Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskevat lakimuutokset Informaatio- ja keskustelutilaisuus tilaajavastuulain valvonnasta 27.4.2010 23.6.20141 Etelä-Suomen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskevat lakimuutokset Informaatio- ja keskustelutilaisuus tilaajavastuulain valvonnasta 27.4.2010 23.6.20141 Etelä-Suomen."— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskevat lakimuutokset Informaatio- ja keskustelutilaisuus tilaajavastuulain valvonnasta 27.4.2010 23.6.20141 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell

2 Taustaa  Tilaajavastuulain valvonnan alkaessa syksyllä 2007 huomattiin, että puutteelliset tiedonsaantioikeudet aiheuttivat ongelmatilanteita  Tietojen varmistaminen ja esim. todistusten aitouden toteaminen Verohallinto / eläkeyhtiöt  Valvontayhteistyö muiden viranomaisten kanssa  Työsuojeluviranomaisen oma-aloitteinen tietojen antaminen omien valvontahavaintojensa pohjalta (salassa pidettävät vero- ja eläkevakuutusmaksutiedot)  Uudenmaan työsuojelupiiri toi nämä huomiot esille keskusteluissa STM:n ja eri sidosryhmien kanssa  STM:ssä aloitettiin tiedonsaantia koskevan lakiesityksen valmistelu  Taustalla myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM 6/2008 – HE 68/2008), jossa kiirehdittiin esityksen saamista eduskunnan käsittelyyn 23.6.20142 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell

3 Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskeva HE (50/2009)  Työsuojeluviranomaisen oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten välttämättömiä tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta  Esityksen tavoitteena oli  tehostaa työsuojeluviranomaisen valvontaa ja yhteistyötä Verohallinnon, Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten kanssa  Kehittää viranomaisten välistä yhteistoimintaa ja poistaa tiedonvaihdon esteitä harmaan talouden torjunnassa  Esitys valmisteltiin Sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Uudenmaan työsuojelupiirin, Verohallituksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa  Lakimuutokset tulivat voimaan 1.9.2009 23.6.20143 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell

4 Lakimuutokset 1.9.2009 alkaen  Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta  4 a §: Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä 1) Verohallinnolta tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot asiakkaan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä sekä välttämättömät tiedot Verohallinnolle annetuista ilmoituksista työntekijöiden määrän, maksettujen palkkojen ja liiketoiminnan harjoittamisen selvittämiseksi 2) Eläketurvakeskukselta tilaajavastuulain noudattamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot työnantajan ja yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä  4 b §: Työsuojeluviranomaisen oma-aloitteinen tietojen antaminen Verohallinnolle ja Eläketurvakeskukselle 23.6.20144 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell

5 Lakimuutokset 1.9.2009 alkaen  Työntekijän eläkelaki 206 § ja yrittäjän eläkelaki 152 §, kohta 4  Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on salassapitosäädösten estämättä antaa työsuojeluviranomaiselle tiedot, jotka ovat sille välttämättömiä tilaajavastuulaissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaajan sopimuspuoli on esittänyt virheellisiä todistuksia eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä tai eläkevakuutusmaksujen maksamisesta  Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 18 §, kohta 4  Verohallinnon oikeus sellaisten tietojen oma-aloitteiseen antamiseen, joilla saattaa olla merkitystä työsuojeluviranomaiselle sen valvoessa tilaajavastuulain noudattamista 23.6.20145 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell

6 Tiedonsaantipykäliä koskevat käytännöt ja kokemukset  Verohallinto  Sovittu loppuvuonna 2009 menettelytavoista, joilla tietoja pyydetään joko tilaajavastuulain valvontaa tai työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista varten  Tähän mennessä tehdyt pyynnöt koskeneet mm. verotodistuksen aitouden varmistamista, työntekijämäärän varmistamista ja maksettuja palkkoja jonain tiettynä kuukautena  Eläketurvakeskus  Sovittu menettelytavoista vuonna 2009  Pyynnöt koskeneet yrityksen TyEL-vakuutuksen selvittämistä  ETK:sta saa tiedon ainoastaan vakuutuksen olemassaolosta ja eläkeyhtiöstä, ei vakuutettujen työntekijöiden määrästä tai maksujen hoitamisesta 23.6.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell 6

7 Tiedonsaantipykäliä koskevat käytännöt ja kokemukset  Eläketurvakeskuksella ja eläkeyhtiöillä on mahdollisuus antaa työsuojeluviranomaiselle oma-aloitteisesti tietoja  Sovittu yhteyshenkilöistä ja käytännöistä eri eläkeyhtiöiden kanssa  Työsuojeluviranomainen voi antaa eläkeyhtiölle vihjeimpulsseja, jos valvonnassa tulee esille epäilyjä esim. väärennetystä vakuutustodistuksesta tai vakuuttamattomista työntekijöistä  Eläkeyhtiö voi oman harkintansa jälkeen antaa asiassa tietoja työsuojeluviranomaiselle  Yhteenvetoa  Suurimmat esteet tietojen vaihdolle on poistettu ja käytännöt on saatu sovittua  Ongelmia: eläkevakuuttamista koskevat tiedot ainoastaan eläkeyhtiön oma-aloitteisen harkinnan varassa, saatujen salassa pidettävien tietojen käyttäminen valvontatyössä, käytäntöjen joustavuus tarkastustyössä 23.6.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell 7

8 Kiitos! 23.6.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Tarkastaja Eveliina Forssell 8


Lataa ppt "Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantia koskevat lakimuutokset Informaatio- ja keskustelutilaisuus tilaajavastuulain valvonnasta 27.4.2010 23.6.20141 Etelä-Suomen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google