Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTIKOHTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTIKOHTEET"— Esityksen transkriptio:

1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTIKOHTEET
IW -hitsaus 10 ov 1. Työprosessin hallinta Hitsaus IW -hitsauskoe 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hitsauksen teoria Matematiikan ja luonnontieteiden taidot 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Hitsausparametrien säätö 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Jarkko Kröger

2 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
IW -hitsaus 10 OV 1. Työprosessien hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Hitsaus Tekee hitsauskoeprosessin ohjatusti oikein Toimii suunnitellusti Toimii suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Osaa muuttaa tarvittaessa toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla IW -hitsauskoe Hitsaa silmämääräisesti arvioitavan pienahitsauskokeen (FW) asennossa PB ml, hitsiluokka C Hitsaa silmämääräisesti arvioitavan pienahitsauskokeen (FW) asennossa PB ml ja PF, hitsiluokka C Hitsaa silmämääräisesti arvioitavan pienahitsauskokeen (FW) asennossa PB ml, PF ja PD, hitsiluokka C Jarkko Kröger 2

3 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Hitsausparametrien säätö Hallitsee hitsausprosessien parametrit ja tekee hitsauksessa tarvittavat säädöt. hallitsee hitsausprosessien parametrit ja tekee itsenäisesti hallitsee hitsausprosessien parametrit ja tekee tarvittavat säädöt osoittaen ymmärtävänsä säätöjen keskinäiset vaikutukset hitsaustulokseen. Jarkko Kröger

4 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen osaa lukea standardeja SFS-EN ja SFS-EN ISO 5817. osaa lukea hitsausohjetta (WPS) ja ymmärtää hitsausmerkinnät 5817 ja ymmärtää kaikki merkinnät tietää hitsin laatuvaatimukset standardin mukaisissa hitsiluokissa Hitsauksen teoria osoittaa hallitsevansa suorittamiensa hitsaustehtävien vaatiman teoriatiedon vaatiman teoriatiedon ja läpäisee IW -teoriakokeen Matematiikan ja luonnontieteiden taidot ymmärtää hitsausliitoksen teoreettiset perusteet. ymmärtää hitsisulan muodostumisen ja jähmettymisen teoreettiset perusteet ja osaa laskea hitsausliitoksen lämmöntuonnin. lämmöntuonnin ja soveltaa saatua tulosta kohteen mukaan.

5 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja –ohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta suojautumisesta Huolehtii työsuojelusta työpaikalla Huolehtii työasennoissaan ergonomiasta Oppiminen ja ongelmanratkaisu Osaa arvioida omaa työtään Tietää, mistä mahdollinen virhe johtui Tietää, miten mahdollinen virhe korjataan Vuorovaikutus ja yhteistyö Osaa keskustella hitsauksen suoritukseen liittyvistä asioista Käyttää ammattihenkilön ilmaisutapoja Ilmaisee asiansa käyttäen täsmällisiä, standardien mukaisia termejä Ammattietiikka Työskentelee ohjeiden mukaisesti. Työskentelee vastuuntuntoisesti. Työskentelee huolellisesti ja tarkasti.

6 Jarkko Kröger


Lataa ppt "AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTIKOHTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google