Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kieli- ja kääntäjätutkinnot Opetushallituksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kieli- ja kääntäjätutkinnot Opetushallituksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Kieli- ja kääntäjätutkinnot Opetushallituksessa
Opetushallitus Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus Opetusneuvos Tarja Leblay Kieli- ja kääntäjätutkinnot Opetushallituksessa Yleiset kielitutkinnot Valtionhallinnon kielitutkinnot Auktorisoitujen kääntäjien tutkinnot

2 Kielitutkinnot ja kielitaidon arviointi
Opetushallitus Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus Opetusneuvos Tarja Leblay Kielitutkinnot ja kielitaidon arviointi Keskustelua monikulttuurisuudesta V Turun yliopisto, Educarium

3 Yleiset kielitutkinnot
Säädökset 964/2004, 1163/2004 ja 1109/2011 Toimijat: Okm, Oph, Jyväskylän yliopisto/SOLKI, kielitutkintotoimikunta, tutkintojen järjestäjät, arvioijat, laatijat, haastattelijat Monikielinen (9) järjestelmä ”Näyttötutkinto” Toiminnallinen ja viestinnällinen yleiskielitaito Kriteeripohjainen arviointi Tutkinnot 1−4 kertaa/vuodessa kielestä ja tutkintotasosta riippuen Kielitaidon profiili Tutkintojen lukumäärä vuositasolla kasvaa (vuonna kpl; vuonna kpl) Suomen keskitason tutkintoja 4562/5097 kpl (läpäisyprosentti yli 80 %) Kehittämissuunnitelma 2006

4 Työnjaosta Opetushallitus Jyväskylän yliopisto/SOLKI
Vastuu järjestelmästä, sen kehittämisestä ja valvonnasta Perusteet Tutkintokielet Tutkintotodistus Testien laatimisesta ja käytöstä päättäminen Järjestämissopimukset Arvioijarekisteri Kielitutkintotoimikunta Jyväskylän yliopisto/SOLKI - Tutkintojen sisällöllinen kehittäminen Testitehtävien laadinta ja arviointi Arvioija-, laatija- ja haastattelijakoulutukset Todistusten tuottaminen

5 Yleiset kielitutkinnot
Perus- , keski- ja ylin taso 4 osataitoa: Puhuminen Kirjoittaminen Tekstin ymmärtäminen Puheen ymmärtäminen

6 Muutoksia tutkinnon rakenteessa
Osakokeet Osakokeiden lukumäärä muuttui Rakenne- ja sanasto-osakokeen poistaminen → osakokeita enää 4 2. Todistuksen sisältö Ei enää yleistasoarviota → kielitaidon profiili

7 Muutosten seurauksia Rakenne- ja sanasto -osuutta ei enää arvioida erillisenä Todistusten käyttäjien tulee määritellä tiettyyn tehtävään, toimeen, virkaan tai muuhun tarkoitukseen tarvittava kielellinen osaaminen osakoetasolla Millaista osaamista henkilö tarvitsee tässä tehtävässä? Onko kielen jonkin osataidon hallinta tärkeämpää tietyssä tehtävässä kuin jonkin toisen osataidon?

8 Yleisten kielitutkintojen suoritusmäärät vuonna 2012
Perustaso Keskitaso Ylin taso Yhteensä Englannin kieli 10 599 155 764 Espanjan kieli 2 6 Italian kieli 3 5 Ranskan kieli 11 16 Ruotsin kieli 21 311 23 355 Saksan kieli 1 4 8 Saamen kieli 18 25 Suomen kieli 142 5097 192 5431 Venäjän kieli 7 24 6058 388 6638

9 Valtionhallinnon kielitutkinnot
Säädökset 424/2003 ja 481/2003 Vanha järjestelmä (1922) Opetushallituksen yhteyteen (2002) Uudistettu järjestelmä käyttöön ( ) Julkishallinnon työtehtävissä vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito Kaksi kieltä: suomi ja ruotsi Erinomainen, hyvä ja tyydyttävä taito Toimijat: OKM, Oph, kielitutkintolautakunnat (suomi &ruotsi), tutkintosuoritusten vastaanottajat, tehtävien laatijat

10 Valtionhallinnon kielitutkinnot
Kolme tutkintoa Suullisen taidon tutkinto Kirjallisen taidon tutkinto Ymmärtämisen taidon tutkinto Tutkinnot koostuvat seuraavien osataitojen yhdistelmistä: Puhuminen & puheen ymmärtäminen Kirjoittaminen & tekstin ymmärtäminen Puheen ymmärtäminen & tekstin ymmärtäminen

11 Valtionhallinnon kielitutkinnot
Erinomaisen taidon tutkinnot 9-10 krt/vuosi Ilmoittautuminen ja tutkintojen järjestäminen: OPH Hyvän/tyydyttävän taidon tutkinnot Jatkuvasti vastaanottajille Ilmoittautuminen ja tutkintojen järjestäminen: vastaanottajat

12 Valtionhallinnon kielitutkinnot
Tutkintojärjestelmään liittyvä lainsäädäntö sisältää paljon tietoa kielitaidon osoittamisesta muulla tavalla kuin suorittamalla tutkinnon Opintojen yhteydessä (481/2003, §) Yleisten kielitutkintojen rinnastaminen valtionhallinnon kielitutkintoihin (481/2003, 13 §) 3. Todistus vastaavasta kielitaidosta (424/2003, 14 §)

13 Julkishallinnon henkilöstön kielitaitovaatimuksiin liittyvistä säädöksistä
424/2003 laki julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (= kielitaitolaki) kielilainsäädännön uudistamisen osa yleislaki; tarkemmat kielitaitovaatimukset erikseen hallinnonalakohtaisissa säädöksissä perustuslain ja kielilain toteuttaminen viranomaistoiminnassa

14 Valtion henkilöstön kielitaitovaatimukset
Yleissääntö (kun säädettynä kelpoisuusvaatimuksena virkaan korkeakoulututkinto): Kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

15 Kielitaidon osoittaminen muulla tavalla kuin suorittamalla tutkinto
Kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä (481/2003) 1. Erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito (15 §) 2. Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (16 §) 3. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (17 §) 4. Ymmärtämisen taito (18 §)

16 Kielitaidon osoittaminen muulla tavalla kuin suorittamalla tutkinto
Yleisten kielitutkintojen rinnastaminen valtionhallinnon kielitutkintoihin (481/2003, 13 §) (Todistus vastaavasta kielitaidosta (424/2003, 14 §): - erinomainen taito - ulkomailla suoritettujen kieliopintojen rinnastaminen)

17 Taitotasojen rinnastaminen kahden kielitutkintojärjestelmän välillä
Yleinen kielitutkinto 6 → 4-5 → 3 → Valtionhallinnon kielitutkinto Erinomainen Hyvä Tyydyttävä

18 Tilastotietoa Valtionhallinnon kielitutkinnoista Suomen kieli
Hyvä/tyydyttävä Erinomainen

19 Tilastotietoa Valtionhallinnon kielitutkinnoista Ruotsin kieli
Hyvä/tyydyttävä Erinomainen

20 Suomen kansalaisuuden hakemiseen edellytettävä kielitaito
Kielitaitoedellytys (579/2011, 13 §) Suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

21 Kansalaisuus Kielitaidon osoittamistavat 1/3
Viralliset Suomen valtion kielitutkintojärjestelmien todistukset Yleinen kielitutkinto taitotasolla kolme Valtionhallinnon kielitutkinto tyydyttävällä suullisella ja kirjallisella taidolla

22 Kansalaisuus Kielitaidon osoittamistavat 2/3
Perusopetuksen tai lukion oppimäärä suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä Suomen- tai ruotsinkielinen yo-tutkinto, johon sisältyy hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä 3. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan tai ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiset suomen tai ruotsin kielen opinnot tai kypsyysnäyte suomen tai ruotsin kielellä.

23 Kansalaisuus Kielitaidon osoittamistavat 3/3
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettu suomen tai ruotsin kielellä suoritettu ammatillinen perustutkinto Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu suomen tai ruotsin kielellä suoritettu ammattitutkinto tai erikoisammatti-tutkinto

24 Kansalaisuuden hakemiseen vaadittava todistusprofiili
HE, laki kansalaisuuslain muuttamisesta 579/2011 Kielitaito voidaan osoittaa jollakin seuraavien osakokeiden yhdistelmistä (yksi riittää): Kirjoittaminen & puhuminen Kirjoittaminen & puheen ymmärtäminen Puhuminen & tekstin ymmärtäminen

25 Kielitutkintojärjestelmiin liittyviä tavoitteita ja saavutuksia
Yhteinen käsitys kielitaidosta ja sen mittaamisesta Vertailukelpoiset kielitodistukset Yhteinen viitekehys kielten opetukselle Kielitaitoon ja sen testaukseen liittyvän tutkimuksen tukeminen Arviointitietouden levittäminen

26 Auktorisoitujen kääntäjien tutkinnot
Säädökset 1231/2007 Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007 VN:n asetus auktorisoiduista kääntäjistä Entinen viralliset kääntäjät (valantehneet kääntäjät)

27 Lisätietoa kieli- ja kääntäjätutkinnoista
Koulutus ja tutkinnot Kielitutkinnot Auktorisoidut kääntäjät Yleiset kielitutkinnot Auktorisoitujen kääntäjien tutkinnot Valtionhallinnon kielitutkinnot


Lataa ppt "Kieli- ja kääntäjätutkinnot Opetushallituksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google