Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monikulttuurisuus opetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monikulttuurisuus opetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Monikulttuurisuus opetuksessa
Sini & Petra

2 Monikulttuurisuuden määritelmä
Ei yksiselitteinen Useampi kulttuuri ja näiden välinen vuorovaikutus Tasa-arvo eri kulttuurien välisessä rinnakkaiselossa Kuvaileva Normatiivinen Monikulttuuriset oppilaat koulussa Monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä

3 Tilastoja anmuuttajat_suomessa_ pdf _aidinkieli_2008_syksy_kevat.pdf

4 Monikulttuurisuuden huomioiminen opetuksessa

5 Monikulttuurisen opetuksen edellytykset
Tasa-arvoisuus Eri kulttuurien arvojen, uskomusten ja toiminnan huomioiminen Myönteinen suhtautuminen monikulttuurisiin lapsiin ja vuorovaikutuksen edistäminen eri kulttuurien välillä Monikulttuurinen kompetenssi

6 Opetusjärjestelyt ja tukitoimet
Tuettu opetus Pienryhmä Oikea luokka-aste Oman kielen opetus Valmistava opetus Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen Kimppa-luokka Joustava opetus Läksykerho Erityisopetus

7 Monta kieltä, monta mieltä
Pohdi, miten videon koulussa otetaan monikulttuurisuus huomioon? Mitä erityisiä metodeja opettaja käyttää?

8 Arviointi Otettava huomioon tausta ja kielitaito
Numero- vai sanallinen arviointi? Jatkuvaa Oppilaan ja vanhempien tulee ymmärtää arvioinnin kriteerit Tasa-arvoisuus?

9 Arviointi (jatkuu) Mistä lapsi tulee? Millainen on lapsen ja perheen kulttuuritausta? Millainen on perhetilanne? Millaista koulutusta lapsi on saanut ja missä? Onko lapsi osallistunut ns. valmistavaan opetukseen? Millainen on lapsen suomen kielen taso? Miten perheessä hallitaan suomen kieltä? Mitä ja missä lapsi on konkreettisesti opiskellut ja kuinka kauan?

10 Koulun ja vanhempien yhteistyö
Kommunikointiongelmat, vanhempien kouluttamattomuus/ lukutaidottomuus Henkilökohtaiset keskustelut opettajan kanssa Kulttuurierojen huomioiminen Luottamuksellisuus Tulkin käyttö Hyvän yhteistyön lähtökohtia: arvostus, kuuleminen, kunnioitus, keskinäinen luottamus, myönteisyys ja avoimuus, vuoropuhelu

11 Monikulttuurinen opettajuus
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huomioiminen opetuksessa Pedagogiset taidot Opettajan asenteet: toisista välittäminen, oikeudenmukainen ajattelu, moninaisuuden kunnioittaminen, suvaitseva suhtautuminen erilaisuuteen, omien stereotypioiden tunnistaminen Kulttuurien, uskontojen ja elämismaailmojen tunteminen

12 Haasteet Kieli Kulttuurierot: arvot, tavat, aikakäsitykset
Uskonnolliset symbolit Oman uskonnon ja kielen opettaminen Kodin ja koulun yhteistyö (tulkin käyttömahdollisuus) Syrjintä, koulukiusaaminen

13 Mahdollisuudet Maailmankuvan laajentuminen
Kulttuurien tietoisuuden lisääntyminen Avaa uusia näkökulmia Monikulttuuriset ystävyyssuhteet

14 Oppimisvaikeudet Taitojen oppiminen on hidasta, hankalaa ja työlästä
Kielelliset-, hahmotus-, tarkkaavaisuus- ja motorisetvaikeudet Kieli- ja kulttuurisidonnaisia Elämänkokemukset Diagnosointi ja tunnistaminen hankalaa Pitkäaikainen seuranta Tutkittu vähän Opetusalan ammattilaiset tarvitsevat lisätietoa

15 Lähteet Kaija Matinheikki-Kokko: Monikulttuurinen koulutus
Arvonen Anu: Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen Moped.fi Vink.helsinki.fi/files/Theuria_monikult.htm Edu.utu.fi/erillisyksikot/koulutuksenarviointi/hankkeet/hyvatka ytannot Opetuki2.tkk.fi/p/erilaisetoppijat/oppimisvaikeudet/index.html Mll.fi Multikult.wordpress.com Opettajatv.yle.fi Satakunnan kansa Hdl.fi/fi/maahanmuuttajat/21

16 Kiitos!


Lataa ppt "Monikulttuurisuus opetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google