Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

K 4.3. Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaopinnot (10 op) Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "K 4.3. Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaopinnot (10 op) Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."— Esityksen transkriptio:

1 K 4.3. Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaopinnot (10 op) Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 I Seminaarikerran ohjelma Tavoitteet Järjestäytyminen Tutkielmien alustavat aiheet Yleiset käytännöt Seminaarikokoontumiset, työskentely ja läsnäolo Ohjaaminen Tehtävänanto: Aiempaan tutkimukseen tutustuminen, tutkimussuunnitelmatyön aloittaminen martin.ubani@helsinki.fi

3 Tavoitteet martin.ubani@helsinki.fi Yleiskuvaus (tutkintovaatimukset) Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää:  tutkimusprosessin vaiheet Opiskelijalla on valmiuksia:  tutkimusprosessin itsenäiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaarien I ja II hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista. Toteutus ja työtavat Ryhmäopetus: 48 tuntia Itsenäinen työskentely: 219 tuntia Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä (syksy ja kevät) sekä yksin laadittavasta kandidaatin tutkielmasta. Seminaarissa käsitellään osanottajien laatimia tutkimussuunnitelmia ja esitelmien pohjalta tutkimustehtävän, tiedonhankinnan, aineiston analyysin ja raportin laadinnan ongelmakohtia.

4 Järjestäytyminen ja alustavat aiheet Kuka olet? Tutkimuksen alustava aihe ja motiivi martin.ubani@helsinki.fi

5 Yleiset käytännöt: Työskentelyvaiheet I jakso Aikaisempaan kandidaatintutkielmaan tutustuminen ja esittely Oman tutkimusaiheen hahmottaminen ja täsmentäminen Omaan tutkielmaan liittyvän aiempaan kirjallisuuteen perehtyminen Tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen Tutkielman teoriaosuuden kokoaminen Aineistonkeruun aloittaminen martin.ubani@helsinki.fi

6 Yleiset käytännöt: Työskentelyvaiheet II jakso Kerätyn aineiston analysointi Alustavien tulosten kokoaminen Tutkimustulosten ja tulkintojen tarkentaminen Täydentävän tutkimuskirjallisuuden lukeminen Tutkimustulosten esittely seminaarissa Tutkielman viimeisteleminen Valmiin tutkielman palauttaminen martin.ubani@helsinki.fi

7 Seminaarikokoontumiset ja läsnäolo Aktiivinen läsnäolo Sairastapauksessa 1. poissaolo sallittu Töiden palautus: esitelmää edeltävä maanantai sähköpostilistalle Seminaarin aikataulu Muutokset Uskontokasvatuksen symposiumi martin.ubani@helsinki.fi

8 Ohjaaminen Edistää ja tukee seminaarilaisen tutkimusprosessia Ota rohkeasti yhteyttä Vastaanotot, email, myös muu henkilökunta käytössä martin.ubani@helsinki.fi

9 Eli lyhyesti syksyn aikana Aiemman kandidaatin työn esittely Oman tutkimussuunnitelman esittely Aktiivisuus seminaari-istunnoissa martin.ubani@helsinki.fi

10 Ohje kandidaatintyöhön tutustumista varten Valitkaa parin kanssa (tai yksin) kirjastosta yksi kasvatustieteen kandidaatin tutkielma ja tutustukaa siihen -pohtikaa, arvioikaa, ihmetelkää, perustelkaa martin.ubani@helsinki.fi

11 Tutkimussuunnitelmatyön aloittaminen Tutustu ohjeeseen Kirjaa ohjeeseen omaa tutkimustasi koskevia muistiinpanoja ja huomioita Lopuksi tutkimussuunnitelman muotoa käsitellään yhdessä martin.ubani@helsinki.fi

12


Lataa ppt "K 4.3. Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaopinnot (10 op) Ryhmäkokoontuminen Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google