Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palkkahallinto Palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisina.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palkkahallinto Palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisina."— Esityksen transkriptio:

1 Palkkahallinto Palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisina ja oikea-aikaisesti. Palkkahallinnon työtehtäviin kuuluu mm. sopimusten tulkintaa palkkojen määrittämistä, laskemista ja maksamista palkkojen tilastointia ja tarvittavien tietojen arkistointia palkkahallinnon tehtävien ohjeistamista työnjohdon ja johdon avustamista

2 Henkilöstöhallinto Taloushallinto palkkakustannusten seuranta
tilasto budjetointi palkanmaksu ennakkoperintä palkkakirjanpito palkkatodistukset viranomaistilitykset eläkevakuutukset muut henkilövakuutukset kausi ja vuosi-ilmoitukset palkkauksen suunnittelu työvoiman koulutus työlainsäädännön tuntemus TES työsuojelu työsuhde työterveyshuolto henkilöstösuunnittelu eläke- ja sairausvakuutus

3 Palkkahallinnon säädökset
lainsäädäntö (pakottavia tai tahdonvaltaisia) työehtosopimus (TES), normaalisitova (koskee sopimuksen tehneitä osapuolia), yleissitova (valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt sopijoina, jos alalla työskentelevistä 50 % työnantajien liittoon kuuluvien palveluksessa, myös järjestäytymättömien noudatettava) työsäännöt ja muut vastaavat sopimukset työsopimus työpaikalla syntynyt käytäntö työnantajan käskyt

4 Palkanlaskennan tietojen käyttö
tuotannon suunnittelu työvaiheiden suunnittelu työajan seuranta palkkaustavat Tuotanto Tulos- ja kustannus- laskenta palkkakustannukset/yksikkö tuotehinnoittelu palkkakirjaukset Liikekirjanpito Henkilöstötilinpäätös voi sisältää esim. sukupuolijakauma päätoimiset työntekijät osa-aikatyöntekijät sairasajanpalkat henkilöstön kehittäminen henkilöstön virkistys työterveyshuolto toimipaikkaruokailu henkilöstön vaihtuvuus palkitseminen henkilöstösuunnittelu henkilöstöhankinta työsuhdeasiat koulutus henkilöstötilinpäätös Henkilöstöhallinto/ henkilöstövoima- varojen johtaminen

5 Ennakkoperintä Ennakkoperintälaki ja -asetus 1996
Ennakkoperintä Ennakkoperintälaki ja -asetus Verohallituksen ohjeet ennakonpidätys palkkatuloista* ennakonkanto varallisuudesta muusta tulosta liike- ja ammattituloista kiinteistötulosta vuokratulosta

6 Ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta on maksettava myös työnantajan sairausvakuutusmaksu eli sosiaaliturvamaksu rahapalkat rahanarvoiset edut ja vastikkeet, esim. luotoisedut matkakustannusten korvaukset, kun ne ylittävät verohallituksen päättämät verovapaat korvausmäärät henkilökuntaetuudet, jos ne ylittävät tavanomaisen ja kohtuullisen määrän

7 Eriä, joista maksetaan ennakonpidätys, muttei sairausvakuutusmaksua (sosiaaliturvamaksua)
henkilökuntalainan korkoetu odotusajan palkka kokous-, luento- ja esitelmäpalkkiot (kun eivät perustu työsuhteeseen) jne.

8 Toimeksiantosuhteen perusteella maksetut palkkiot
ei sairausvakuutusmaksua ei ennakonpidätystä, jos työsuorituksen tekijä merkitty ennakkoperintärekisteriin esim. työkorvaus tilintarkastajan palkkiot

9 Ennakkoperintärekisteri
Lain mukaan jokaisen, joka maksaa yrittäjälle, yhtiölle tai yleishyödylliselle yhdistykselle korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, on toimitettava korvauksesta ennakonpidätys, vaikka työ on tehty muutoin kuin työsuhteessa. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan tule toimittaa, jos maksun saaja on maksuhetkellä merkitty ennakkoperintärekisteriin.

10 Ennakkoperintärekisteri
työnantaja voi tarkistaa kuulumisen ennakkoperintä-rekisteriin Internetistä Yritys- ja yhteisötietojärjes-telmän (YTJ) tietopalvelusta (

11 Työntekijän palkan muodostuminen
Ennakonpidätyksen alainen palkka työntekijä työnantaja ennakonpidätys* x työttömyysvakuutusmaksu** työeläkemaksu*** sairausvakuutusmaksu* (sosiaaliturvamaksu) 2,04 % tapaturmavakuutusmaksu**** (vaihtelee, 0,3 - 8 %, keskimäärin 1 %) ryhmähenkivakuutusmaksu**** (keskimäärin 0,07 %) Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sairausvakuutusmaksu. Ne määräytyvät työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. * kuukausittain verottajalle ** Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa ja perii *** maksetaan eläkeyhtiölle **** Tapaturmavakuutusyhtiö perii

12 Ennakonpidätys Palkansaajan verokortissa A-vaihtoehto (palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys) A1. palkkakausikohtainen (seurataan palkkakausikohtaisesti) tai A2. kumulatiivinen (seurataan kertyviä palkkoja, tulorajoja ja ennakonpidätyksiä kumulatiivisesti) B-vaihtoehto (yhden tulorajan ennakonpidätys)

13 Palkkakausikohtainen ennakonpidätys
Esim. 1. Työntekijän palkkakausi on kuukausi. Palkkakauden aikana hän saa €:n lisäksi ylityökorvauksia 400 € ja henkilöstölle maksettavaa bonusta 800 €. Tuloraja on € /kk, perusprosentti 31 ja lisäprosentti 45. Laske ennakonpidätys palkkakausikohtaisesti. Esim 1. 2000 400 800 3200 € € € = 1160 € ennakonpidätys Kysymys: Työntekijämme ennakonpidätyksessä on ollut virhe. On pidätetty vahingossa 15 %, kun oikea pidätys olisi ollut 35 %. Saman kalenterivuoden aikana virheen voi korjata seuraavien palkanmaksujen yhteydessä. Pidätystä saa korottaa 10 %:lla maksettavan palkan määrästä. Ilman palkansaajan suostumusta ei saa korottaa kuin 10 %. Jos TA tilittää liikaa, voi korjata samana kalenterivuonna. Jos ei mahdollista, anotaan verovirastolta takaisin. Hakemus 6 vuoden kuluessa vuoden lopusta.

14 Esimerkki 1 2000 400 800 3200 € ennakonpidätyksen alainen palkka
Ennakonpidätys = 620 € € = 1160 € Perusprosenttia käytetään 2000 € asti ja sen ylittävään osaan lisäprosenttia.

15 Esim 2. Laske ennakonpidätys palkkakausikohtaisesti
Palkkaa maksetaan 8 työpäivältä, joiden väliin mahtuu yksi viikonloppu eli veropäiviä on 10. Verokortin tiedot: perusprosentti 23, lisäprosentti 42, päivän tuloraja € : 364 = 60,44 €. Ansiot 8 työpäivältä 768 €. veropäivät 364/vuosi 30,33/kuukausi 15,16/0,5 kk 14 /2 viikkoa 7/vk

16 Esimerkki 2. 10 veropäivän tuloraja 10 x 60,44 = 604,40 €.
ennakonpidätys 23 % x 604,40 = 139, % (768 – 604,40) = 68,71 139,01 € + 68,71 € = 207,72 € Veropäivät: 364/vuosi, 30,33/kuukausi, 15,16/0,5 kk, 14 /2 viikkoa, 7/vk Eli kaikki viikonpäivät ovat veropäiviä vaikka kaikilta päiviltä ei maksetakaan palkkaa.

17 1. Palkkakausikohtainen ennakonpidätys
Lomarahaa tai lomaltapaluurahaa ei yhdistetä muihin palkkakauden palkkoihin. Niistä lasketaan ennakonpidätys perusprosentin mukaan.

18 2. Kumulatiivinen ennakonpidätys
Työnantaja seuraa koko vuoden ajan työntekijän palkkakertymää, tulorajan määrää sekä maksettujen ennakonpidätysten yhteismäärää. Kaikki palkanerät ovat samanarvoisessa asemassa (esim. ylityöt, lomaraha, lomaltapaluuraha) TA voi siirtyä kesken verovuoden kausikohtaisesta laskennasta kumulatiiviseen laskentaan. Eri palkkakausina ei voida käyttää eri laskentatapaa. Suositellaan vaihtoa vuoden vaihtuessa. Satunnaiset Jos maksetaan satunnaisia eriä, yleensä ennakonpidätys joka kerta.

19 2. Kumulatiivinen ennakonpidätys
Esim. 3 Palkka tammikuu 2400 € helmikuu 2000 € maaliskuu 1800 € huhtikuu 3400 € Perusprosentti 30, lisäprosentti 50, tuloraja 2400 €

20 Kumulatiivinen ennakonpidätys tammi – huhtikuu (esim. 3)
Palkka palkka yht. tuloraja yht. vero verot yht. 2400 720 2000 4400 4800 = 600 1320 1800 6200 7200 = 540 1860 3400 9600 = 1020 2880 Esim. 3 Kumulatiivinen ennakonpidätys yhteensä 2880 euroa. Palkkakausikohtaisesti laskettuna ennakonpidätys on yhteensä 3080 euroa. Erotus 3080 – 2880 euroa = 200 € työttömyysvakuutusmaksun työnantajan osuus 0,7 % palkkojen määrästä (hoitaa sosiaali- ja terveysministeriö)

21 Toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen
Jos ennakonpidätys on jäänyt osaksi tai kokonaan toimittamatta, työnantaja saa oma-aloitteisesti korottaa saman kalenterivuoden myöhemmän palkanmaksun yhteydessä toimittamaansa ennakonpidätystä. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan saa korottaa kun 10 %:lla tällöin maksettavasta määrästä, ellei palkansaaja anna lupaa suurempaan korotukseen.

22 Esimerkki virheen oikaisemisesta
Työntekijän ennakonpidätyksen alainen palkka on 3500 € (rahapalkka 2000 € + asuntoetu 1000 € + autoetu 500 €). Ennakonpidätys = 35 % Syyskuun virheellinen ennakonpidätys on 700 €, kun oikea summa olisi 1225 €. Lokakuussa voi korjata pidätystä enintään 350 € (10% 3500 €:sta), joten 175 € jää korjattavaksi marras- tai joulukuulle.

23 Työeläketurvan järjestäminen
Työntekijöiden eläketurvan järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Lakisääteinen työeläkevakuutus voidaan ottaa yksityisestä työeläkeyhtiöstä, eläkekassasta tai eläkesäätiöstä. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen valvonta kuuluu Eläketurvakeskukselle, joka myös pitää eläkejärjestelmän keskusrekisteriä.

24 Työeläketurvan järjestäminen
Työeläkelakien tarkoituksena on turvata työelämän aikana saavutetun kulutustason jatkuvuus eläkkeelle pääsyn jälkeen. Vuodesta 2007 alkaen kaikki työntekijät on vakuutettu saman työntekijän eläkelain, TyEL:n, mukaan. Työeläkemaksu sisältää sekä työnantajan osuuden että työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja maksaa työeläkemaksun kokonaan työeläkelaitokselle.

25 TyEL (eläkevakuutusyhtiöt ja Eläketurvakeskus) Sopimus-työnantajalla
Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2013 (ennakonpidätyksen alaisesta palkasta) Maksu Työntekijän osuus TyEL (eläkevakuutusyhtiöt ja Eläketurvakeskus) Sopimus-työnantajalla 23,4 % 5,15 % 6,5 % yli 53-vuotiaat Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto) työnantajan maksu 0,8 % työntekijän maksu 0,6 %

26 TyEL eli Työeläkevakuutusmaksu
TyEL:n mukaan vakuutetaan lähes kaikki yksityisen työnantajan palveluksessa tehty työ. Yksityinen työnantaja on mm. osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, toiminimi, yhdistys, yksityishenkilö ja kotitalous. Työntekijän ansiotyöstä maksetaan TyEL-maksut ja siitä karttuu eläkettä, jos työntekijä on 18–67-vuotias jos ansio on vähintään 55,59 euroa kuukaudessa (2013).

27 TyEL-maksun suorittaminen
Vuoden aikana TyEL-maksut erääntyvät ennakkomaksuina. Tarkka maksu lasketaan seuraavan vuoden keväällä vuosilaskennassa, kun työnantaja on ilmoittanut työntekijöiden ansiot edelliseltä vuodelta. Ennakkomaksut voi suorittaa kahdella tavalla. Maksut voi maksaa joko eläkeyhtiön laskuttamina ennakkomaksuerinä arvioidun palkkasumman perusteella. Toinen vaihtoehto on suorittaa maksut kuukausittain edellisen kuukauden palkkojen perusteella oma-aloitteisesti.

28 Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusrahasto perii maksut vuotiaasta työntekijästä. pidätetään työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevilta henkilöiltä, joita koskee työnantajan järjestämä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu pakollinen tapaturmasuoja tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain nojalla määräytyvä tapaturmasuoja käytännössä mikäli työnantaja teettää yhteensä 12 miestyöpäivää vuodessa, tapaturmasuoja on pakollinen, jolloin työttömyysvakuutusmaksu tulee maksaa ja se pidätetään ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

29 Työnantajan sairausvakuutusmaksu eli sosiaaliturvamaksu 2013
Työnantajan sairausvakuutusmaksu kaikilla työnantajilla vuonna 2013 maksetuista palkoista on 2,04 % Sosiaaliturvamaksu maksetaan verohallintoon tilitettäessä ennakonpidätyksiä. Työnantajan kansaneläkemaksu poistui vuoden 2010 alussa. Kysymys Työntekijämme on palkattomalla hoitovapaalla ja asuu luontoisetuasunnossa, josta emme peri vastiketta. Palkkaetua syntyy 600 €/kk. Perimmekö ennakonpidätystä, tel- tai TVM? Kun palkka muodostuu pelkästä luontoisedusta, ei sen raha-arvosta voida toimittaa ennakonpidätystä eikä periä muitakaan maksuja. Verotus korjaantuu työntekijän lopullisessa verotuksessa, mutta muut maksut jäävät saamatta. TA:n on maksettava sotu-maksua.

30 Sairausvakuutusmaksujen korjaukset
Sotumaksua ei suoriteta äitiyspäivärahasta ja sairauspäivärahasta. Kun työnantaja maksaa tt:lle äitiysloman aikaista palkkaa tai sairausajanpalkkaa, josta Kela maksaa työnantajalle päivärahaa, työnantaja on oikeutettu vähentämään sotumaksun Kelan päivärahojen osalta myöhemmin suoritettavasta sosiaaliturvamaksusta (kausiveroilmoituksessa).

31 Sairausvakuutusmaksun korjaukset
(sotumaksu 2,04 %) Kela Työntekijä palkkaa päivärahat Työnantaja Esim. Yrityksen helmikuun palkat ovat €, joista sotumaksua 204,00 €, työnantaja on saanut Kelalta päivärahoja 2000 €, josta maksettu (aikaisemmin) liikaa sotumaksua 40,80 €. Helmikuussa maksetaan sotumaksua 204,00 € - 40,80 € = 199,20 €

32 Työnantajatilitykset
Työnantaja tilittää toimittamansa ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut kuukausittain verovirastolle. Tilitys on tehtävä seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Maksamisen lisäksi ennakonpidätyksistä ja palkoista on annettava Verohallinnolle kausiveroilmoitus (seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä, paperiversio jo 7. päivä) ja vuosi-ilmoitus (31. tammikuuta mennessä).

33 Työnantajatilitykset
Vuosi-ilmoitukseen kootaan palkka- ja maksutiedot koko vuodelta. Vuosi-ilmoitukseen verotili ei tuo muutoksia. Jos työsuhde loppuu kesken vuoden, vuosi-ilmoitus kannattaa antaa heti. Viimeistään se on annettava palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun maksetut palkat jäävät niin vähäisiksi (kotitaloudet), ettei niistä tarvitse toimittaa ennakonpidätystä ja maksaa sosiaaliturvamaksua. Vähäisen tulon raja on euroa.

34 Työnantajatilitykset
Mikäli palkka maksetaan pelkästään luontoisetuna, ei ennakonpidätystä voida toimittaa (otetaan kuitenkin huomioon samana kalenterivuonna myöhemmin palkkoja maksettaessa!). Työnantajan sairausvakuutusmaksu on kuitenkin aina suoritettava

35 Verotili käyttöön vuoden 2010 alussa
Miksi verotiliin siirryttiin? Verotilillä tavoitellaan yksinkertaisia ja helppoja ilmoittamis-, maksamis- ja palautusmenettelyjä edestakaisen rahaliikenteen vähentämistä asiakkaan ja Verohallinnon välillä mahdollisimman reaaliaikaisen kokonaiskuvan tarjoamista vero- ja maksutilanteesta asiakkaalle ja Verohallinnolle Verohallinnon prosessien automatisointia.

36 Verotili Verotili on kooste veronmaksajan oma-aloitteisista veroista. Verotiliä ylläpitää Verohallinto. Tili on veronmaksaja-kohtainen. Verotilille Verohallinto merkitsee verot, jotka veronmaksaja on ilmoittanut kausiveroilmoituksella ja maksut, joita maksaessaan veronmaksaja on käyttänyt verotiliviitettä. Tilille merkitään myös Verohallinnon maksuun panemat ja palauttamat oma-aloitteiset verot sekä korot. Verotilille mm. arvonlisävero, ennakonpidätykset, sairausvakuutusmaksut (sotumaksut), lähdevero Verotilille ei merkitä tuloveroja, kiinteistöveroja, perintöveroja, metsänhoitomaksuja eikä varainsiirtoveroja. 

37 Verotilin toiminta: Verotilin tilitapahtumat
Verohallinto kirjaa verotilin tilitapahtumat (velvoitteet ja hyvitykset) verotilille aikajärjestyksessä päiväkohtaisesti. Velvoitteet kirjataan eräpäivälle ja hyvitykset arvopäivälle. Tilitapahtumat näkyvät tilillä muutaman päivän viiveellä. Velvoitteeksi tilille kirjataan kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot ja niiden muutokset Verohallinnon maksuun panemat verot ja niiden muutokset viivästyskorot Hyvitykseksi tilille kirjataan verotiliviitteellä maksetut maksut verotiliverojen veronpalaukset hyvityskorot Verotilin saldo lasketaan aina, kun verotilille kirjataan tilitapahtuma.

38 Verotiliviite Mistä verotiliviitteen saa? Viitenumerot postitettiin asiakkaille verotiliohjepaketin mukana loppuvuodesta Uudet yritykset saavat viitteen, kun rekisteröinti on tehty. Satunnaiset työnantajat esim. kotitaloudet saavat viitteen Verotili-palvelusta, Palkka.fi:stä tai puhelimitse Verohallinnosta.

39

40 Palkanmaksukausi, -aika ja -tavat
pääsääntöisesti palkanmaksukausi enintään 1 kk jos palkka maksetaan päivältä tai tunnilta, palkka tulee maksaa ainakin 2 kertaa/kk palkanlaskentakauden (= aika, joka varataan palkan laskemista varten) pituudesta voidaan sopia. Sitä voidaan käyttää sekä työsuhteen aikana että lopputilin laskemisessa. rahapalkka maksettava työajan päätyttyä työpaikalla tai sen läheisyydessä ellei toisin sovittu jos suoritetaan pankkitilille, on oltava erääntymispäivänä tt:n käytettävissä Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä, -itsenäisyys tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, pidetään erääntymispäivänä edellistä arkipäivää. Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen kestäessä, työntekijä voi vaatia viivästymiskorkoa palkanmaksupäivästä lukien. Korko määräytyy korkolain mukaan.


Lataa ppt "Palkkahallinto Palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisina."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google