Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"— Esityksen transkriptio:

1 Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op
Ryhmäkokoontumiset 2 Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 Kotitehtävän käsittely
LÄKSY: Tuo seuraavaan ryhmätapaamiseen 3-5 sanomalehtiartikkelia, jotka käsittelevät uskontoa tai uskonnonopetusta. Artikkeleitasi käsitellään seuraavalla ryhmäkerralla. Sen jälkeen käytät artikkeleitasi koristellessasi vihkosi kansia. Tehtävän läpikäyminen: Artikkelien teemat taululle Esittely parille (Miksi valitsit? Mikä on uskonnon rooli kirjoituksessa?) Uskonnonopetusta käsittelevät artikkelit? Esittely ja keskustelu

3 UUSI KOTITEHTÄVÄ Raamatun peruskertomukset:
Tutustu seuraaviin uskonnonopetuksen peruskertomuksiin (jos omistat Raamatun, ota se mukaan seuraavalle kerralle): Luuk 10:25-37 Joh 10:1-15 Luuk 15:11-32 Luuk 5:1-11

4 2. krt: USKONTO JA OPETUSSUUNNITELMA
Uskonnonopetuksen orientaatiot Uskonto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) Kehyskertomukset Reflektointitehtävä

5 Uskonnonopetuksen orientaatiot
Uskonnonopetuksen perustelut 1900-luvulla Kasteopetusperustelu Kulttuurihistoriallinen perustelu Antropologinen perustelu Yhteiskunnallinen perustelu Yleissivistyksellinen perustelu Eettinen perustelu Monikulttuurinen perustelu (Pruuki 2002, Kallioniemi 2005)

6 TEHTÄVÄ 1 Lectio Praecursoria (Pruuki 2002)
Muodosta parisi kanssa käsitys yhdestä ao. orientaatiosta Kasteopetusperustelu Kulttuurihistoriallinen perustelu Antropologinen perustelu Yhteiskunnallinen perustelu Yleissivistyksellinen perustelu Eettinen perustelu Monikulttuurinen perustelu (Pruuki 2002, Kallioniemi 2005) Esitelkää koko ryhmälle ”oma” orientaationne (huom. orientaatiota tarvitaan myös seuraavassa tehtävässä) Kirjoita ranskalaisilla viivoilla pääpiirteet kustakin orientaatiosta

7 TEHTÄVÄ 2 Uskonto opetussuunnitelmassa
Tutustu itsenäisesti uskonnon opetussuunnitelmaan (yleinen ja ev-lut, luokka-asteet 1-9) Arvioi opetussuunnitelman tavoitteita ”oman” orientaatiosi näkökulmasta. Merkitse mitkä tavoitteet sopivat orientaatioosi (perustele tarvittaessa) Voit myös samalla kirjata ylös opsin tavoitteita, joiden katsot sopivan (viimeisen kerran) tuntisuunnitelmasi tavoitteisiin Lopuksi löydetyt tavoitteet käsitellään ryhmässä

8 TEHTÄVÄ 3 Ryhmätehtävä Kukin ryhmä saa yhden kertomuksen
Tutustukaa kertomukseen Millaisia mahdollisia ratkaisumalleja ja käsittelytapoja esitettyyn ongelmaan on (kirjatkaa ylös)? Mihin ratkaisuun te päädytte ja millä perusteella? Esitelkää muulle ryhmälle erilaiset ratkaisumallinne, valitsemanne ratkaisu ja perustelut valinnalle Muut eivät kommentoi vaan kirjaavat oman näkemyksensä esitetystä ratkaisusta

9 TEHTÄVÄ 3 1. Evoluutio ja kreationismi
Koulussa uskonnon oppitunnin aiheena on Jumalan luomistyö Raamatussa. Oppitunnillasi käydään läpi Jumalan luomistyö vaihe vaiheelta. Seuraavana päivänä oppilas ojentaa sinulle reissuvihkon. Viestissä lapsen isä vaatii perustelua siihen, miksi koulun uskonnonopetuksessa käsitellään maailman alkuperää koskevia taruja. Hänen mukaansa kyseisten asioiden käsittely kuuluu biologian oppitunnille. Pohdi aiheenkäsittelyn ongelmakohtia uskonnossa. Mieti perusteluja kyseisen sisällön käsittelyyn uskonnossa tukeutuen mm. opetussuunnitelmaan.

10 TEHTÄVÄ 3 2. Uskonnonvapaus ja uskonnonopetus
Koulussa uskonnon oppitunnilla käsitellään uskonnonvapautta Suomessa. Oppituntisi jälkeen eräs oppilas ilmoittaa, että hänen ei tarvitse osallistua uskonnonopetukseen, koska Suomessa on ollut uskonnonvapaus vuodesta Hänen mukaansa hänen ei tarvitse harjoittaa uskontoa. Pohdi uskonnonvapauden ja uskonnonopetuksen välistä suhdetta. Mitä tarkoittaa positiivinen tai negatiivinen uskonnonvapaus? Pohdi opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella uskonnonopetuksen hyötyä oppilaan kasvun kannalta.

11 TEHTÄVÄ 3 3. Monikulttuurisuus ja uskonto
Historian oppitunnilla käsitellään Rooman valtakuntaa. Paikannat oppitunnin aikakauden Jeesuksen elinaikaan. Tämän seurauksena oppilaat alkavat puhumaan sinulle Jeesuksesta. Yksi oppilas kertoo Jeesuksen olleen suuren juutalaisen opettajan, toinen painottaa Jeesuksen olleen toiseksi suurimman profeetan ja kolmas messiaan, Jumalan pojan. Samalla oppituntisi päättyy, etkä voi käsitellä aihetta enää. Seuraavalla tunnilla on uskontoa ja oppilaat kuljetetaan eri puolille kaupunkia oppitunneilleen. Opetat itse evankelis-luterilaista uskontoa. Oppitunnin aiheena on kristillinen pääsiäinen. Oppitunnilla oppilas kysyy: ”Kuka Jeesus oikeasti oli?” Mitä vastaat ja millä perusteella? Voit käyttää apuna opetussuunnitelmaa.

12 TEHTÄVÄ 3 4. Lapsi ja teodikea
Uskonnon oppitunnilla käsitellään syntiä. Käytät oppitunnilla havainnollistavana materiaalina kristillistä helvettiä kuvailevia maalauksia. Oppilaat katsovat kuvia. Lopuksi yksi oppilas kysyy: ”Jos Jumala on kerran hyvä niin miksi hän sallii maailmassa kärsimyksen?”. Hän jatkaa: ”Millaista rakkautta on laittaa ihminen ikuisiksi ajoiksi helvettiin?” Pohdi oppilaan kysymystä opetussuunnitelman valossa. Mihin sisältöön tai sisältöihin se liittyy? Miten käsittelet oppilaan kysymyksen ja millaisia toimenpiteitä se aiheuttaa opetuksessasi jatkossa?

13 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY
”Minä uskonnonopettajana” Aloita kirjoitustehtävä valitsemalla ensin metafora, jolla haluat kuvata opetuksesi lähtökohtia Esim. Millaisia arvoja, lähtökohtia ja periaatteita haluan korostaa omassa opetuksessani? Mitkä opsin tavoitteet istuvat luontevimmin opettajajuuteeni? Kuvaile opetuksesi lähtökohtia metaforaa käyttäen

14


Lataa ppt "Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa op"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google