Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Poronhoitajien sijaisapu MELA. Alkaa kokeilulla 2010 - 2012 • korvausta sijaisen järjestämisestä, kun poronhoitaja sairastuu • vuonna 2010 korvataan enintään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Poronhoitajien sijaisapu MELA. Alkaa kokeilulla 2010 - 2012 • korvausta sijaisen järjestämisestä, kun poronhoitaja sairastuu • vuonna 2010 korvataan enintään."— Esityksen transkriptio:

1 Poronhoitajien sijaisapu MELA

2 Alkaa kokeilulla 2010 - 2012 • korvausta sijaisen järjestämisestä, kun poronhoitaja sairastuu • vuonna 2010 korvataan enintään 40 tuntia/poronhoitaja • korvaus korkeintaan 17 euroa/tunti sijaiselle maksetusta palkasta sosiaaliturvakuluineen tai työkorvauksesta

3 Edellytykset korvauksen saamiselle • pakollinen MYEL-vakuutus tai hakemus vireillä • vähintään 50 lukuporoa • sijaisavun tarve johtuu sairaudesta tai tapaturmasta • yli 7 päivän sairaudesta lääkärintodistus • työt sellaisia, jotka poronhoitajan oli tarkoitus suorittaa itse omaan, perheensä tai paliskunnan lukuun • hakijan perheenjäsen ei voinut suorittaa sijaisen tekemiä töitä • sijainen ei ollut perheenjäsen

4 Perheenjäsenen määritelmä • aviopuoliso • avopuoliso, joka elää jatkuvasti yhteisessä taloudessa hakijan kanssa • alle 18-vuotias henkilö, joka elää vakinaisesti poronhoitajan taloudessa ja on poronhoitajan tai tämän puolison lapsi tai ottolapsi

5 Ei oikeutta, kun • toistaiseksi myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke • täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki • työttömyyseläke 5

6 Lomitettavat työt • poroerottelu • porojen kokoaminen • porojen tarhaus • porojen lisäruokinta • porojen merkintä • porojen teurastus • porojen paimentaminen • poroaitojen rakentaminen tai korjaus, lukuun ottamatta valtion tai POLURA:n kautta rahoitettavia aitahankkeita • petovahinkojen etsiminen • petovahinkojen torjunta • viljelysvahinkojen estäminen • rehun kerääminen lisäruokintaa varten

7 Työkyvyttömyyden kohdatessa  Sairaus –työkyvyttömyys 7 päivää tai lyhyempi, sijaisapukorvaukseen ei tarvitse lääkärintodistusta  Muista Mela-sairauspäiväraha, tarvitaan lääkärintodistus –työkyvyttömyys yli 7 päivää, vaaditaan sijaisapukorvaukseen lääkärintodistus  muista Mela- ja Kela-sairauspäiväraha, tarvitaan lääkärintodistus

8 Työkyvyttömyyden kohdatessa  Tapaturma –työkyvyttömyys 7 päivää tai lyhyempi, sijaisapukorvaukseen ei tarvitse lääkärintodistusta –työkyvyttömyys yli 7 päivää, vaaditaan sijaisapukorvaukseen lääkärintodistus  Muista tapaturmailmoitus Melalle työvahingosta, päivärahassa ei omavastuuta, myös tapaturman hoitokulut korvataan

9 Onko sijaisapu tarpeen, kuinka toimin? 1.Ilmoitus poroisännälle 2.Poronhoitaja hankkii itse sijaisen 3.Sijaisavun päätyttyä maksaa sijaiselle työkorvauksen tai palkan  Sijaisena poronhoitaja / paliskunnan osakas  Sijaisena muu yrittäjä, T:mi, Ky, Ay, OY...  Sijaisena palkattu työntekijä 4.Kahden kuukauden kuluessa sijaisavun päättymisestä korvaushakemus Melalle

10 Sijaisena poronhoitaja • Suorittaa satunnaisesti sijaisaputöitä • Tulee olla jonkin paliskunnan osakas • Tarkista Y-tunnus ja kuuluminen ennakkoperintärekisteriin, www.ytj.fi www.ytj.fi • Sijainen / poronhoitaja toimii yrittäjänä ja vastaa itse lakisääteisistä eläke- ja tapaturmavakuutuksista • Maksettavaan korvaukseen ei sisällytetä ALV:ia • Ei suoriteta ennakonpidätystä, koska maksaja ei ole työnantaja asemassa ja saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin

11 Sijaisena muu yrittäjä, T:mi, Ky, Ay, OY,... • Tarkista Y-tunnus ja kuuluminen ennakkoperintärekisteriin, www.ytj.fi www.ytj.fi • Sijainen toimii yrittäjänä ja vastaa itse lakisääteisistä eläke- ja tapaturmavakuutuksista • Maksettavaan korvaukseen sisällytetään ALV, jos yritys on ALV velvollinen • Ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin

12 Sijaisena palkattu työntekijä • Toimit työnantajana! • Huolehdi mm. verokortti/palkan ennakonpidätys, lakisääteinen työeläkevakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus, sosiaaliturvamaksut... • Lisätietoa: www.palkka.fi, tilitoimistot, Paliskuntain yhdistyswww.palkka.fi • Palkattuna työntekijänä voi olla esim. eläkkeellä oleva poronhoitaja. Huomioi, että mm. luopumistuessa ja työkyvyttömyyseläkkeissä on kuukausikohtaiset ansiotulorajat

13 Poroisännän lausunto • hakija ilmoitti sijaisavun tarpeesta välittömästi tarpeen ilmaannuttua • sijaisavussa tehdyt työt ovat olleet sijaisapuhetkellä välttämättömiä töitä • työt eivät kuulu hakijan hoitamaan luottamus- tai hallintotehtävään tai vastaavaan tehtävään • työt eivät kuulu hakijan tehtäviin hänen ollessaan työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa paliskuntaan • hakemuksella ilmoitettu tuntimäärä on oikea suhteessa ilmoitettuihin töihin • sijaisavussa tehtyihin töihin ei ole myönnetty muuta julkista rahoitusta

14 Hakemus, päätös ja korvauksen maksaminen • hakemuslomakkeita Mela-asiamiehillä ja www.mela.fi • hakemus jätetään Mela-asiamiehelle viimeistään 2 kk sijaisapujakson päättymisestä • poroisännän lausunto hakemuksella tai erikseen • päätökset Melassa: asiamiehet Jarno Ronkainen ja Nina Maarit West • Mela maksaa korvauksen hakijalle - ei sijaiselle!

15 Organisaatio • yleinen johto, ohjaus ja valvonta STM:llä • toimeenpanosta vastaa Mela • Melan päätöksestä voi valittaa Rovaniemen hallinto- oikeuteen • hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 15

16 www.mela.fi Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Poronhoitajien sijaisapu MELA. Alkaa kokeilulla 2010 - 2012 • korvausta sijaisen järjestämisestä, kun poronhoitaja sairastuu • vuonna 2010 korvataan enintään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google