Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helsinki Pertti Nieminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helsinki Pertti Nieminen"— Esityksen transkriptio:

1 7.4.2011 Helsinki Pertti Nieminen
Ulkomainen työvoima Suomessa - työnantajan ja työntekijän velvollisuudet verotuksessa Helsinki Pertti Nieminen

2 Esityksen sisältö Ulkomaisen työntekijän verotuksesta Suomessa
Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä Yleisesti verovelvollinen työntekijä Työnantajan velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet

3 Verovelvollisuuden lajit
Rajoitetusti verovelvollinen oleskelee Suomessa max 6 kk Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta Yleisesti verovelvollinen varsinainen asunto ja koti Suomessa tai oleskelee Suomessa yli 6 kk verotus verotusmenettelystä annetun lain (VML) mukaan

4 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
Verovelvollinen Suomeen vain täältä saaduista tuloista Suomalainen työnantaja: Palkkatulo verotetaan Suomessa Jos työ tehty pääasiallisesti Suomessa ulkomaisen yrityksen Suomessa oleva kiinteä toimipaikka rinnastetaan suomalaiseen yritykseen

5 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä Lähdeverotus palkasta Palkasta lähdevero 35 % = lopullinen vero Lähdeverovähennys: 510 €/ kk tai 17 €/ pv Oltava merkintä lähdeverokortissa Ei muita vähennyksiä Urheilijan tai esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta lähdevero 15% Poikkeuksena ns. 75 %-sääntö Jos ETA-alueella asuvalla Suomesta saatu tulo on vähintään 75 % koko vuoden kaikista ansiotuloista VML:n mukainen (progressiivinen) verotus lopullisessa verotuksessa

6 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
Ulkomainen työnantaja (ei kiinteää tp) Palkkaa ei veroteta Suomessa Esimerkiksi, jos ulkomaisella aliurakoitsijalla on töissä alle 6 kuukautta Suomessa oleskelevia ulkomaisia työntekijöitä Vuokratyöntekijät poikkeus pääsääntöön Myös ulkomaiselta työnantajalta saatu palkkatulo vuokratyöstä voidaan verottaa Suomessa, mikäli verosopimus sallii

7 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
Esimerkki 1 Anders Ruotsista tulee suomalaisen Yritys Oy:n palvelukseen töihin neljäksi kuukaudeksi ( ) Anders on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen Työnantaja perii Andersin palkasta (3.000 €/kk) lähdeveron 35 % Anders on hakenut verotoimistosta lähdeverokortin Ennen lähdeveron perimistä huomioidaan 510 € vähennys lähdevero 35 % lasketaan €:sta (3000€-510€) Lähdeveron määrä 871,50 €

8 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
Esimerkki 2 Saksalainen yritys lähettää työntekijänsä saksalaisen Helmutin komennukselle Suomeen kolmeksi kuukaudeksi Helmut ei muutoin oleskele Suomessa eli hän on täällä rajoitetusti verovelvollinen Saksalaisella yrityksellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa Helmut ei maksa veroa palkastaan Suomeen vaan asuinvaltioonsa Saksaan

9 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Suomessa yleisesti verovelvollinen Jos varsinainen asunto ja koti Suomessa tai Oleskelee Suomessa yli 6 kk Tilapäinen poissaolo ei katkaise ajan laskemista Tosiasiallinen oleskelu maassa ratkaisevaa, ei esimerkiksi työsopimuksen kesto Oleskelu ei sidottu kalenterivuoteen Esim. jos oleskelee Suomessa yli 6 kk eli yleisesti verovelvollinen em. aikana

10 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Suomessa tehdystä työstä maksettu palkka verotetaan Suomessa Pääsääntöisesti ei merkitystä, onko suomalainen vai ulkomainen työnantaja Ei myöskään merkitystä, onko kyse vuokratyöstä vaiko ei

11 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Verosopimus voi poikkeuksellisesti rajoittaa Suomen verotusoikeutta: verosopimuksien 183 päivän sääntö eli ns. mekaanikkosääntö vain asuinvaltio verottaa, jos työntekijä oleskelee Suomessa max 183 pv 12 peräkkäisen kk:n/kalenterivuoden aikana ja työnantaja ei ole Suomesta ja työnantajalla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa Asuinvaltiolla tarkoitetaan verosopimuksen mukaista asuinvaltiota

12 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Suomalainen työnantaja tai ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka Ennakonpidätys verokortin perusteella Ulkomainen työnantaja työntekijä maksaa itse verot ennakkoveroina Ennakkoveroja haetaan verotoimistosta Lomake 5015 ”Ennakkoveron hakemus/muutos vuodelle 2011”

13 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Esimerkki 1 Toomas Virosta on työskennellyt 10 kuukautta Suomessa eri rakennustyömailla virolaisen aliurakoitsijan palveluksessa Työnantajalla ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa Toomas on Suomessa yleisesti verovelvollinen ja on oleskellut täällä yli 183 päivää Toomas maksaa palkastaan verot Suomeen Ennakkovero, koska työnantajalla ei ennakonpidätysvelvollisuutta Työnantajan tulee antaa vuosi-ilmoitus palkasta

14 Yleisesti verovelvollinen työntekijä
Verovelvollisuus muista tuloista Yleisesti verovelvollinen on lähtökohtaisesti verovelvollinen Suomeen kaikista tuloistaan myös muista maista peräisin olevista tuloista Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta jos henkilö on verosopimuksen mukaan muualla asuva, niin Suomi voi verottaa vain täältä saaduista tuloista esim. jos henkilöllä vakituinen asunto toisessa maassa ja perhe asuu siellä, niin henkilö voi olla verosopimuksen mukaan tässä toisessa maassa asuva, vaikka oleskelisikin Suomessa yli 6 kk

15 Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet
Kiinteä toimipaikka Vastaavat velvollisuudet kuin suomalaisella työnantajallakin Ennakonpidätysvelvollisuus, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus palkoista Työnantajan sosiaaliturvamaksu Paitsi, jos työntekijällä lähetetyn työntekijän todistus (A1/E101)

16 Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet
Ei kiinteää toimipaikkaa Ei ennakonpidätysvelvollisuutta jos yritys ei ole vapaaehtoisesti hakeutunut työnantajarekisteriin, eikä käytetä suomalaista sijaismaksajaa Vuosi-ilmoitus annettava kaikista työntekijöistä, jotka oleskelevat Suomessa yli 6 kuukautta työsuhteen kestolla ei merkitystä

17 Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet
Muut sosiaaliturvaan liittyvät velvollisuudet Työntekijällä lähetetyn työntekijän todistus A1/E101 Ei maksuvelvollisuutta Ei A1/E101-todistusta Eläkevakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksu Lisätietoja Eläketurvakeskuksesta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta

18 Ulkomaisen työntekijän velvollisuudet
Yleisesti verovelvollisen työntekijän on tarkastettava esitäytetty veroilmoitus Palautettava toukokuussa, jos korjattavaa tai lisättävää Esim. jos ulkomainen työnantaja ei ole antanut vuosi-ilmoitusta, on palkkatulo lisättävä veroilmoitukselle Veroilmoitus on annettava myös silloin, kun yleisesti verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta Rajoitetusti verovelvollisen työntekijän ei tarvitse antaa veroilmoitusta Vero peritty lopullisena lähdeverona Poikkeuksena vuokratyöntekijät (!)

19 Tiedotteita ja ohjeita
>> Vero-ohjeet >> Kansainväliset tilanteet >> Työntekijät Tiedote ulkomaiselle vuokratyöntekijälle - Ulkomailta Suomeen tuleva vuokratyöntekijä (Verohallinnon julkaisu ) myös viroksi, venäjäksi ja puolaksi Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus (288.07) Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus (292.09) Verotietoa ulkomailta Suomeen tuleville työntekijöille >> Vero-ohjeet >> Kansainväliset tilanteet >> Työnantajat Tiedote ulkomaiselle työnantajalle - Ulkomailta Suomeen tuleva vuokratyöntekijä (296.10) Ulkomailta Suomeen tulevan verotus (277.10) Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet (281.10) ja paljon muuta…

20 Yhteystiedot (henkilöverotus):
Lisätietoja: Yhteystiedot (henkilöverotus): Pääkaupunkiseudun verotoimisto PL 400 00052 VERO Käyntiosoite: Rajatorpantie 8, Vantaa Puhelin kansainvälinen henkilöverotus


Lataa ppt "Helsinki Pertti Nieminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google