Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

18.02.2002Georgij Putilin Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä soitonopetuksessa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "18.02.2002Georgij Putilin Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä soitonopetuksessa."— Esityksen transkriptio:

1 18.02.2002Georgij Putilin Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä soitonopetuksessa

2 Oppimisympäristö Fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö Fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö Suljettu ja avoin oppimisympäristö Suljettu ja avoin oppimisympäristö Itseohjautuvuus Itseohjautuvuus

3 Behavioristisesta oppimisnäkemyksestä konstruktivistiseen Mestari-oppipoika –metafora Mestari-oppipoika –metafora 1900 –luku : Suzuki, Kodaly => leikinomaisuus ja oppilaan ikäkauden huomioon ottaminen 1900 –luku : Suzuki, Kodaly => leikinomaisuus ja oppilaan ikäkauden huomioon ottaminen

4 Oppimiskäsityksistä Behavioristinen oppimiskäsitys Behavioristinen oppimiskäsitys koulutusoptimismi koulutusoptimismi osatavoitteet yksi kerrallaan, pienistä yksiköistä kokonaisuuteen osatavoitteet yksi kerrallaan, pienistä yksiköistä kokonaisuuteen opetus tähtää konkreettisiin, mitattaviin toimintoihin opetus tähtää konkreettisiin, mitattaviin toimintoihin vahvistetaan (palkitaan) oikeita toimintoja vahvistetaan (palkitaan) oikeita toimintoja oppijan kykyjen oletettu muuttumattomuus opetussuunnitelma on pysyvä oppimisprosessin säätely ulkoista etuja: traditio, selkeys, arkiajattelun mukainen opettajan kannalta johdonmukainen ja turvallinen 

5 Oppimiskäsityksistä... Konstruktivistinen oppimiskäsitys Konstruktivistinen oppimiskäsitys informaation vastaanotto, muokkaus ja tulkinta on jatkuva, kokonaisvaltainen prosessi informaation vastaanotto, muokkaus ja tulkinta on jatkuva, kokonaisvaltainen prosessi oppimisen eri muodot kytkeytyvät ihmisen toimintaan oppimisen eri muodot kytkeytyvät ihmisen toimintaan ei ole olemassa niin yksinkertaista ongelmaa, että kaikki yrittäisivät ratkaista sen samalla tavalla ei ole olemassa niin yksinkertaista ongelmaa, että kaikki yrittäisivät ratkaista sen samalla tavalla oppimaan oppimisen taito oppimaan oppimisen taito oppimisstrategiat oppimisstrategiat

6 Opettajuuden uudet haasteet Kokemus TVT:sta henkilökohtaisena uhkana Kokemus TVT:sta henkilökohtaisena uhkana Soitinpedagogian kaksi kenttää 1. Oppimateriaalin systemaattinen järjestely 2. Ihmissuhdetaidot

7 Motivaatio opiskeluprosessissa 1. Ulkoinen motivaatio - kurssisuoritukset jne. 2. Sisäinen motivaatio

8 Virtuaalinen musiikkiopisto TVT laajentaa oppimisympäristöä virtuaaliseen suuntaan TVT laajentaa oppimisympäristöä virtuaaliseen suuntaan Oppilaitosten verkostuminen Oppilaitosten verkostuminen Jaettu asiantuntijuus Jaettu asiantuntijuus

9 Digitaalisten oppimateriaalien käyttö Oppimateriaalipankit Oppimateriaalipankit Yksilölliset oppimispolut Yksilölliset oppimispolut Oppilaitosten oppilaspohjan laajentaminen Oppilaitosten oppilaspohjan laajentaminen


Lataa ppt "18.02.2002Georgij Putilin Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä soitonopetuksessa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google