Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kypsyysnäyte Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kypsyysnäyte Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin."— Esityksen transkriptio:

1 Kypsyysnäyte Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin.

2 Kypsyysnäytteen tarkoitus
Kypsyysnäytteen hyväksytyllä suorittamisella opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan (asetus 256/95, 10 §) lain 424/2003 mukaan korkeakoulututkinnolta vaadittavaa suomen tai ruotsin kielen taitoa (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta).

3 K Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Opiskelija sopii kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ohjaajansa kanssa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotusti ohjaajan kanssa sovittuna ajankohtana (uusintatentissä tai muuna ajankohtana). Tekstilaji voi olla essee mediatiedote koulun verkkosivuille, parhaat tiedotteet medialle henkilöstötiedote toimeksiantajan intranetiin tai henkilöstölehteen. Huom! Kypsyysnäyte ei ole tenttivastaus.

4 Kypsyysnäyte esseenä Essee on teksti, jossa kirjoittaja osoittaa analyyttista kirjoitustaitoa pohtimalla ja erittelemällä annettua aihetta tai ongelmaa eri näkökulmista. Esseessä on faktojen lisäksi kirjoittajan omia näkemyksiä, mielipiteitä, arviointeja ja päätelmiä. Esseessä on otsikko, aloituskappale, käsittelykappaleet ja lopetus. Ei väliotsikoita, kuvioita eikä taulukoita. Esseen pituus on 450−600 sanaa (käsinkirjoitettuna 3–4 konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).

5 Kypsyysnäyte tiedotteena
Media- ja henkilöstötiedote sisältävät uutisen, joka kertoo jostakin yleisesti kiinnostavasta, uudesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta. Opinnäytteestä kertova tiedote kiteyttää esim. tutkimuksen tärkeimmät tulokset tai tuotoksen uutuusarvon toimialalle tai organisaation henkilöstölle. Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä, ja se sisältää vain yhden uutisen eli kärjen. Tiedotteessa on otsikko, ingressi, käsittelykappaleet ja lisätietojen antaja. Mediatiedotteessa on lisäksi lähettävän organisaation taustatiedot (lisätään tiedotteeseen HAAGA-HELIAn viestinnässä). Tiedotteen pituus on 150−230 sanaa (käsinkirjoitettuna noin kaksi konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).

6 Tiedotteella julkisuutta opinnäytetyölle
Ohjaaja ehdottaa opiskelijalle kypsyysnäytteen kirjoittamista tiedotteena. Opiskelija sitoutuu muokkaamaan tiedotettaan. Viestinnän opettaja ohjaa tiedotteen muokkaamista ja viimeistelyä. Opiskelija lähettää muokatun ja viimeistellyn tiedotteen HAAGA-HELIAn viestintään. Viestintäyksikkö valitsee medialle lähetettävät tiedotteet.

7 Kypsyysnäytteen arviointi
Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylätty HAAGA-HELIAn arviointikriteerien mukaan. Sekä sisältö että kieliasu tarkistetaan ja arvioidaan. Sisällön arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun kielen opettaja. Hylätty kypsyysnäyte tulee uusia.

8 Kypsyysnäytteen arviointikriteerit 1 (2)
Tehtävänannon noudattaminen Teksti vastaa tehtävänannon tekstilajia (essee tai tiedote) sekä tyyliltään että rakenteeltaan. Tekstillä on pääasian ja näkökulman ilmaiseva, kiinnostusta herättävä otsikko. Tekstin rakenne Teksti etenee johdonmukaisesti. Kappalejako on tarkoituksenmukainen, ja kappalejaot on osoitettu selvästi. Teksti on sopivan mittainen (essee 450−600 sanaa, tiedote 150−230 sanaa).

9 Kypsyysnäytteen arviointikriteerit 2 (2)
Aiheen käsittely Teksti antaa riittävän näytön kirjoittajan asiantuntijuudesta. Aihetta käsitellään kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Opinnäytetyön käsitteitä ja tietoperustaa on hyödynnetty hyvin tai erinomaisesti suhteessa tehtävänantoon. Teksti toimii itsenäisenä tekstinä. Sen ymmärtää ilman opinnäytetyöhön tutustumista. Luettavuus Virke- ja lauserakenteet ovat ymmärrettäviä, yksiselitteisiä, kielen sääntöjen mukaisia ja vaihtelevia. Kieli on hyvää tai erinomaista; kieliasu noudattaa oikeinkirjoituksesta ja oikeakielisyydestä annettuja normeja ja suosituksia.

10 Lisätietoja Tarkempia tietoja kypsyysnäytteen tarkoituksesta, tekstilajeista ja arviointiperusteista saat HAAGA-HELIAn opiskelijan ekstranetistä opinnäytetyösivustolta.

11 Ohjaajalle ohjeeksi Jos opinnäytetyö on mediaa ja/tai toimeksiantajan
työyhteisöä kiinnostava, toimi näin: Ehdota opiskelijalle media- tai henkilöstötiedotteen tekemistä. Kehota opiskelijaa kertaamaan, miten hyvä tiedote laaditaan. Anna media- tai henkilöstötiedote opiskelijalle kypsyysnäytteen aiheeksi. Ota opiskelijalle kopio tämän käsin kirjoittamasta kypsyysnäytteestä. Pyydä opiskelijaa naputtamaan teksti Wordiin ja lähettämään se viestinnän opettajalle sekä halutessasi myös sinulle. Osallistu tiedotteen muokkaamiseen, jos haluat.


Lataa ppt "Kypsyysnäyte Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google