Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät syysseminaari Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta Kuopio 7.11.2012 Lea Lakio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät syysseminaari Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta Kuopio 7.11.2012 Lea Lakio."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät syysseminaari Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta
Kuopio Lea Lakio

2 Organisaatiouudistus
OPH:N uusi organisaatio voimaan Suunnittelu vielä kesken OKM:n kanssa tehdään tulossopimus, jossa määritellään vuoden 2013 toiminnan tavoitteet ja käytettävissä oleva rahoitus 2013 valtionavustusprosessin suunnittelu meneillään, haku avataan aivan alkuvuonna (seuraa OPH:n sivustoa)

3 Oppisopimuskoulutuksen ominaispiirteitä
Oppisopimuskoulutus vahva osa ammatillisen koulutuksen järjestäjän palvelustrategiaa ja alueellista koulutustehtävää Järjestämismuodon asema ja resursointi Työsuhdeperusteisuus Oppiminen työtehtävien yhteydessä Yksilölliset koulutuspolut ja kysyntälähtöisyys Johto- ja valvontatehtävän verkostomaisuus

4 Kansallisen tason toimenpiteet laadun varmistamiseksi
Koulutuksen järjestäjien osaamisen varmistaminen -oppisopimuskoulutuksesta vastuullisten henkilöiden osaamisvaatimukset - koulutusta Laadunhallinnan opas ja muut tukimuodot (sähköisenä) Järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen - sähköisten järjestelmien kehittäminen (SADE, HEKO) 4. Työpaikkakouluttajien osaamisen varmistaminen -opiskeluaikainen ohjaus ja henkilökohtaistamista koskevan arviointiosaaminen 5. Muut kehittämistarpeet

5

6 Koulutuksen järjestäjien osaamisen varmistaminen, laatu
Vertaisarvioinnin opas oppisopimuskoulutukseen, kansalliset arviointialueet ja kriteerit - Oppisopimuskoulutuksen johtaminen Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen Oppisopimuskoulutuksen päättäminen Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus tekeillä

7 Kehittämishanke meneillään
30 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää (koko toimistot), ensimmäisen kierroksen jälkeen laajennetaan syksyllä n. kaksinkertaiseksi ”kaverioppisopimustoimistot” mukaan ottamalla ja perehdyttämällä toiminnan laadun varmistamiseen vertaisarvioinnin menetelmällä Hanketoimijoiden kanssa laaditaan raportti ja se on ”esiasteena” oppisopimuskoulutuksen laatuoppaalle (todennäköisesti sähköinen) Suunnitellaan koulutusohjelma uusille opso -toimijoille

8 Näyttötutkintomestari, koulutusohjelma 25 op
Uudistettu sopivaksi myös työelämän ja oppisopimuskoulutuksen toimijoille Koulutuksen aikaisella henkilökohtaistamisella varmistetaan ohjelman sopivuus kaikille kohderyhmille OSAT Näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelu Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen Valtionavustus työelämäedustajien kouluttamiseen

9 Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov
Ohje: Sähköisessä muodossa koulutus ”Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa on vakiintunut käsite työpaikkaohjaaja ja vastaavasti oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttaja. Tässä ohjeessa käytetään kummastakin käsitettä työpaikkaohjaaja ja koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien kouluttamiseen”

10 Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov
SISÄLTÖ Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

11 Henkilökohtaistamisen ja aikaisemman osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke
Opetushallitus tilaajana ja valmistuneiden tuotteiden hyväksyjänä, hanketta toteuttaa käytännön tasolla Pohjois-Karjalan aikuisopisto verkostoineen Laaditaan mm. lomakemallit henkilökohtaistamiseen alasta tai koulutusmuodosta riippumatta (MYÖS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN) Valmistuttua julkaistaan OPH:n nettisivuilla ja valtakunnallisessa seminaarissa Finlandia -talossa

12 Näyttötutkinto-opas Uusin versio (suomenkielinen) on OPH:n verkkosivuilla painetaankin myöhemmin MUISTA HEITTÄÄ VANHAT VERSIOT POIS

13 MUITA OPPAITA Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintoina Todistusmääräys (56/011/2009) Osallistumistodistukset tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (liitteet 9 ja 10)

14 KIITOS! lisätietoja Onni Pikkutassu Leonardo


Lataa ppt "Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät syysseminaari Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta Kuopio 7.11.2012 Lea Lakio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google