Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke
LUTO Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri - kohti uutta arviointia ja opetussuunnitelmauudistusta. Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke

2 Hankkeen yleiset tavoitteet
Hanke luo harjoittelukoulujen lukioihin niin lukiolaisille kuin opettajille uuden avoimen toiminta- ja työskentelykulttuurin, jossa myös sen fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa yhdessä tekemisen ja keskinäisen tukemisen sekä sosiaalisen kanssakäymisen. Hankkeessa etsitään, testataan ja kehitetään uusia pedagogisia toimintamalleja digitaalisen teknologian käytölle lukio-opiskelussa. Hankkeen tavoitteena on lukio-opiskelun henkilökohtaistaminen tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien eriyttämisratkaisujen myötä. Hankkeessa monipuolistetaan lukion arviointia prosessiaikaisen arvioinnin ja sähköisten kokeiden näkökulmasta. Hankkeen tavoite on etsiä ja löytää kehittämisideoita ja ratkaisuja lukion uuteen opetussuunnitelmaan ja uudentyyppiseen ylioppilastutkintoon.

3 Konkreettiset tavoitteet 1
Tavoitteen mukaisessa toimintakulttuurissa korostuu niin lukiolaisilla kuin opettajilla yhteisöllinen tekeminen ja oman asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, vertaistuki ja kuratointi. Hankkeessa luodaan fyysinen ja tekninen ympäristö tukemaan oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Toimintakulttuurin ja -ympäristön muutoksella tuetaan myös perusopetuksessa alkanutta oppilaan aktiivisen roolin vahvistamista ja vuorovaikutteisten pedagogisten käytäntöjen kehittämistä uuden teknologian avulla. (OPS2016-luonnos, pohjana kohta Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen). Avoimien ja suljettujen, maksuttomien ja maksullisten oppimisalustojen, eri digitaalisten välineiden sekä e-oppimateriaalien arviointi, kehittäminen ja tuottaminen, myös yritysyhteistyössä. Kehitetään joustava ja monimuotoinen opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon malli tieto- ja viestintätekniikan avulla.

4 Konkreettiset tavoitteet 2
Löydetään ratkaisuja joustavaan kurssien suorittamiseen tai oman osaamisen osoittamiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Kokeillaan sähköistä koeakvaariota yhteistyössä yliopistojen kanssa. Luodaan uusia arviointimuotoja lukion kursseihin. Tavoitteena on prosessinaikaisen arvioinnin vahvistaminen ja arvioitavien elementtien määritteleminen, testaaminen ja kirjaaminen uuden opetussuunnitelman kehittämistä varten. Tuotetaan ja testataan vaativuustasoiltaan erilaisia digitaalisia kokeita eri oppiaineisiin. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kehittäminen sähköisessä ympäristössä opiskelijan metaprosessien tukemiseksi. Uusi lukio-opetuksen opetussuunnitelma tulee ohjaamaan lukiot toimimaan uudella tavalla. Hankkeen tavoitteinen avoin toimintakulttuuri, sen moderni fyysinen oppimisympäristö, digitaalisen teknologian soveltaminen ja kehittäminen, prosessiaikainen kurssien monipuolinen arviointi ja sähköiset kokeet ovat tärkeitä lukion uutta opetussuunnitelmaa luotaessa. Näiden kehittäminen antaa opetussuunnitelman laadintaan arvokasta tietoa.

5 Hankkeessa toimimisen muotoja
Hankkeen toimijat työskentelevät verkostona. Turun normaalikoulun lukio toimii hankkeen koordinaattorina. Jokaisessa talossa toimii hankevastaava, joka kokoaa itselleen hanketyöryhmän ohjaamaan toimintaa. Valtakunnallisesti toimitaan aineryhmäverkostoina, yli oppiainerajat ylittävinä ryhminä, ainekohtaisina pienempinä ryhminä ja rehtoriryhmänä sekä ohjausryhmänä.. Verkosto kokoontuu eri kokoonpanoilla yhteisiin seminaareihin. Se pitää online-kokouksia ja webinaareja, tuottaa materiaaleja tai ajatustenvaihtoa eri alustoilla ja kuulee myös asiantuntijoita hankkeen teemoihin liittyen. Verkoston jäsenet työskentelevät yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaan. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tuloksia ja hankkeen etenemistä. Hankkeen avoimilla verkkosivuilla kerrotaan suunnitelmista ja jaetaan kokemuksia heti alusta alkaen.

6 Työnjako Hanke on sisällöllisesti monimuotoinen. Työnjaosta eri harjoittelukoulujen kesken sovitaan syksyllä 2013. Koulukohtaisten koordinaattoreiden yhteystiedot mahdollisimman pian hankkeen koordinaattorille: katrina.vartiainen ät utu.fi Viimeistään marraskuussa koulukohtaisten koordinaattoreiden tapaaminen Turussa.


Lataa ppt "Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google