Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnallinen kielikoe

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnallinen kielikoe"— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnallinen kielikoe
Anni Itähaarla Ari Maijanen Lenita Pihlaja

2 Kielikokeen ja testauksen periaatteita
Valtakunnallinen testien yhdenmukaisuus Hakijoiden oikeusturva Tasa-arvoinen asema eri puolilla Suomea Tarkoitus selvittää opiskelijan kielellisiä edellytyksiä suoriutua tulevista opinnoistaan, kielikoe apuväline Testin tekijät arvioinnin ja testin teon ammattilaisia Testit pilotoitu usealla ryhmällä / noin sadalla henkilöllä

3 Testauksen perusteita
Osuvuus. Mikä on haluttu taso? Mitataanko juuri sitä, mitä on tarkoitus? Validius. Luotettavuus. Yleiset ja tarkat ohjeet ja arviointikriteerit arvioijille. Reabiliteetti. Monipuolisuus ja kattavuus. Mitattava kaikkia kielitaidon osa-alueita tarpeeksi kattavasti.

4 Kielikokeen rakenne ja taso
Mitataan yleiskielitaitoa tasolla B1 Kielitaidon osa-alueet Tekstin ymmärtäminen Puheen ymmärtäminen Kirjoittaminen Puhuminen Tehtävät mahdollisimman autenttisia suomalaisesta arjesta Useita tehtäviä ja osioita kullakin osa-alueella

5 Tekstin ymmärtäminen Viisi eripituista tekstiä, jotka edustavat eri aihealueita ja tekstityyppejä (mm. uutinen, artikkeli, mainos) Avokysymykset ja monivalintakysymykset (ei oikein-väärin -tehtäviä) Tekstien aihealueiden linkittyvät suomalaiseen arkitodelliseen (ei oppikirjamaisia tekstejä) Tarkoitus saada selville, ymmärtääkö hakija B1-tason tekstejä (tekstinymmärtämisen strategiat) Tarkat pisteytysohjeet kokeenjärjestäjille

6 Kirjoittaminen Kolme erilaista kirjoitustehtävää, rajattu pituus
Esimerkkejä tehtävätyypeistä: viesti, mielipide, lyhyt raportti Kouluille arviointiohjeet (EVK) Tavoitteena saada selville hakijan kirjallisen tuottamisen taito, myös sanaston ja kielen rakenteiden osaaminen

7 Puheen ymmärtäminen Neljä tehtävää, jotka ovat kestoltaan muutaman minuutin pituisia Kuunnellaan kaksi kertaa: ensin kokonaan, sitten osissa Kuhunkin tehtävään / kuuntelujaksoon muutama avo- tai monivalintakysymys Tekstien vaihtelevat aiheiltaan ja tekstityypeiltään (mm. keskustelu, haastattelu, uutinen) Arviointi pisteytysohjeiden mukaan

8 Puhuminen Kolme erityyppistä tehtävää
Tehtävätyypit: itsestä kertominen ja mielipide Ohjatut tehtävät, joissa valmiit kysymykset haastattelijalle Arviointi voidaan toteuttaa yhteistyönä siten, että yksi henkilö haastattelee eli puhututtaa hakijaa ja toinen arvioi kielitaitoa Hakijan paperissa teemat, haastattelijan paperissa apukysymykset ja arvioijan paperissa kysymysten lisäksi arviointiohjeita

9 Kiitokset! anni.itahaarla@utu.fi ari.maijanen@jyu.fi


Lataa ppt "Valtakunnallinen kielikoe"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google