Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppijalähtöisyys ja verkko-oppimisympäristö - kohtaavatko ne toisensa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppijalähtöisyys ja verkko-oppimisympäristö - kohtaavatko ne toisensa"— Esityksen transkriptio:

1 Oppijalähtöisyys ja verkko-oppimisympäristö - kohtaavatko ne toisensa
Esiintyjät esittäytyvät, 1 min. Eino aloittaa opetuspalveluiden kehittämisen näkökulmasta 6 min. Jarkko kertoo verkko-oppimisympäristöjen kehittämishaasteista 4 min Anna kertoo omasta oppilassivustostaan 8 min. Jarkko kertoo kehitettävistä palveluista  8 min Loppuaika kysymyksille ja keskustelulle Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki, Opetuspalvelut Jarkko Lampinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos Anna Talvitie, Porvoon kaupunki, Albert Edelfeltin koulu

2 Ne osaa enemmän kuin me…
Tietotekniikka, tvt, älytaulut, rauta, linux…. Koulutuksen järjestäjän paikalliset valinnat; vastuu kansakunnan kilpailukyvyn perustasta Oppimisympäristöjen kehittäminen osana laajempaa kontekstia Oppijalähtöisyys Monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöönotto --- henkilöstö Virtuaaliset oppimisalustat, sosiaalinen media, reaaliaikaisen ohjauksen työvälineet, luokkaopetuksen tallentaminen Mobiiliteknologia, pelit, kaiken mullistava uutuus…

3 Niinpä me… Uudistamme organisaatiota? Uudistamme oppimisympäristöjä?
Uudistamme opetussuunnitelmaa? Haluamme luokkahuoneisiin ulottuvan matalan kynnyksen työvälineen Pyrimme opetushenkilöstön ohjaamiseen kohti monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä

4 Kehittämistarpeet Koulutusorganisaatioiden käyttämät virtuaaliset oppimisympäristöt ja oppimisen hallintajärjestelmät (VLE, LMS) eivät pysty riittävästi tukemaan oppijakeskeistä, elinikäistä ja informaalia oppimista. Käyttömahdollisuudet määrittää enemmän organisaatio kuin oppilas itse

5 Kehittämistarpeet Oppijan mahdollisuus käyttää koulutusorganisaation hallinnoimaa oppimisympäristöä (VLE):tä lakkaa, kun hän poistuu oppilaitoksesta. Mitä tapahtuu oppimisprosesseille ja oppijan tuotoksille? Järjestelmän lisäksi päättyy käyttömahdollisuus myös materiaaleihin , tuotoksiin, verkostoihin…

6 Kehittämistarpeet Oppijat eivät pysty hyödyntämään riittävästi verkkoyhteisöjä ym. sosiaalisen teknologian mahdollisuuksia oppimisen tukena oppilaitosympäristössä. Tämä koskee etenkin alaikäisiä oppijoita, joilla ei ole pääsyä keskeisiin sosiaalisen median palveluihin. On hyviä malleja, mutta hankalia hyödyntää alaikäisten kanssa.

7 Kehittämistarpeet PLE-konseptin mukaiseen toimintaan siirryttäessä ja sosiaalisen median palveluita käytettäessä oppijoilla ja opettajilla on epäselvyyksiä tekijänoikeus-, vastuu-, tietosuoja- ja tietoturvakysymyksissä. Koulut tarvitsevat ratkaisumalleja näihin kysymyksiin. Nämä puhututtaa käyttäjiä laajasta, vaarana että pitäydytään mieluummin suljetussa kuin avoimessa ympäristössä…

8 Kehittämistarpeet VLE-ympäristöjen käyttäjienhallintajärjestelyt ja -taidot vaihtelevat voimakkaasti kunta- ja oppilaitoskohtaisesti. Käyttäjienhallintaan ja muihin hallinnollisiin tehtäviin käytetty aika ei vastaa verkkotyövälineiden käytöstä oppijoiden saamaa hyötyä. Verkkotyövälineiden ylläpitoon ja käyttäjienhallintaan on etsittävä uusia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Satsaus – hyöty suhde ei aina riittävän hyvä, vertaa hallinnollinen työ / palautuslaatikko

9 Vastauksia etsimässä 1 Opettajat etsivät ratkaisuja kehittämistarpeisiin, esimerkki:

10 Esimerkki oppilaskohtaisesta ratkaisusta – Porvoo Albert Edelfeltin koulu
Tukea tieto- ja viestintätekniikan opettamiseen ja oppimiseen. Jokaisella oppilaalla oma veräjä, jonka ylläpitäjä hän myös itse on. Oppilaskohtaiselle sivulle kootaan omat jutut omalla tyylillä. Sääntöinä hyvät tavat, hyvä maku, turvallisuus ja tekijänoikeudet.

11 Esimerkki oppilaskohtaisesta ratkaisusta – Porvoo Albert Edelfeltin koulu
Veräjät ovat lähtökohtaisesti avoimet, salasanakäytännöistä on sovittu yhdessä. Sivujen valvominen on opettajan velvollisuus ja opettajan vastuulla. Tukee koulutyötä ja arkioppimista, myös lähentää näitä kahta.

12 Vastauksia etsimässä 2 Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Peda.net –verkoston toimijoiden (toimintaa 165 kunnassa) kanssa on käynnistänyt oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittämistyön.

13 Kehittämistyön lähtökohdat
Oppijoilta ja opettajilta nousseet tarpeet PLE (Personal Learning Environment) -konsepti.

14 Kehittämistyön tavoitteet
Kehittää, pilotoida ja ottaa käyttöön oppijalähtöisiä, PLE-malliin (Personal Learning Enviroment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja –oppimisympäristöjä. Kehittää, pilotoida ja ottaa käyttöön sosiaalisen median työtapoja ja työvälineitä perusopetuksessa (myös alakoululaiset) ja lukioissa. Pedagogisen yhteisöpalvelun kehittäminen ja käyttöönotto. Mietitään aidosti miten oppijalähtöisen ajattelun tulee näkyä yleissivistävässä opetuksessa verkko-oppimisympäristön osalta Panostetaan sos. mediasta kumpuaviin toimintamalleihin ja pureksitaan niitä peruskouluun, erit. Alakoulut soveltuvaan muotoon.

15 Kehittämistyön tavoitteet
Kehittää virtuaalisia oppimisympäristöjä tukemaan oppijalähtöistä, elinikäistä- /elämänlaajuista sekä informaalia oppimista. Kehittää, pilotoida ja ottaa käyttöön verkko-oppimisympäristöjen ylläpidon ja käyttäjienhallinnan uusia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Poistetaan oppilaitoskäytön ja vapaa-ajan käytön välisiä turhia raja-aitoja sekä mahdollistetaan oppijoiden oma päätäntävalta omiin sisältöihin (tiedostot, verkostot…) Kevennetään käyttäjän hallintaa ”byrokratiaa” enemmän

16 Kehittämistyön tavoitteet
Mahdollistaa oppijoiden, opettajien ja oppilaitosten ehdoilla kehitetyn oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön käyttö valtakunnallisesti. Oppijat mukana kehittämistyössä alusta saakka…

17 Kehitettävät palvelut
Oma tila Oppijan itsensä muokattavissa ja hallinnoitavissa oleva tila, henkilökohtainen oppimisalusta. Paikka, jonka kautta oppija käyttää oppimisprosessissa tarvitsemiaan työkaluja ja sisältöjä, tallentaa omia (monimediaisia) materiaaleja ja rakentaa ePortfoliotaan sekä linkittyy mm. sosiaalisen median palveluihin. Organisaatio ei voi katkaista oppijan yhteyttä omaan tilaan.

18 Kehitettävät palvelut
Pedagoginen yhteisöpalvelu Työkalun avulla oppija voi toimia niin oppilaitoksen toimintaan kuin oppijan vapaa-aikaan liittyvissä verkostoissa. Yhteisöpalvelu toimii organisaatioissa myös käyttäjähallinnan välineenä. Minimi verkoston koko Peda.net käyttäjät

19 Kehitettävät palvelut
Kehitysympäristö: Kehittämistyö tapahtuu neljän pilotin kautta, menossa on pilotti 1.

20 Kehittämishanke Kehittämistyön tueksi on käynnistetty hanke ”Oppijat – oppijalähtöiset verkko-oppimisympäristöt” Hanketta rahoittaa Opetushallitus Lisätietoa hankkeesta ja kehittämistyöstä Oppijat näyttelyosastolla

21 Kuvan lähde: Jared Stein


Lataa ppt "Oppijalähtöisyys ja verkko-oppimisympäristö - kohtaavatko ne toisensa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google