Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Opiston Moodleopas KALVOSTO 1 – JOHDANTO KTOL:n Moodle-työryhmä 14.12.2007 Olli Ruohomäki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Opiston Moodleopas KALVOSTO 1 – JOHDANTO KTOL:n Moodle-työryhmä 14.12.2007 Olli Ruohomäki."— Esityksen transkriptio:

1 1 Opiston Moodleopas KALVOSTO 1 – JOHDANTO KTOL:n Moodle-työryhmä 14.12.2007 Olli Ruohomäki

2 2 Mikä on Opiston Moodleopas Opiston Moodleopas on Kansalais- ja työväenopistojen liiton (KTOL) Moodle-työryhmän tuottama aineisto, jonka tavoitteena on: • Välittää käyttöönottoa tukevaa tietämystä. • Tutustuttaa erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. • Esitellä perustoiminnot opiskelijan näkökulmasta. • Antaa pedagogista tukea kurssin muokkaamiseen. • Auttaa tunnistamaan ja välttämään Moodlen käyttöönoton ja käytön sudenkuoppia

3 3 Opiston Moodleoppaan rakenne  Kalvosto 1: Johdanto (opettajat, hallinto ja ylläpito)  Kalvosto 2: Perustoiminnot (opiskelija)  Kalvosto 3: Kurssin muokkaaminen (opettaja)  Kalvosto 4: Sudenkuoppia (hallinto ja ylläpito)

4 4 Kalvosto 1: Johdanto (opettajat, hallinto ja ylläpito)  Mikä on Moodle  Erilaisia käyttötapoja •opetuksessa •hallinnossa

5 5 Mikä on Moodle  Opetushallinnon näkökulmasta Moodlen voi määritellä verkkopohjaiseksi oppimisympäristöksi (virtual learning environment VLE).  Arkipuheeseen on jo vakiintunut termi oppimisalusta.  Maailmalla on kehitetty satoja erilaisia oppimisalustoja, joista Moodle on tällä hetkellä yksi eniten käytetyistä.  Teknisestä näkökulmasta Moodlen voi määritellä kurssinhallintajärjestelmäksi (course management system CMS) tai laajemmin sisällönhallintajärjestelmäksi (content management system).

6 6 Mikä on Moodle  Sisällönhallintajärjestelmä tarkoittaa tietokantaa, jonka sisältöä voi selata ja muokata internetin kautta.  Opiskelijan näkökulmasta oppimisalusta on verkko- oppimisen (e-learning) suunniteltu verkkopalvelu.  Opettajan näkökulmasta oppimisalusta on tieto- ja viestintätekniikan avulla luotu verkko-opetuksen toteuttamisen työkalu.  Verkko-oppiminen on nykyisen opiskelijan omaa kontrollia ja aktiivisuutta korostavan konstruktivistisen oppimisteorian tuotos.

7 Opiston Moodle-Opas 7 Mikä on Moodle  Karkeasti luokiteltuna oppimisalusta koostuu •Oppimateriaaleista (teksti, kuvat, ääni, video, linkit), •Viestintätyökaluista (keskustelufoorumi, chat) •Hallintatyökaluista (käyttäjä- ja kurssihallinto)

8 Opiston Moodle-Opas 8 Erilaisia käyttötapoja  Opetuksen toteuttamisessa •Lähiopetuksen tukena •Puhtaan verkko-opetuksen pitopaikkana •Monimuoto-opetuksen verkkoulottuvuutena

9 Monimuoto-opetuksen osana

10 Itseopiskelun tukena

11 11 Erilaisia käyttötapoja  Opiston intranet -ratkaisuna •Henkilöstön tiedotuskanavana •Tiedotearkistona, •Lomake- ja logopankkina •Kyselyt ja ilmoittautumislistat •Virtuaalisena opettajanhuoneena •Yhteystietojen hallintajärjestelmänä •Yhteisöllisenä kehittämis- ja keskustelufoorumina

12 Opiston intranet-ratkaisuna

13 13 Erilaisia käyttötapoja  Opiston kotisivujen julkaisujärjestelmänä  Digikuvapankkina  Verkkoilmoittautumisjärjestelmänä  Hankkeen tai tiimin e-työympäristönä  Ryhmäkalenterina (lomat, koulutukset, kokoukset ym)  Digitaalisen oppimateriaalien ja oppimisaihioiden varastona  Palaute- ja arviointijärjestelmänä

14 Verkkoilmoittautumisjärjestelmänä

15 Hankkeen e-työympäristönä

16 Oppimateriaalipankkina

17 Verkkosivujen moottorina

18 18 Moodlen erityisyys oppimisalustana  Moodle eroaa aiemmin vallalla olleista oppimisalustoista siinä, että se on kehitetty vapaan lähdekoodin (open source) periaatteella.  Ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi.  Käyttöliittymä on monikielinen, joten se sopii myös kansainväliseen toimintaan.  Moodlen pääkehittäjä on australialainen Martin Dougiamas, joka tekee Moodle-projektiaan nykyisin päätoimisesti  Maailmalle on syntynyt laaja ja innokas käyttäjäyhteisö, joka kehittää ohjelmistoa jatkuvasti

19 19 Esitys päättyy tähän!

20 20 Opiston Moodleoppaan yhteyshenkilöt  Olli Ruohomäki, suunnittelijaopettaja, olli@psao.fi, Pohjois- Satakunnan Alueopisto (PSAO), www.psao.fiolli@psao.fiwww.psao.fi  Liisa Honka, suunnittelija, lhonka@ktol.fi, Kansalais- ja työväenopistojen Liitto (KTOL), www.ktol.filhonka@ktol.fiwww.ktol.fi


Lataa ppt "1 Opiston Moodleopas KALVOSTO 1 – JOHDANTO KTOL:n Moodle-työryhmä 14.12.2007 Olli Ruohomäki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google