Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPIREPPU –hanke 2005-2006 Lapin alueen 2.asteen verkkokoulu Rovaseudun 2.asteen oppilaitokset Jyrki Niskanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPIREPPU –hanke 2005-2006 Lapin alueen 2.asteen verkkokoulu Rovaseudun 2.asteen oppilaitokset Jyrki Niskanen."— Esityksen transkriptio:

1 OPPIREPPU –hanke 2005-2006 Lapin alueen 2.asteen verkkokoulu Rovaseudun 2.asteen oppilaitokset Jyrki Niskanen

2 Keskeiset tavoitteet  kehittää Rovaseudun alueelle lukion ja ammatillisten opintojen yhteinen RESURSSIKESKUS  tarjontaa useasta oppilaitoksesta  verkkokursseja tarjotaan rovaseudun 2.asteen oppilaitoksille ja jatkossa myös eri puolille Lappia ja työssä olevalle väestölle tutkinto- ja lisäkoulutusta  mahdollistaa pienten lukioiden koulutuspalveluiden saatavuutta (ainereaalia tukevia kursseja)  Tarjoaa myös valinnaisuutta 2.asteen ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin.

3 ”OPPIREPPU”

4 2004-2005 TAVOITE  organisoidaan Rovaseudun verkostoyhteistyö (virtuaalikoulut)  kootaan lukioiden ja ammatillisten verkko ja etäopintojen opintojen tarjonta  tarjontaa yhteisen verkko-opintojen portaalin / tarjottimen kautta  Oppimisympäristön suunnittelu, yhteisen oppimisalustan käyttö (optima)

5 HANKKEEN TUOTOKSET  TOIMIVA RESURSSIKESKUS ”OPPIREPPU”  jonka toimintamalli on vakiintunut välittämään ja järjestämään opintoja eri alueilla toimiville oppilaitoksille ja opiskelijoille  tarjoaa myös alueen oppilaitoksille verkko-opintojen tuottamiseen tarvittavia asiantuntijapalveluja ja ohjausta

6 OPPIREPUN TOIMINNAT 2005  Hankkeen toiminnan aloitus ja organisointi  Verkko-opinto- ja etäopetusmahdollisuuksien kartoitus ja tulevaisuuden tarpeet  Sähköisen oppimisalustan käyttökoulutus opiskelijoille ja opettajille (Rovaseudulla http://optima.lapinkampus.fi) http://optima.lapinkampus.fi  Hankkeen toteutuksen käytännön suunnittelua yhteistyössä 2. asteen ja lukioiden yhteyshenkilöiden kanssa

7 OPPIREPUN TOIMINNAT 2005-2006  OPPIREPPU hankkeen markkinointi ja esittelysivut  http://www.ropol.roiami.fi/?deptid=6368. http://www.ropol.roiami.fi/?deptid=6368  Hankkeen tiedotussivut sisäisille ja ulkoisille yhteyshenkilöille. http://edu.ropol.roiami.fi/kehittaminen/hankkeet/oppireppu/. http://edu.ropol.roiami.fi/kehittaminen/hankkeet/oppireppu/  opintotarjonnan tuotteistaminen OPPIREPPU -portaalin kautta  http://edu.ropol.roiami.fi/oppireppu/ (pilotti) http://edu.ropol.roiami.fi/oppireppu/  2. asteen ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmien sivustoon, http://ops.roiami.fi http://ops.roiami.fi  Eri oppilaitosten tarjottavat verkkokurssit esitteille  Verkko-opintojen suorittamisen yhteisten käytänteiden suunnittelu (tarjoava/vastaanottava oppilaitos, opettaja/opiskelija)  opintotarjonnan kokeilu ja testaaminen  OPPIREPPU hankkeen ja tuotteiden arviointi ja muutokset (raportti OPH:lle)

8 OPPIREPUN TOIMINNAT 2005- 2006?  OPPIREPPU avoinna opiskelijoille, oppilaitoksille ja työyhteisöille  kehittämistoimenpiteiden jatkosuunnittelu  Yhteistyö nk. Lapin 2.asteen verkkokouluhankkeen kanssa (ESR)  Asiantuntijapalveluiden ja ohjauksen tarjoaminen, joilla voidaan auttaa ja tukea opintojen tarjoajia ja suorittajia  listaukset asiantuntijoista ja heidän saatavuudestaan

9 OPPIREPPU organisaatio  Johtoryhmä  Ohjausryhmät  Oppireppuvastaavat  Paikallisohjaajat  Verkko-opettajat  IT/tekninen tuki

10 Organisaatiokaavio

11 Johtoryhmä, ohjausryhmät  vahvistavat Oppirepun keskeiset toimintaperiaatteet  ohjaa hankkeen eteneminen ja rahoituksen  mahdollistaa käytännön toteutuksen  yhteen sovittaa eri toimijoiden intressit  ohjausryhmät muodostuvat roiami – verkkotiimistä sekä lukioiden yhteyshenkilöistä

12 OPPIREPPUVASTAAVAT  suunnittelevat ja koordinoivat hanketta  vastaavat toiminnasta ja käytännön toteuttamisesta  huolehtivat verkko-opintoja valmistelevien opettajien ohjauksesta ja tuesta sekä koulutuksesta  pitävät yhteyttä toimijaoppilaitoksiin ja toimivat yhteistyössä johto- ja ohjausryhmien kanssa

13 Toimijat  Verkko-opetuksen paikallisohjaajat  Verkkopedagoginen tuki  Oppimisympäristön tuki  Verkko-opetuksen opettajat  koulutukseen osallistuminen  kurssien rakentaminen verkkoon  verkkotuutoreina toimiminen  IT/ tekninen tuki  tietojärjestelmien ja laitteiden tuki

14 KUSTANNUSARVIO  Päätöksen kokonaiskustannusarvio 30 000 €, josta 15 000 € OPH: rahoituksena  Työkustannuksiin OPH:n tukirahaa  koordinointi, suunnittelu, palveluiden toteutus, portaali, tiedotus ja levittäminen  Omakustannuksiin  Tietojen päivitys/ylläpito, verkko-opintoihin tuotettavat materiaalit

15 Kustannukset 2005-2006

16 Yhteenvetona  Yhteiset tavoitteet  Hankkeen organisaatio ja tehtävät  Kustannukset  Toiminta  tiedotus ja markkinointi  kartoitus  koulutus  ”kurssien” rakentamis- ja tarjoamisperiaatteet  oppimisalusta  tarjotin/portaali  Seuranta, arviointi ja raportointi


Lataa ppt "OPPIREPPU –hanke 2005-2006 Lapin alueen 2.asteen verkkokoulu Rovaseudun 2.asteen oppilaitokset Jyrki Niskanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google