Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKIJA TYÖMARKKINOILLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKIJA TYÖMARKKINOILLA"— Esityksen transkriptio:

1 TUTKIJA TYÖMARKKINOILLA
Seppo Pakkala

2 TUTKIJAN TYÖURA Pätkätyö Vaihtuvat palvelussuhteet Oma työ

3 PALVELUSSUHTEET Virkasuhde Työsopimus

4 VIRKASUHDE Yliopistojen ja muiden valtion laitosten tavallisin palvelussuhde Edellyttää nimitystä Virkamieslaki ja -asetus määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet

5 TYÖSOPIMUSSUHDE Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus
- työnantajalla oikeus työn tuloksiin - oikeus johtaa ja valvoa työtä - määräaikainen laissa määritellyin perustein Noudatetaan työsopimuslakia - määräaikainen ei irtisanottavissa (voidaan sopia)

6 PALVELUSSUHTEEN EDUT Sosiaaliturva Työterveyshuolto Eläke

7 TYÖTTÖMYYSTURVA Yleiset edellytykset
- Suomessa asuva työtön työnhakija - ei palvelussuhdetta, eikä toimi yrittäjänä - ei työllisty omassa työssä - rekisteröitynyt työvoimatoimistoon - hakee kokopäivätyötä - ansiosidonnainen päiväraha edellyttää työssäoloehdon täyttymistä

8 PÄIVÄRAHA Päiväraha (500pv) - peruspäiväraha (23.50€) haetaan Kelalta
- ansiosidonnainen haetaan työttömyyskassalta - lapsikorotukset (4.45€, 6.54€, 8.43€) Ansiosidonnaiseen liittyy työssäoloehto - vain ansiotyö lasketaan - työttömyyskassan jäsenenä ollessaan on ollut 28kk aikana 43 vk työssä vähintään 18 t/vk

9 ……. Ansiosidonnainen päiväraha = perusosa (23.50€) + ansio-osa
- ansio-osan laskeminen päiväpalkasta: päiväpalkka = vakiintunut palkkatulo - lomaltapaluuraha - lomaraha % / 21.5 ansio-osa = (päiväpalkka - perusosa ) x 0.45

10 TYÖMARKKINATUKI Yleiset edellytykset kuten päivärahassa, lisäksi
- työssäoloehto ei täyty - saanut päivärahaa yli 500pv - taloudellisen tuen tarpeessa €/pv

11 SAIRAUSPÄIVÄRAHA Sairauspäiväraha perustuu verotuksessa vahvistettuihin ansiotuloihin, joita apurahat eivät kasvata (minimi 15.20€)

12 Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
- päivärahat (105pv) perustuvat verotuksessa vahvistettuihin ansiotuloihin (minimi 15,20€) - apurahatutkija ei ole oikeutettu äitiysvapaan palkkaukseen (72pv), koska ei palvelussuhdetta - äitiysavustus 140€ (veroton) - isyysrahakaudella (18pv) ei tehdä tutkimusta - vanhempainraha (158pv) - avioliitto, avoliitto samassa taloudessa

13 ELÄKETURVA Työeläke kertyy palvelussuhteen tai
yrittäjätoiminnan perusteella Kansaneläke Vapaaehtoinen eläkevakuutus

14 MUITA ETUISUUKSIA Asumistuki tukea arvioitaessa apuraha huomioidaan
Työllistymisohjelmalisä - yli 3 v työssä Koulutuspäiväraha - yli 10 v työura

15 APURAHATUTKIJAN ASEMA
Apuraha on vastikkeeton - antajalla ei oikeutta työn tuloksiin - ei oikeutta johtaa ja valvoa työtä - apurahasta ei makseta ansiotuloveroa, eläke-, ja työttömyysmaksuja - apurahan verokohtelu riippuu apurahojen myöntäjästä ja nettomäärästä -

16 ……. Apurahan verokohtelu - sen verovuoden tuloa, jolloin nostettavissa
- veroton jos saatu kotimaiselta julkisyhteisöltä - yksityisiltä saadut verottomia vain siihen asti kun kaikkien apurahojen nettomäärä ei ylitä taiteilija-apurahaa - saajan annettava verottajalle selvitys apurahan verottomuudesta (myöntöpäätös; saaja, käyttötarkoitus, ehdot, maksuaika)

17 ……. EI työsuhteen turvaa - ei lomarahoja - ei kartuta eläkettä
- ei oikeutta työterveyshuoltoon - ei kuulu työntekijöiden tapaturmavakuutukseen - ei kuulu ryhmähenkivakuutukseen - ei kartuta ansiosidonnaista työttömyysturvaa - ei vaikuta äitiys- ja sairauspäivärahoihin - voi vaikuttaa päivähoitomaksuun

18 TUTKIJA YLIOPISTOSSA Virkasuhde Virkavapaus - apurahakausi
Tutkija työnantajana Ilmoitusvelvollisuus apurahasta Kirjanpito Yleiskustannusosuus

19 TUTKIJAN VAKUUTUKSET Palvelussuhteessa työnantaja hoitaa
Apurahatutkijan vakuutukset: - vapaaehtoinen henkivakuutus - vapaaehtoinen eläkevakuutus - tapaturmavakuutus - matkustajavakuutus - järjestöjen vakuutukset

20 ……. Lääkäriliitto - potilasvakuutus - vastuuvakuutus
- työttömyysvakuutus - muut vakuutukset jäsenhintaan Tieteentekijöiden liitto - matkustus ja vapaa-ajanvakuutus - jäsenmaksu 1% bruttotuloista

21 YHTEENVETO SOSIAALITURVASTA
Palvelussuhde takaa lakisääteiset oikeudet Apurahatutkija on itse vastuussa eduistaan Tuen tarve ja tukimuodot yksilölliset


Lataa ppt "TUTKIJA TYÖMARKKINOILLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google