Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotili ja Kausiveroilmoitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotili ja Kausiveroilmoitus"— Esityksen transkriptio:

1 Verotili ja Kausiveroilmoitus
Verotili ja Kausiveroilmoitus Verohallinto Esityksen sisältö: Verotili ilmoittaminen maksaminen ilmoitus- ja maksujaksot Verotili-palvelu Voit lyhentää esitystä tarpeen mukaan, ja esittämällä vain tärkeimmät kalvot. Samoin verotili-palvelun näytönkuvia ei kannata näyttää, jos käytettävissä on yhteys vero:fi:hin ja voit esitellä demoa.

2 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen
Yksi ilmoitus – kausiveroilmoitus

3 Ilmoittaminen Kaikki verotiliverot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella
Ilmoittaminen Kaikki verotiliverot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa määräpäivänä Kalenterivuosimenettelyssä olevien arvonlisävero kausiveroilmoitus annetaan viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä; Verotililaki 8 § 1 mom, muutos tuli voimaan alkaen. Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä päivänä em. määräpäivästä. Verotililaki 8 § 2 mom, muutos tuli voimaan alkaen Verohallinto/Veronkantoyksikkö

4 Muut verotiliverot Sähköisesti annetun ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivänä Paperi-ilmoituksen on oltava perillä jo 7. päivänä

5 Kausiveroilmoituksen arvonlisäverotietojen täyttäminen
Ilmoitusjaksoksi merkitään Vuosi ja kohtaan 053 vuodeksi 2011 Jos vuonna 2011 ei ole ollut arvonlisäverollista toimintaa, on myös tämä muistettava ilmoittaa kausiveroilmoituksella viimeistään Verohallinto/Veronkantoyksikkö

6

7 Myöhässä annetulle kausiveroilmoitukselle määrätään myöhästymismaksu
Myöhässä annetulle kausiveroilmoitukselle määrätään myöhästymismaksu Myöhästymismaksu Lasketaan ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä sen saapumispäivään Maksettava myöhästymismaksun määrä merkitään verotiliotteelle (ei lähetetä erillistä päätöstä) Lasketaan 20%:n vuotuisen korkokannan mukaan kullekin myöhässä ilmoitetulle veron määrälle Vähimmäismäärä 5 euroa ja enimmäismäärä euroa verolajilta Esim. kausiveroilmoitus vuodelta 2011 saapunut verohallintoon , ilmoitettu maksettavaa arvonlisäveroa 2480 euroa Myöhästymismaksu ajalta on 19,02 euroa Verohallinto/Veronkantoyksikkö

8 Kausiveroilmoituksen tietojen korjaaminen lisäilmoituksella
Kausiveroilmoituksen tietojen korjaaminen lisäilmoituksella Jos kalenterivuodelta on ilmoitettu liian vähän tai liikaa veroa Annettava lisäilmoitus, jossa ilmoitetaan virheellisistä kohdista vain muutoksen määrä Muita kohtia ei ilmoiteta uudelleen Huom! Virhettä ei korjata siten, että annetaan alkuperäisen tilanteen kumoava lisäilmoitus ja sen jälkeen oikeat tiedot uudella lisäilmoituksella Seurauksena olisi liian suuri myöhästymismaksu viimeksi lisäilmoituksella ilmoitetulle veron määrälle Kun virhe kausiveroilmoituksen tiedoissa huomataan, on tiedot korjattava viipymättä Virheelliset tiedot tulee korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan Virheen korjaaminen tapahtuu aina lisäilmoituksella virheellisenä ilmoitetulle kohdekaudelle annetaan uusi kausiveroilmoitus, jossa ilmoitetaan virheellisenä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrä oikaisuilmoitus annettava 3 vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä Verohallinto/Veronkantoyksikkö

9 Esimerkki kausiveroilmoituksella ilmoitettujen tietojen korjaamisesta
Esimerkki kausiveroilmoituksella ilmoitettujen tietojen korjaamisesta Verohallinto/Veronkantoyksikkö

10 Oma-aloitteisten verojen maksaminen
Yksi maksu

11 Veron maksaminen; Verotiliveroja maksettaessa on aina käytettävä verotilin viitenumeroa, joka On asiakaskohtainen Kohdistaa maksusuoritukset oikealle verotilille ja käyttää maksun verotiliverojen suoritukseksi Verotiliviitenumeron saa Verotili-palvelussa Verotilin neuvontanumerosta Uudet yritykset saavat viitenumeron rekisteröinnin jälkeen Verotilipaketti lähetetään loppuvuonna 2010 vuosimenettelyssä oleville alkutuottajille. Paketin sisältö: Saate Oma-aloitteisten verojen maksuohje sisältää pysyvän verotiliviitteen ja tilinumerot Kausiveroilmoituslomake Kausiveroilmoituksen täyttöohje Syksyllä 2009 Verotilipaketin saivat kk-menettelyssä olevat alkutuottajat alkutuottajat, jotka ovat säännöllisiä tai satunnaisia työnantajia Verohallinto/Veronkantoyksikkö

12 Maksaminen lyhyesti Vero maksetaan maksuohjeessa mainitulle Verohallinnon tilille viitenumeroa käyttäen Voi myös maksaa erissä, mutta maksua ei voi kohdentaa tietylle verolle Tulevia veroja voi maksaa etukäteen ja niille saa hyvityskorkoa Kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot lasketaan yhteen ja ne voi maksaa yhtenä suorituksena Huom. Palautukseen oikeuttavat verot voi vähentää maksettavista verotiliveroista ennen maksamista, jos alkutuottajalla on esim. ta-suorituksia ja ilmoittaa negatiivisen alvin jo Verohallinto/Veronkantoyksikkö

13 Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot

14 Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot - Alkutuottajat
Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot - Alkutuottajat Arvonlisäverotus Arvonlisäverotuksessa vuosimenettely liikevaihdon määrästä riippumatta Eräpäivä helmikuun viimeinen päivä Alkutuottaja voi hakeutua arvonlisäverosta neljännesvuoden tai kuukauden ilmoitusjaksoon. Lomake 4700 vero.fi sivulla Hakemus tehtävä edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä Valinta sitoo 3 vuotta Toiminnan loppuminen Jos vuosimenettelyssä olevan arvonlisäverollinen toiminta loppuu kesken vuotta, arvonlisäveron kausiveroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä Alkutuotantoa harjoittava luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai yhtymä ja arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitetun taide-esineen tekijä, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa LÄHTÖKOHTA: arvonlisävero (ALV) kalenterivuosittain (12 kk) työnantajasuoritukset (TA) kuukausittain (1 kk) Jos asiakas ilmoittaa liikevaihdon, hän voi päästä neljännesvuosimenettelyyn (3 kk) TA-suoritusten osalta oma ilmoitusjakso-lomake alkutuottajille liikevaihdon suuruudella ei ole merkitystä pelkästään arvonlisäveron ilmoitus- ja maksujaksoja valittaessa Verohallinto/Veronkantoyksikkö

15

16 Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot - Alkutuottajat
Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot - Alkutuottajat Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot Ilmoitusjakso määräytyy liikevaihdon mukaan Edellyttää aina liikevaihdon ilmoittamista ja hakeutumista Jos kalenterivuoden liikevaihto enintään € Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot neljännesvuosittain Eräpäivä kohdekauden päättymistä toiseksi seuraavan kuukauden 12. päivä Ilmoitettava verohallinnolle jos liikevaihto kasvaa yli euron Verohallinto lähettää AINA tiedon ilmoitus- ja maksujakson muutoksesta Alkutuottajien mahdolliset kombinaatiot: liikevaihto enintään €  ALV 12 kk + TA 3 kk  ALV 3 kk + TA 3 kk  ALV 1 kk + TA 1 kk liikevaihto yli €  ALV 12 kk + TA 1 kk  ALV 3 kk + TA 1 kk Verohallinto/Veronkantoyksikkö

17 Verotilin toiminta

18 Verotilin korot vuonna 2012
Verotilin korot vuonna 2012 Hyvityskorko: Verotilin positiiviselle saldolle lasketaan hyvityskorkoa 0,5 % Etukäteen maksetulle määrälle saa korkoa maksupäivää seuraavasta päivästä Jos vuoden 2011 alv on negatiivinen, palautukselle saa korkoa alkaen Viivästyskorko: Myöhässä maksamisesta seuraa viivästyskorkoa 8,5 % Viivästyskorkoa lasketaan Verolle kohdekauden eräpäivää seuraavasta päivästä veron maksupäivään Veronkorotuksille, myöhästymismaksuille ja laiminlyöntimaksuille maksuunpanopäätöksen eräpäivää seuraavasta päivästä velvoitteen maksupäivään Verohallinto/Veronkantoyksikkö

19 Verojen palauttaminen
Verojen palauttaminen Jos verotilin saldo on positiivinen erääntyneiden velvoitteiden suorittamisen jälkeen Arvonlisävero ym. palautukset palautetaan asiakkaalle viipymättä Palautuksen voi jättää verotilille asettamalla palautusrajan Omia maksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole virhe tai erehdys Tilille voi maksaa etukäteen tulevia veroja varten Positiivista saldoa ei palauteta, jos Tilinumero ja osoitetieto puuttuu Kausiveroilmoitus tai selvityksiä puuttuu eikä veron määrä ole siitä syystä selvillä Verohallinto/Veronkantoyksikkö

20 Palautukseen oikeuttava arvonlisävero vuosimenettelyssä
Kalenterivuosimenettelyssä olevan on ilmoitettava arvonlisävero kausiveroilmoituksella viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä Jos ilmoittaa aikaisemmin, palautus luetaan verotilillä hyväksi ilmoituspäivästä, kuitenkin aikaisintaan kohdekautta seuraavan kuukauden 12. päivä (eli aikaisintaan 12.1.) Jos negatiivinen ilmoitus tulee määräpäivän jälkeen, määrätään myöhästymismaksu 5 € Verohallinto/Veronkantoyksikkö

21 Verotilin tiliote Tiliote tiedoksi viimeistään 10. päivänä yleisen eräpäivän jälkeen Verotili-palvelussa Tiliotteella kokonaiskuva verotilin tilanteesta täsmäytyspäivänä Saldo ja tilitapahtumat edellisen tiliotejakson jälkeen Hyvitykset ja käyttämätön ylijäämä Velvoitteet ja niistä suorittamatta olevat määrät Muuta tietoa ilmoittamisesta, maksamisesta, palauttamisesta ja perimisestä Tiliote Nähtävissä Verotili-palvelussa Joka kuukausi, jos tilitapahtumia Vähintään kerran vuodessa, jos verotilillä saldoa Verohallinto/Veronkantoyksikkö

22 Verotili-palvelu

23 Mitä Verotili–palvelussa voi tehdä?
Mitä Verotili–palvelussa voi tehdä? Kausiveroilmoituksen antaminen ilmoitettujen tietojen korjaaminen/lisäilmoitus arkisto Verotili-palvelussa annetuille ilmoituksille Tilitapahtumien katselu sekä selaaminen verotilin saldon ja tilitapahtumien seuraaminen Verotiliote verkossa nopeammin kuin paperilla tiliotteiden arkisto voi itse muuttaa tiliotteen toimittamistavan Saldolaskuri maksettavan määrän laskeminen viivästyskorkoineen Palautusrajan muuttaminen voi itse asettaa ja muuttaa palautusrajaa Verotiliviitteen ja maksuohjeen hakeminen Verotili-palveluun on tulossa ensi vuoden alkupuolella myös tieto asiakkaan ilmoitusjaksosta. Palvelussa voi myös tulostaa otteita ja selvityksiä -asiakas voi itse muodostaa selvityksiä -tilitapahtumat kalenterikuukausittain -haku verolajeittain ja verovuosittain Verohallinto/Veronkantoyksikkö

24 Mistä lisätietoja alkutuottajille?
Mistä lisätietoja alkutuottajille? Verotilistä Arvonlisätietojen ilmoittamisesta Maatalous- ja metsäverotus Verohallinnon neuvontanumerot verotiliasioille: Verotili Verotili-palvelun asiakastuki Verohallinto/Veronkantoyksikkö


Lataa ppt "Verotili ja Kausiveroilmoitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google