Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"— Esityksen transkriptio:

1 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op
Ryhmäkokoontumiset 2 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 USKONNON PERUSTYÖKALUT
Kerronta Draama Musiikki Dialogi

3 Kertomus ja uskonnonopetus
Aiheet esim.: 1. Vanhan testamentin tapahtumat ja henkilöt 2. UT:n tapahtumat ja henkilöt 3. Uskonnollisten ihmisten elämänkertomukset 4. Muut temaattisesti sopivat kertomukset Huomiotava suunnittelussa: Kenelle kerrotaan (ikä, kehitystaso ja elämänvaihe) Kerrontahetken asema oppitunnin kokonaisuudessa Kertomisympäristö (havaintomateriaali, oheismateriaali, tuokion fyys. sijainti, oma sijoittuminen) Kertomuksen pelkistäminen (opettajan perehtyminen ja tulkinta) Oppilaiden tarve tulla näkyväksi suhteessa teemaan ja tuottaa oma kertomus

4 Kertomus ja uskonnonopetus
Kerronnan osatekijät Sisällöllinen, juonellinen ja ilmaisullinen koherenssi Jännittävyys: Miten päähenkilölle käy? Samaistumis- ja eläytymismahdollisuus ”Ester oli pieni tyttö, vähän niin kuin Maija” Kertomuksen kaari: alun ja lopun yhtenevyys

5 Kertomus ja uskonnonopetus
Kertomuksen 5 vaihetta (Luumi 2005) 1. Päähenkilö ja kertomuksen teema 2. Teeman eteneminen ja tarkentuminen 3. Kriisi 4. Ratkaisu ja käännekohta 5. Loppunäytös Kertomuksen lukutapoja (esim. Luodeslampi 2007): Punaiset langat: Pelastushistoriallinen, Jumalan siunaavat työt (Luoja) Uskonnollinen kieli: symboliikka ja vertauskuvallisuus, toinen todellisuus Elämän tarkoituksellisuus: järjestys, johdatus, luottamus

6 Raamattu, kertomus ja tulkinta
Kertomusten lukutapoja (esim. Luodeslampi 2007): Punaiset langat: Pelastushistoriallinen, Jumalan siunaavat työt (Luoja) Uskonnollinen kieli: symboliikka ja vertauskuvallisuus, toinen todellisuus Elämän tarkoituksellisuus: järjestys, johdatus, luottamus

7 Draama ja kertomus Uskonnonopetuksen yksi kerronnallinen työtapa
Biblio-, ja sosiodraamat, roolileikit, improvisaatiot, tanssidraamat, kertomuksen eril. muunnokset Pedagoginen draama on kiinnostunut eläytymisprosessista (vrt. näytelmät) dramatisointiprosessi, eläytyminen, mielikuvitus Kokemusmaailman syventäminen suhteessa käsiteltävään asiaan Avoimuus draamassa Oppilaiden omien arvojen näkyväksi tekeminen (esim. ”Ilkein teko”) Voi olla opittua/käsiteltyä kertaavaa tai syventävää (esim. tunnin lopussa): Esim: ydinteema Ongelman esittely oppitunnin alussa

8 TEHTÄVÄ Ryhmätyö (n=4): Lue kertomus ja mieti kertomuksen ydinteema/ajatus. Suunnitelkaa ja pitäkää kerronnallinen/draamallinen opetustuokio (max 10 min). Voitte hyödyntää musiikkia tms. Mikä ydinaihe/opetus? Keitä henkilöitä? Mitä tapahtuu? Missä? Pietarin kalansaalis Tuhlaajapoika Laupias Samarialainen Hyvä Paimen

9 KUKA? KEITÄ PAIKALLA? MITÄ? MIKSI? MITEN? MISSÄ? MILLOIN?
Jacopo Bassano The Miraculous Draught of Fishes, 1545 National Gallery of Art, Washington DC

10 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY
KANSION TYÖSTÄMINEN JA ASKARTELU


Lataa ppt "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google