Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UUDISTUNEET AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA TUTKINNON PERUSTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UUDISTUNEET AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA TUTKINNON PERUSTEET"— Esityksen transkriptio:

1 UUDISTUNEET AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA TUTKINNON PERUSTEET
Taina Eweiss Ahlmanin ammattiopisto Coulutus Cocktail

2 Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset
53 ammatillista perustutkintoa, 120 koulutusohjelmaa VALMISTAVAT KOULUTUKSET Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, vakinaisena alkaen Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Kotitalousopetus Coulutus Cocktail

3 Tutkinnon perusteet Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkinnon perusteisiin sisältyvät sekä opetussuunnitelman perusteet että näyttötutkinnon perusteet. Perustutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan sekä koulutuksen että näyttötutkintojen järjestäjiä. Ne antavat myös opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille sekä sidosryhmille tietoa tutkintovaatimuksista ja tutkinnon sisällöstä. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten opetussuunnitelman Coulutus Cocktail

4 Tutkinnon rakenne Ammatillisia tutkinnon osia 90 ov
muodostettu kunkin alan työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksien pohjalta työssäoppimista vähintään 20 ov valinnaisia tutkinnon osia ov Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia 20 ov (ATTO-aineet) Valinnaisia tutkinnon osia 4 ov Vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 ov ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai lukio-opintoja tai harrastuksia Coulutus Cocktail

5 Tutkinnon rakenne Opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov / Opinnäyte vähintään 2 ov Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää opiskeluaikaa vähintään 30 opintoviikolla Kolmivuotiset perustutkinnot tuottavat yleisen jatko-opinto-kelpoisuuden korkea-asteelle Koko tutkinnon suorittaminen aina ensisijainen tavoite. Perustutkinto voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia kerral-laan, silloin kun se on esimerkiksi yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksen-mukaista. Coulutus Cocktail

6 Oppimisen ja osaamisen arviointi
OPPILAITOKSESSA Opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaatimusten (tavoitteiden) mukaisesti TYÖSSÄOPPIMISPAIKASSA Opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita ja harjaantuu jo oppimassaa AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ Opiskelija osoittaa osaamisensa työtä tekemällä OSAAMISEN ARVIOINTI kuinka hyvin on saavutettu tutkinnossa edellytetty osaaminen => T1, H2, K3 (ammattitaitovaatimukset tutkinnon perusteiden mukaisesti) OPPIMISEN ARVIOINTI Arvioidaan opiskelijan oppimista ohjaamalla ja kannustamalla sekä seuraamalla edistymistä (H-merkintä)

7 Ammattitaitovaatimukset ; Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov
Opiskelija kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä palvelee asiakkaita myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita toimii astiahuollon tehtävissä puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa => Ammattitaitovaatimusten pohjalta kuvataan arvioinnin kohteet Coulutus Cocktail

8 Arvioinnin kohteet; Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov
Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija 1. Työprosessin hallinta Työvuorossa toimiminen tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Aamiais- tai lounas-ruokien valmistaminen ja asiakaspalvelussa toimiminen valmistaa toisen apuna erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjastoa valmistaa ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjaston valmistaa itsenäisesti ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmis-tusmenetelmiä käyttäen tai kunnos-taa itsenäisesti toimintaohjeen mukaan myyntilinjaston 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Raaka-aineiden tunteminen tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia raaka-aineita tai tuotteita ja arvioi opastettuna niiden laatua ennen käyttöä ja käytön aikana tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raaka-aineita tai tuotteita ja arvioi niiden laatua aistinvaraisesti tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raaka-aineita tai tuotteita, arvioi niiden laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa oma-aloitteisesti laadun poikkeamista 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tarvitsee opastusta arvioidessaan omien työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja perustelee arviointiaan sekä muuttaa tarvittaessa työtapojaan Coulutus Cocktail

9 Yksilölliset opinnot Oppilaitosten tulee laatia omat opetussuunnitelmansa siten, että opiskelijat voivat valita yksilöllisiä opintoja Uudistettuun perustutkintoon sisältyy mahdollisuus suorittaa entistä joustavammin myös osia muista ammatillisista tutkinnoista, joita ovat muut perustutkinnot, ammattitutkinnot tai jopa ammattikorkeakoulututkinnot. Coulutus Cocktail

10 YKSILÖLLISET OPINTO-/URAPOLUT KOULUTUSALOITTAIN, Ahlmanin ammattiopisto
ELÄINTENHOITAJAKSI Tuotantoeläimiin Pieneläimiin PUUTARHURIKSI Kukkakauppaan Puutarhamyymälään KOKIKSI Ravintolaan Suurkeittiöön TARJOILIJAKSI Juoma- ja seurustelu-ravintolaan Coulutus Cocktail

11 Yksilöllinen ura-/opintopolku; kokiksi ravintolaan
Opiskelija valitsee 20 ov 1. LUKUVUOSI Kahvilapalvelut 10 ov Majoitus- ja ravitsemis-palveluissa toiminen 20 ov Pikaruokapalvelut 10 ov Kokouspalvelut 10 ov Suurtalouden ruokatuotanto 10 ov Yrittäjyys10 ov 2. LUKUVUOSI Lounasruokien valmistus 20 ov (työssäoppiminen 8 ov ravintolassa) Annosruokien valmistus 20 ov (työssäoppiminen 8 ov ravintolassa) ATTO- AINEET 20 ov 3. LUKUVUOSI Vapaasti valittava tutkinnon osa 10 ov Opiskelija valitsee 10 ov Juomien myynti ja tarjoilu 10 ov À la carte ruokien valmistus 10 ov, Kokin huippuvalmennus 10 ov Lukio-opintoja 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 ov Juomien myynti ja tarjoilu 10 ov Lukio-opintoja 10 ov Coulutus Cocktail

12 Yksilöllinen ura-/opintopolku; puutarhuriksi kukkakauppaan/kukkasidonnan huippuosaajaksi
Opiskelija valitsee 10 ov 1. LUKUVUOSI Somistus tekstaaminen ja piirtäminen 10 ov Työskentely puutarha-alalla 20 ov Vihersisustuskasvien istutus- ja hoitotyöt 10 ov Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa 10 ov Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov ATTO- AINEET 20 ov Opiskelija valitsee 10 ov 2. LUKUVUOSI Kukkasidontatöiden tekeminen 10 ov Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa 30 ov (työssäoppiminen kukkakaupassa) Tilaisuuksien ja tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta 10 ov Ryhmäkasvien tuottaminen 10 ov Taimitarhakasvien tuottaminen Asiakkaiden neuvominen puutarha-myymälässä 10 ov 3. LUKUVUOSI Opiskelija valitsee 10 ov Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen 10 ov Vapaasti valittava tutkinnon osa 10 ov Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 10 ov Viheralueiden kivitöiden tekeminen 10 ov Tutkinnon osa floristin at 10 Lukio-opintoja 10 ov Huippuosaaminen kukkasidonnassa 10 ov Lukio-opintoja 10 ov Coulutus Cocktail

13 Yksilöllinen ura-/opintopolku; pieneläintenhoitajaksi
1. LUKUVUOSI Työskentely maatalous-alalla 10 ov Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ov Maaseutuyrittäminen 5 ov, 5/10 => 2. LUKUVUOSI Opiskelija valitsee 10 ov Hyöty- ja lemmikkieläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10 ov Maaseutuyrittäminen 5 ov, 10/10 ATTO- AINEET 20 ov Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov Automaation hyödyntäminen maataloudessa 10 ov Hevosten hoitaminen ja ruokinta 10 ov (Tutkinnon osa Hevostalouden perustutkinnosta) Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov 3. LUKUVUOSI Opiskelija valitsee 10 ov Eläintenhoitajan ammattitutkinnosta tutkinnon osa 10 ov Vapaasti tutkinnon osa 10 ov Vapaasti valittava tutkinnon osa 10 ov (voi olla myös lukio-opintoja) Maataloustuotteiden jatkojalostus 10 ov Hevosten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10 ov Lukio-opintoja 10 ov Coulutus Cocktail


Lataa ppt "UUDISTUNEET AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA TUTKINNON PERUSTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google