Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOTELLI JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOTELLI JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖ"— Esityksen transkriptio:

1 HOTELLI JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖ
Opintokokonaisuus: Hotellin ja ravintolan peruspalvelut 30 ov Opiskelija_______________________________________________________ Luokka_____________________________________ Yritys__________________________________________________________ Ajankohta___________________________________ ARVIOINTIKOHDE TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 KIITETTÄVÄ K 5 Kommentit TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu ja toteutus tekee raaka-aineiden esikäsittelyyn liittyvät tehtävät, avustaa tuotteiden esillelaitossa ja tarjoiluun sekä rahastukseen liittyvissä tehtävissä ohjeen mukaa ja toisen apuna - tekee keittiön päivittäisiä puhtaanapidon tehtäviä - pesee astiat käsin tai koneella tekee raaka-aineiden esikäsittelyyn, tuotteiden esillelaittoon, tarjoiluun ja myyntiin liittyviä tehtäviä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työryhmän jäsenenä tekee puhtaanapidon ja astiahuollon tehtävät huolellisesti tekee raaka-aineiden esikäsittelyyn, tuotteiden esillelaittoon, tarjoiluunja myyntiin liittyviä tehtäviä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työryhmän jäsenenä tekee puhtaanapidon ja astiahuollon tehtävät oma-aloitteisesti ja itsenäisesti

2 Raaka-aineiden esikäsittely Tuotteiden esillelaitto Asiakaspalvelu
ARVIOINTIKOHDE TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 KIITETTÄVÄ K 5 TYÖTEHTÄVÄN HALLINTA Raaka-aineiden esikäsittely Tuotteiden esillelaitto Asiakaspalvelu Myyntityö Puhtaanapidon tehtävät Astiahuolto esikäsittelee raaka-aineet ohjeen mukaan kokoaa, käyttää ja puhdistaa keittiön koneita ja laitteita opastettuna avustaa ruokien esillelaitossa opastettuna avustaa asiakastilojen kunnostamisessa ja kattamisessa huolehtii noutopöydän hoitamisesta tai lautasannosten tarjoilusta ja astioiden keräämisestä opastettuna ja toisen apuna tervehtii asiakasta, on asiakaspalvelussa asiallinen tekee päivittäisiä puhtaanapidon tehtäviä osallistuu astiahuollon tehtäviin ja siistii astianhuoltotilat ohjeen mukaan esikäsittelee raaka-aineet tarkoituksen mukaisella tavalla kokoaa, käyttää ja puhdistaa keittiön koneita ja laitteita ohjeen mukaan esillelaittaa ruokalajeja mallin mukaan kunnostaa ja kattaa asiakastilat työryhmän jäsenenä huolehtii noutopöydän hoitamisesta tai lautasannosten tarjoilusta ja astioiden keräämisestä työryhmän jäsenenä huomioi asiakkaan ja tervehtii häntä, on asiakaspalvelussa kohtelias ja asiallinen tekee päivittäisiä puhtaanapidon tehtäviä itsenäisesti toimii astiahuollon eri vaiheissa ohjeen mukaan sekä siistii astiahuoltotilat esikäsittelee raaka-aineet tarkoituksen mukaisella tavalla ja hävikkiä välttäen kokoaa, käyttää ja puhdistaa keittiön koneita ja laitteita huolellisesti esillelaittaa ruokalajeja huolellisesti ja itsenäisesti kunnostaa ja kattaa asiakastilat huolellisesti työryhmän jäsenenä huolehtii ripeästi ja joustavasti noutopöydän hoitamisesta ja lautasannosten tarjoilusta ja astioiden keräämisestä työryhmän jäsenenä huomioi asiakkaan ja tervehtii häntä, on asiakaspalvelussa kohtelias, asiallinen ja aloitteellinen tekee päivittäisiä puhtaanapidon tehtäviä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti sekä huolehtii asiakastilojen viihtyisyydestä ylläpitää siisteyttä työskentelyn aikana toimii astiahuollon eri vaiheissa itsenäisesti ja ripeästi sekä siistii astianhuoltotilat

3 TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA
ARVIOINTIKOHDE TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 KIITETTÄVÄ K 5 Kommentit TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Hygieniaosaaminen Elintarvike- ja tuotetuntemus Maksuvälineet työasu ja ulkoinen olemus on siisti ja puhdas tunnistaa ja varaa tavallisimmat raaka-aineet ja työvälineet aistinvaraisesti arvioi raaka-aineiden tuoreuden ja laatua käsittelee raaka-aineita ja valmiita tuotteita hygieenisesti tekee omavalvontaan liittyvät mittaukset ja lämpötilojen seurannat ja kirjaamiset ohjauksessa vastaanottaa ja käsittelee opastettuna tavallisimpia maksuvälineitä kuten käteistä rahaa ja pankkikorttia tunnistaa ja varaa tarvittavat raaka-aineet ja työvälineet arvioi raaka-aineiden tuoreutta ja laatua asistinvaraisesti käsittelee raaka-aineita ja valmiita tuotteita hygieenisesti sekä säilyttää tuotteet oieissa lämpötiloissa ohjeen mukaan tekee omavalvontaan liittyvät mittaukset ja lämpötilojen seurannat ja kirjaamiset ohjeen mukaan tietää myynnissä olevat tuotteet vastaanottaa ja käsittelee tavallisimpia maksuvälineitä ja tekee tarvittavat tarkistustoimenpiteet ohjeen mukaan ulkoinen olemus on huoliteltu, työasu on puhdas ja siisti tunnistaa ja varaa itsenäisesti tarvittavat raaka-raakaineet ja työvälineet arvioi raaka-aineiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa poikkeamista käsittelee raaka-aineita ja valmiita tuotteita hygieenisesti sekä säilyttää niitä oikeissa lämpötiloissa tekee omavalvontaan liittyvät mittaukset ja lämpötilojen seurannat ja kirjaamiset huolellisesti ohjeen mukaan tietää myynnissä olevat tuotteet ja vastaa niitä koskeviin kysymyksiin vastaanottaa ja käsittelee tavallisimpia maksuvälineitä ja tekee tarvittavat tarkistustoimenpiteet itsenäisesti TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Koneiden ja laitteiden sekä pientyövälineiden turvallinen käyttö Pesuaineiden tuvallinen käyttö Henkilökohtaisten suojainten käyttö Hätä- ja tapaturmatilanteissa toimiminen - käyttää keittiön pientyövälineitä turvallisesti opastettuna noudattaa koneiden ja laitteiden turvaohjeita opastettuna noudattaa pesuaineiden käyttä- ja turvaohjeita opastettuna käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä käyttää asianmukaisia työjalkineita käyttää keittiön pientyövälineitä huolellisesti ja turvallisesti noudattaa koneiden ja laiteiden turvaohjeita noudattaa pesuaineiden käyttöohjeita käyttää ohjeen mukaan henkilökohtaisia suojavälineitä kuten kuulosuojaimia, suojakäsineitä, - laseja ja – esiliinoja käyttää keittiön pientyövälineitä huolellisesti myös muiden turvallisuuden huomioiden noudattaa koneiden laitteiden turvaohjeita noudattaa pesuaineiden käyttö-, annostelu- ja turvaohjeita käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä kuten kuulosuojaimia, suojakäsineitä, - laseja ja – esiliinoja käyttää työn edellyttämiä asianmukaisia työjalkineita

4 KAIKILLE YHTEINEN YDINOSAAMINEN
ARVIOINTIKOHDE TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 KIITETTÄVÄ K 5 Kommentit KAIKILLE YHTEINEN YDINOSAAMINEN Yhteistyötaidot - työaikojen noudattaminen YHTEISET PAINOTUKSET Kestävä kehitys - jätteiden lajittelu noudattaa sovittuja työvuoron aloittamis- ja lopettamisaikoja työskentelee toisen työparina lajittelee jätteet oikein pyrkii välttämään raaka-aineiden, tarvikkeiden sekä pakkausmateriaalien turhaa kulutusta noudattaa sovittuja työvuoron aloittamis- ja lopettamisaikoja sekä taukoaikoja noudattaa työyhteisön sääntöjä ja pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä lajittelee jätteet oikein ja huolellisesti välttää raaka-aineiden, tarvikkeiden sekä pakkausmateriaalien turhaa kulutusta noudattaa sovittuja työ- ja taukoaikoja ja joustaa muuttuvissa tilanteissa noudattaa työyhteisön sääntöjä ja sopimuksia toimii työryhmän jäsenenä kantaen vastuun omasta osuudestaan säästää työssään raaka-aineita, tarvikkeita, pesu- ja puhdistusaineita, vettä, sähköä sekä pakkausmateriaaleja


Lataa ppt "HOTELLI JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google