Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen 4 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen 4 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."— Esityksen transkriptio:

1 USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen 4 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 TYÖSKENTELY Kyselylomake Opettajan ammatillinen kehitys Vuoden kehityskaari -tehtävä martin.ubani@helsinki.fi

3 Uskonnonopettaja ja kompetenssi Osallistujat: Uskonnon aineenopettajaksi opiskelevat N = 44 (32/12) Helsingin yliopisto SYKSY 2007 Laadullinen: Avoimet kysymykset Määrällinen: Kyselylomake -56 väittämää (Eraut 1994) martin.ubani@helsinki.fi

4 Ammatillisen uran kehitysvaiheet martin.ubani@helsinki.fi 1-3 v.Uran aloitus: Tunnustelun kausicareer entry, exploratory phase 4-6 v.Vakiintumisen kausistabilisation phase 7-25 v.Eriytymisen kausi Uudelleen arvioinnin kausi experimentation and diversification reassessment 26-33 v.Seesteisyyden ja etäisyyden kausi Vanhoillisuuden kausi serenity and relational distance conservatism and complaints 34-40 v.Irrottautumisen kausidisengagement Huberman (1993)

5 Asiantuntijuus ja kompetenssi Kompetenssi = ”Ongelmanratkaisussa käytettävän tiedon, taitojen ja asenteiden yhdistelmä, joka ilmenee tietyssä ammatissa tai tehtävässä.” (Baartman et al., 2008) martin.ubani@helsinki.fi

6 Asiantuntijuus ja kompetenssi Expertus (lat.) viittaa yrittämiseen, kokeilemiseen ja kokemukseen empiiriset tutkimustulokset tukevat asiantuntijuuden ja kokemuksen välistä yhteyttä suurin ero eksperttien ja noviisien välillä perustuu kokemuksen ja motivaation määrään (Berliner 1991; Pikers & Paas 2005) pedagoginen eksperttiys on erityistä tietoa ja tietämistä, jonka saavuttaminen ja hallitseminen on vaikeaa (Berliner 1991). Dreyfus ja Dreyfus (1986) Asiantuntijuuden kehittyminen: noviisi (novice), edistynyt aloittelija (advanced beginner), kompetentti (competent), etevä (proficient) ja ekspertti (expert) martin.ubani@helsinki.fi

7 Tulokset: yksittäiset väittämät peop_1 ”Tietää oppilaidensa nimet” (M = 4.523, SD = 0.731) proc_2: ”Pystyy arvioimaan saamaansa tietoa kriittisesti” (M = 4.545, SD = 0.627) theo_5: ”Pystyy lukemaan Raamattua alkukielillä.” (M = 1.409, SD = 0.658) theo_7: ”Tunnistaa jumalanpalveluksen liturgian eri-osiot ja niiden symbolisen merkityksen.” (M = 2.363, SD = 0.917) prop_7: ”Pystyy kuvailemaan opetustapahtumaa asianmukaisesti teoreettisella käsitteistöllä” (M = 2.455, SD = 0.848) ctrl_5_neg: ”Perustaa opetustyönsä tilannekohtaiseen luovuuteen ennalta asetettujen tarkkojen tavoitteiden sijaan” (M = 2.477, SD = 1.000) martin.ubani@helsinki.fi

8 Tulokset: Tärkeät kompetenssialueet martin.ubani@helsinki.fi prosessitieto (M = 4.197, SD = 0.330) tilanteenlukutaito (M = 4.120, SD = 0.343) psykologinen tieto (M = 4.098, SD = 0.356) kontekstitieto (M = 4.083, SD = 0.349)

9 Tulokset: Ei yhtä tärkeät kompetenssialueet martin.ubani@helsinki.fi propositionaalinen tieto (M = 3.584, SD = 0.378) ihmistuntemus (M = 3.595, SD = 0.497) teologinen tieto (M = 3.532, SD = 0.444)

10 Tulokset: Naisopiskelijat ja miesopiskelijat Tilastollisesti merkitsevät erot naisopiskelijoiden eduksi: ihmistuntemus (u = 88.0, p <.05) tilannetaju (u = 98.5, p <.05) kontekstitieto (u = 105.0, p <.05). Miehillä alhaisemmat keskiarvot Mutta: teologinen tieto ja metakognitiivinen kontrollitieto martin.ubani@helsinki.fi

11 Tulokset: Kompetenssialueiden väliset korrelaatiot martin.ubani@helsinki.fi

12 Tulokset: Avoimet vastaukset martin.ubani@helsinki.fi Tärkeimmät kompetenssialueetf Aineenhallinta Empatia Vuorovaikutustaidot Pedagogiset taidot Didaktiset taidot Tilannetaju Sosiaaliset taidot Motivointi Oppilaantuntemus Esiintymistaidot Luovuus Pedagogiset tiedot 33 18 13 9 7 6 5 4 3

13 Tulokset: Tärkeimmät kompetenssialueet martin.ubani@helsinki.fi Persoonallisuuteen liittyvät (person-related) Opettajan tehtävään liittyvät (task-related) Metakognitiiviset taidot (process-related)

14 Tulokset: Kompetenssialueiden väliset korrelaatiot martin.ubani@helsinki.fi

15 Kasvupolkuni Piirrä A4-paperille lukuvuoden kattava pedagogisten opintojen kaari. Kirjoita otsikoksi: ”Kasvupolkuni” Merkitse ja nimeä tuotokseesi opettajuutesi kannalta merkittävimmät oppimiskokemukset, kohokohdat ja haasteelliset vaiheet Kuvailkaa polkuanne 2-3 hlön ryhmässä martin.ubani@helsinki.fi

16


Lataa ppt "USKONTO/aineenopettajat PORTFOLIOTYÖSKENTELY Ryhmäkokoontuminen 4 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google