Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielitestaus ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielitestaus ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa"— Esityksen transkriptio:

1 Kielitestaus ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa
Nitomo-koulutuspäivä Tuuli Hulmi-Lassila, Omnian ammattiopisto

2 Kehittämishanke Maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kielitestausta kehitetty Oph:n kehittämishankeessa ja Kamut-hankkeessa vuosina Pääkaupunkiseudun nuorisopuolen ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto Mukana pääkaupunkiseudun ammatilliset oppilaitokset: Hesote, Heltech, Helpa, Varia ja Omnia sekä Turun ammatti-instituutti ja Salon seudun ammattiopisto Kehittämistyössä mukana S2-opettajia ja opoja. Yhteinen kielikoe toteutettiin kevään 2010 yhteishaun yhteydessä.

3 Mitä testillä mitataan?
suomen kielen taitoa yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisin kriteerein ei mitata ammattialakohtaista kielitaitoa vaan hakijan yleiskielitaitoa ammatilliseen koulutukseen valittavan kielitaidon oltava vähintään tasolla B1.2 (sujuva peruskielitaito)

4 Otteita kielitaitotason B1.2 kuvauksesta
Kuullun ymmärtäminen: Ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta. Ymmärtäminen edellyttää yleiskieltä tai melko tuttua aksenttia sekä satunnaisia toistoja ja uudelleenmuotoiluja. Puhuminen: Osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja selostaa myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai musiikkia. Osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa.

5 Luetun ymmärtäminen: Pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista (---) ja selviää myös jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä (---). Pystyy etsimään ja yhdistelmään tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä suorittaakseen jonkin tehtävän. Kirjoittaminen: Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä, kertoa niissä uutisia ja ilmaista ajatuksiaan tutuista abstrakteista ja kulttuuriaiheista (---). Osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin. Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä, vaikka virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä (---). Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy esim. -> säädökset ja ohjeet -> opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet -> maahanmuuttajien koulutus -> perusopetukseen valmistavan koulutuksen liite

6 KIELITESTIN RAKENNE Kirjallinen testi luetun ymmärtäminen (2 tehtävää)
kirjoittaminen (2 tehtävää) rakennetehtävä Haastattelu Ymmärtäminen Tuottamistaidot

7 Kielitestiin ei tarvinnut tulla, jos
äidinkieli on ruotsi, mutta suorittanut peruskoulun suomen kielellä suorittanut yleisen kielitutkinnon (Yki-koe) taitotasolla 3 suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittanut toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suomenkielisessä koulutuksessa

8 Työryhmä on ehdottanut Oph:lle myös seuraavia korvaavuuksia:
Valtiohallinnon kielitutkinto (tyydyttävä) Peruskoulun päättöarvioinnin tueksi tarkoitettu suomi toisena kielenä –koe vähintään arvosanalla hyvä (vastaa B1-tasoa) Lukion päättötodistus suomenkielisestä lukiosta Lukion oppimäärä jossakin seuraavista aineista: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, finska

9 Pohdittavaa? Onko peruskoulussa jatkossa käytettävissä s2-päättökoe?
Milloin päättökoe pidetään kouluissa? Onko mahdollista antaa kokeesta erillinen todistus ennen yhteishaun kielikoetta, jolloin se voitaisiin mahdollisesti huomioida korvaavuutena?

10 Jatkossa… Keväällä 2011 em. oppilaitokset järjestävät yhteisen kielikokeen. Oph:n koordinoima kielikoetyöryhmä?


Lataa ppt "Kielitestaus ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google