen työtapoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan. Opiskelija saa valmiuksia yhteissuunnitteluun sekä opetussuunnitelman ja opetuksen kehittämiseen. Hän pystyy osallistumaan päätöksentekoon ja arvioimaan työyhteisön toimintaa. Hän perehtyy kodin, koulun ja paikallisyhteisöjen yhteistyöhön sekä muihin koulun toimintaan liittyvien vuorovaikutteisten verkostojen toimintaan. Opiskelija saa valmiuksia oman työnsä arviointiin (reflektioon) ja oman persoonallisen opettajuutensa kehittämiseksi.

6 Syventävä harjoittelu
Syventävä harjoittelu 25 h itsenäistä kirjallista työtä (4-5s.) Syventävän harjoittelun suunnittelu ja raportointi Harjoittelun aikana: Kirjaa vapaasti suunnitteluasi ohjanneita lähtökohtia ja periaatteita Tarkastele koulua ”arviointiyhteisönä” ja keskustele koulun arviointikäytännöistä ohjaavan opettajan kanssa -Millaisia? -Syntyhistoria ja perustelut? Raportti: Mitä suunnittelit, miten toteutit? Mitä ja miten arvioit? Miten tavoitteesi/opetuksesi linjakkuus toteutui? Mitä tarkoittaa, että koulu on arviointiyhteisö ja miten se ilmeni omassa toiminnassasi?

7 Syventävän harjoittelun tavoitteet
Tee itsellesi käsitekartta, jonka keskellä on ”Linjakas opetus” Mistä osatekijöistä linjakas opetus koostuu? Kuuntele alustus. Täydennä tarvittaessa. Tuo tuotoksesi portfoliokeskusteluun.

8 Arviointi ja opetus Linjakas opetus (Constructive alignment) (Biggs 1996) Opetuksen kokonaissuunnittelulla koherenttiin kokonaisuuteen (vrt. jaksosuunnitelmat): Oppimistavoitteiden täsmällinen määrittely Opetettavan aineksen ja sisällön valinta Oppimisen arviointikeinojen valinta Opetusmenetelmien valinta

9 Arviointi ja tavoiteanalyysi
Opetuksen suunnittelu ja arviointi: 1. Sopivien kriteerien asettaminen hyväksyttävälle osaamisen tasolle -opetussuunnitelma, vuositavoitteet, HOPS -opiskelijan rooli 2. Oppimissuoritusten arviointi edellä mainittujen kriteerien mukaisesti (Boud 1995) -arviointimenetelmien sopivuus tavoitteisiin -eri sisällöillä erilainen vaatimustaso eri ikäkausina -opiskelijan rooli

10 Arviointi ja tavoiteanalyysi
Millaista oppimista edellytetään eri sisällöistä ja eri ikäkausina? ”Ymmärtämisen” pinnallisuus vs. syvällisyys (Biggs 1999) Opiskellun sisällön toistaminen ilman selkeää käsitteellistä hahmotusta Opiskellun sisällön toistaminen hyödyntäen opettajan antamia käsitteellisiä määritelmiä ja hahmotuksia Oman käsitejärjestelmän kehittelyä opiskellun aineiston pohjalta mutta ainoastaan etsien sopivia vastauksia etukäteen oletettuihin tenttikysymyksiin Oman käsitejärjestelmän syvempi kehittely muun relevantin kirjallisuuden avulla ja oman henkilökohtaisen näkemyksen luominen aihepiiristä Oman käsitejärjestelmän muodostaminen laajan lukeneisuuden, oman ajattelun ja pohdinnan kautta

11 Arvioinnin muodot Kehityksellinen (oppimisen edistäminen) (Brown et al. 1997) Diagnostinen arviointi Osaamisen alkutaso, aktivointi Formatiivinen arviointi Välipalaute Opetuksen ja oppimisen ohjaaminen Arvioiva (yhdenmukainen ja oikeudenmukainen kohtelu) Summatiivinen arviointi Oppimisen lopputulos

12 Arviointikeinojen valinta
Kehityksellinen (oppimisen edistäminen) (Brown et al. 1997) oppimisprosessi painottuu autetaan oppilasta kasvamaan ja kehittymään oppijana (ja ihmisenä) kartoittaa, auttaa opettaa työnsä suunnittelussa koko oppimisprosessin ajan jatkuvaa voivat toimia myös oppimista aktivoivana menetelmänä (esim. alun käsitekartta) Esim. luentopäiväkirjat, oppimispäiväkirjat, välitehtävät tai pikaraportit mutta myös tentit

13 Arvioinnin muodot Arvioiva (yhdenmukainen ja oikeudenmukainen kohtelu)
summatiivinen arviointi oppimisprodukti painottuu arvioidaan opetuksen (ja oppimisen) lopputulos Päättävät arvioinnit, ylioppilaskoe

14 Syventävän harjoittelun tavoitteet
Viimeistele käsitekarttasi Pohdi ja ympyröi alue(/alueet), johon haluat kiinnittää erityistä huomiota tämän harjoittelun aikana Tuo tuotoksesi portfoliokeskusteluun!

15


Lataa ppt "USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google