Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LEAN JA PUHTAUSPALVELUT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LEAN JA PUHTAUSPALVELUT"— Esityksen transkriptio:

1 LEAN JA PUHTAUSPALVELUT
1 © VAKK 03 April Presentation name / Author

2 MITÄ LEAN TARKOITTAA Lean ajattelu on lähtöisin Japanista Toyotan autotehtailta Perinteisesti sitä onkin käytetty tehdasteollisuudessa Lean - ajattelu on levinnyt teollisuudesta palvelualoille VAKK on lähtenyt kehittämään toimintamallia oppilaitokseen Lean hankeprojektin kautta Lean pohjautuu järjestelmään, jossa järjestyksellä on keskeinen asema Luomalla järjestys voidaan vaikutta mm. seuraaviin asioihin: Turvallisuus, ergonomia, laatu, varastoarvot, tuottavuus, standardointi, visuaalisuus, moraali Tavoitteena on edetä kaaoksesta järjestykseen, järjestyksestä laatuun ja laadusta täydellisyyteen 2 © VAKK 03 April Presentation name / Author

3 TAVOITTEENA TYYTYVÄINEN ASIAKAS
Jatkuvan kehittämisen tavoitteena on tyytyväinen asiakas (oppilas) Kaikki vanhat toimintamallit, joilla ei ole asiakkaalle mitään lisäarvoa pyritään poistamaan Luomalla hyvä järjestys ja suunnittelemalla asiat asiakkaan näkökulmasta luodaan toimintamalli, joka palvelee asiakkaan tarpeita Tärkeää on myös tietää, mitä asiakkaat haluavat ja ottaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan ja kehittämään toimintaympäristöä yhdessä kouluttajien kanssa Hyvä toimintaympäristö helpottaa, nopeuttaa, selkeyttää työskentelyä ja tukee oppimisprosessia, joten kaikki toimenpiteet, jotka johtavat tähän pyritään toteuttamaan järjestelmällisesti vaihe vaiheelta. 3 © VAKK 03 April Presentation name / Author

4 5S JÄRJESTELMÄ SUUNNITTELUN POHJANA
Toimintamallissa edetään vaiheittain 5S järjestelmän kautta: 1. SORTTEERAA ELI LAJITTELE eli poistetaan tarpeeton ja järjestellään päivittäin käytettävät ja harvemmin tarvittavat työvälineet 2. SYSTEMATISOI, JÄRJESTÄ eli suunnitellaan työvälineille, siivousvälineille ja koneille oma paikka 3. SIIVOA, PUHDISTA eli puhdistetaan työvälineet, hyllyt, kaapit ja tarkistetaan siivouskoneiden ja välineiden toimivuus 4. STANDARDOI, YHTENÄISTÄ eli luodaan käytännöille standardi, työohjeet, ja vastuuhenkilöt 5. SITOUDU, SEURAA JA YLLÄPIDÄ eli pidetään se, mikä on yhdessä sovittu ja noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, joita kehitetään jatkuvasti 4 © VAKK 03 April Presentation name / Author

5 MITÄ VOITAISIIN TEHDÄ? JOS SINULLA EI OLE AIKAA TAVAROIDEN ETSIMISEEN PIDÄ TAVARASI JÄRJESTYKSESSÄ SILLOIN TAVARAT LÖYTYVÄT AINA SAMASTA PAIKASTA JA NIIDEN ETSIMISEEN EI KULUU TURHAA HUKKA - AIKAA MITÄ ON HUKKA SIIVOUSTYÖSSÄ? 5 © VAKK 03 April Presentation name / Author

6 HUKKA SIIVOUSTYÖSSÄ MIKÄ AIHEUTTAA HUKKAA SIIVOUSTYÖSSÄ?
Huonosti sujuva liikkuminen työkohteessa Turhat askeleet Puutteellinen työn suunnittelu Epäsopivat työmenetelmät, välineet ja koneet ja ohjeet Epäonnistunut työsuoritus Väärä ajankohta Tavaroiden etsiminen Kiire Yhteistyön puute Tiedonkulku, avaimet, puhelin MIKÄ MUU? 6 © VAKK 03 April Presentation name / Author

7 EI – ARVOA TUOTTAVA TOIMINTA
MIKÄ ON PUHTAUSALALLA EI - ARVOA TUOTTAVAA TOIMINTAA? Kaikki toiminta, mikä ei ole välttämätöntä palveluprosessin ja palvelutuotteen toteutumisen kannalta Toiminta, mistä asiakas ei ole valmis maksamaan Tärkeää olisi löytää: - ”Pullonkaulat”,” Missä mättää” - Saattaa loppuun keskeneräiset työt Korjata ja tarkistaa työturvallisuus – ja laitepuutteet Sopia yhdessä toimintatavat miten toimitaan ja noudattaa niitä 7 © VAKK 03 April Presentation name / Author

8 MITÄ VOITAISIIN TEHDÄ? 8 © VAKK 03 April Presentation name / Author

9 KUINKA VOITAISIIN JÄRJESTÄÄ?
9 © VAKK 03 April Presentation name / Author

10 LÖYTYYKÖ? 10 © VAKK 03 April Presentation name / Author

11 NÄKYMÄ OVELTA 11 © VAKK 03 April Presentation name / Author

12 ENTÄS TÄMÄ? 12 © VAKK 03 April Presentation name / Author

13 ONKO OHJEET HELPPO LÖYTÄÄ?
13 © VAKK 03 April Presentation name / Author

14 ENTÄPÄ TÄMÄ? 14 © VAKK 03 April Presentation name / Author

15 SIIVOUSAINEET? 15 © VAKK 03 April Presentation name / Author

16 SIIVOUSVAUNUT 16 © VAKK 03 April Presentation name / Author

17 MISSÄ TAVARAT? 17 © VAKK 03 April Presentation name / Author

18 KUKA TILAA? 18 © VAKK 03 April Presentation name / Author

19 LEAN ON YHTEISTYÖTÄ Leania ei kukaan voi tehdä yksin
Lean toteuttamiseen tarvitaan yhteisiä kokoontumisia tai mielellään pystypalavereja, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun Leanissa pyritään tekemään asiat kerralla niin hyvin kuin mahdollista ja yhteisistä sovituista asioista pidetään kiinni. Kuitenkin asioita katsotaan jatkuvan parantamisen näkökulmasta; voisinko tehdä tämän vielä paremmin! Yhteisesti sovitut asiat kirjataan ja luodaan yhteiset pelisäännöt joiden mukaan sekä kouluttajat että opiskelijat toimivat Kouluttajille ja opiskelijoille järjestetään tiedotusta Leanista ja se huomioidaan myös opetussuunnitelmassa, jolloin siitä muodostuu oppilaitoksen yhteinen työkalu, mikä helpottaa kaikkien työskentelyä ja luo toimintaamme järjestystä, turvallisuutta tehokkuutta ja laatua 19 © VAKK 03 April Presentation name / Author


Lataa ppt "LEAN JA PUHTAUSPALVELUT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google