Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

2 Tausta Nykyinen palvelu on ollut käytössä vuodesta 1998
Uusi palvelu pohjautuu: Nykyisestä palvelusta saatuihin kokemuksiin. Tieto- ja viestintätekniikan käytössä tapahtuvaan murrokseen. Sosiaalisen median käyttöönottoon. Oppijoiden käyttötaitoihin. Sähköisten sisältöjen/oppimateriaalien käytön lisääntymiseen.

3 Esimerkkejä nykyisestä palvelusta
Lisää osoitteesta

4 Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö
Miksi? Ympäristöjä on kehitetty lähinnä koulun ja opettajan näkökulmista. Verkko-oppimisympäristöjä on kehitettävä oppilaan ja opettajan tarpeisiin eri-ikäiset oppilaat huomioiden. Sosiaalisen median palvelut, ”perinteiset” oppimisalustat vai mitä? Verkkoympäristön pitää tukea oppijalähtöisiä työtapoja. Verkko-oppimisympäristön pitää tukea ”luokkatyöskentelyä”. Käyttömahdollisuudet määrittää enemmän organisaatio kuin oppilas itse

5 Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö
Miksi? Verkkoympäristön pitää tukea elinikäistä ja informaalia oppimista mm. mahdollistamalla elinikäisen portfolion periaate ja luomalla rajapintoja vapaa-aikaan. Mitä tapahtuu oppijan tuotoksille, prosesseille ja verkostoille kun oppija poistuu oppilaitoksesta? Verkkoympäristön tulee selkeyttää "työvälineähkyä". Oppilaiden työvälinevalikoima kasvaa (ikä huomioiden). PLE-malli (Personal learning enviroment) auttaa opettajaa kokonaisuuksien hahmottamisessa. Oppija hallitsee omia oppimisen prosessejaan, niihin liittyviä tavoitteita ja sisältöjä sekä työvälineitä. Käyttömahdollisuudet määrittää enemmän organisaatio kuin oppilas itse

6 Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö
Miksi? Sähköisten oppimateriaalin pitää tukea oppijalähtöisiä, vuorovaikutteisia ja yhteisöllisiä työtapoja. Sähköisen oppimateriaalin käyttöönotto ja käyttäminen on oltava helppoa oppilaalle ja opettajalle. Sähköinen oppimateriaali voi tarjota oppisisällöt, työtavat eli oppimisprosessin ja työvälineet tiedon työstämiseen sekä oppimisen ohjaamiseen. Sähköisen oppimateriaalin tulee olla muokattavaa, helposti jaettavaa ja helposti yhdistettävissä muihin sisältöihin.

7 Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö
Miksi? Tekijänoikeus-, vastuu-, tietosuoja- ja tietoturvakysymykset pitää ratkaista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Järjestelmien ylläpito ei saa tarpeettomasti rasittaa koulutuksen järjestäjää eikä koulutuksen järjestäjän taloutta.

8 Uuden palvelun kuvaus Rajapintoja Pedagoginen yhteisöpalvelu
Yhteisöllinen työskentely, sisällön jakaminen ja julkisuuden hallinta, verkostoissa toimiminen, sos. mediassa toimijaksi oppiminen /mediakasvatus, oppijan ja opettajan roolien tunnistaminen. Rajapintoja Muut oppijan, opettajan ja oppilaitoksen käyttämät palvelut ja järjestelmät kuten sosiaalisen median palvelut ja oppilashallinto-järjestelmät Oppilaitoksen “oppimisalusta” Oppilaitosten verkkosivut, oppiaineiden ja luokkien työskentelysivut, verkkokurssit, kodin ja koulun välinen yhteistyö/tiedottaminen. Oppimateriaalipalvelu Yhteisölliset, toiminnalliset ja muokattavat sähköiset oppimateriaalit. Kustantajien oppimateriaalit, opettajien omien oppimateriaalien jakaminen. Mietitään aidosti miten oppijalähtöisen ajattelun tulee näkyä yleissivistävässä opetuksessa verkko-oppimisympäristön osalta Panostetaan sos. mediasta kumpuaviin toimintamalleihin ja pureksitaan niitä peruskouluun, erit. Alakoulut soveltuvaan muotoon. Oppijan ja opettajan “oma tila” Henkilökohtainen alue, joka on oppijan itsensä muokattavissa ja hallittavissa. Henkilökohtainen profiili ja oppimisalusta henkilökohtaisessa käytössä. Käytettävissä elinikäisesti formaaleissa ja informaaleissa tilanteissa. HUOM! Oppijat –hankkeen kehitystyö keskittyy tähän! Vapaa-ajan palvelut Esimerkiksi seurojen ja yhdistysten verkkopalvelut

9 Esimerkkejä https://peda.net/jyvaskyla/halssilankoulu

10 Aikatauluja Tavoitteena on:
Vapaa kirjautuminen, julkaisu avoimeen verkkoon ja Live ID .tuki huhtikuun puolivälissä (ITK). Käyttöönotto tapahtuu laajemmin syksystä 2013. Tilaukset Jakaminen yms.

11 Käyttöönotosta Ensimmäisessä vaiheessa: Toisessa vaiheessa:
Sallistaan vapaa kirjautuminen ja mahdollistetaan tunnusten luominen oppilaitoksille. Jaetaan / tilataan Peda.net “pääsyliput”. Käyttäjä valitsee käyttääkö kirjautumiseen omaa Peda.net tunnusta, vai esim. Live ID, Google ta FB tunnustaan. Toisessa vaiheessa: Mahdollistetaan tunnusten ja ryhmätietotojen tuominen Primuksesta / Wilmasta.

12


Lataa ppt "Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google