Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ko-Ke-Va Käsityön taiteen perusopetus aikuisille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ko-Ke-Va Käsityön taiteen perusopetus aikuisille"— Esityksen transkriptio:

1 Ko-Ke-Va 2013 - 16 Käsityön taiteen perusopetus aikuisille
Vaasa-opistossa ORIENTAATIO. Tuotesuunnittelu M.Tuomivirta

2 Tuotesuunnittelu Funktiokokonaisuus:
käyttö, tarve, teema(estetiikka), assosiaatio, tekniikka(materiaali), telesis(konteksti=ajan-paikan-kulttuurin yhteys). 2. Suunnittelun peruselementit: väri, muoto, koko, materiaali, sommittelu. 3. Tehtävä: Ajatus Elämänkaaresta - elämänlanka Lähteet diasarjaan: Anttila, P Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Wsoy. Koskennurmi-Sivonen, R. Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

3 Tuotteen funktiokokonaisuus
Papanek: Design for the Real World (1972), joka on suomennettu nimellä Turhaa vai tarpeellista (1973). Tuotteen analyysi tässä teoksessa koskee mitä tahansa ihmisen valmistamaa esinettä, oli se sitten teollisesti tai käsityönä valmistettu. Hänen mielestään tuotteen funktio, tehtävä, on monisyinen ja kaikkien osatehtävien on pelattava yhteen. Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

4 1. Käyttö tarkoittaa sitä, miten tuote soveltuu siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu. 2. Tarve .. kun arkikielessä sanomme, että tarvitsemme jotakin esinettä johonkin, tarkoitamme lähinnä esineen käyttöä. Tässä yhteydessä tarve on jotain syvällisempää ja pysyvämpää – ihmisen elämän perustarpeita tyydyttävää. Anttila, 1992.( s.155.) Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Käsityöläisen näkökulmasta ovat kiinnostavia inhimilliset perustarpeet fyysiset: turvallisuus, ergonomisuus, kestävyys , käyttökelpoisuus, hoidettavuus. Psyykkiset: miellyttävyys, esteettisyys, merkitys. Sosio-kulttuuriset: muodikkuus, tilanteeseen sopivuus, arvokkuus. Itsensä ilmaisun vaatimus: ? Mikä on villasukkien KÄYTTÖtarkoitus? ..entä TARVE? Miksi neuloisit villasukat? Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

5 3. Menetelmä =Materiaali ja tekniikka (Anttila 1993/Papanek 1972) voi tuntua oudolta tuotteen yhteydessä. Se kuulostaa pikemminkin prosessin kuin produktin ominaisuudelta. Tämä funktio kuitenkin kattaa sekä käytetyn materiaalin että ne jäljet, jotka valmistusmenetelmä väistämättä jättää tuotteeseen. ( ) Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

6 4. Estetiikka on määriteltynä muotojen ja värien järjestämistä kokonaisuuksiksi, jotka liikuttavat ihmisiä. Käsityön esteettisyyttä koskevat kysymykset ovat lähellä taiteen alaa, mutta niitä ei voi yksioikoisesti samaistaa. Mitä esteetistä Ko. kuvissa? Mitä aisteja ”liikuttavat”? Mit Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

7 5. Assosiaatiossa on kysymys siitä, mitä ajatuksia tuote katsojan mielessä herättää. Tähän malliin sisältyy oletus, että suunnittelija voi ja hänen täytyy ennakoida mahdollisia assosiaatioita….(..ei merkityksiä..) Mitä assosiaatioita tuotteet herättävät? Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

8 6. Telesis tarkoittaa tuotteen kulttuurista ja ajallista (myös taloudellista ja ekologista) kontekstuaalisuutta. Periaatteellinen vaatimus on, että tuotteen tulee heijastaa sitä aikaa ja kulttuuria, missä se on luotu. ( ) Mikä on näiden ”tuotteiden” aika, paikka ja kulttuuri? Kuva Mtu E. Hevonkosken veistos. Kasarmialue, Vaasa. Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

9 Mikä tuotteen funktiokokonaisuuden osa korostuu valitsemassasi ”merkityksellisessä käsityössä?”
Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

10 Suunnittelun peruselementit:
väri, muoto, koko, materiaali, sommittelu. Mitä suunnittelun peruselementtejä mietit valmistaessasi nimikylttiäsi? Vaivaisukko Isonkyrön kivikirkosta Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta

11 Tehtävä: Ajatuksesta kädentyöhön: Elämänkaari - elämänlanka
Mieti 5 – 10 merkityksellisintä asiaa/tapahtumaa elämäsi aikana Mieti 1 – 2 toivetta ja/tai tavoitetta elämääsi tulevaisuudesta. Puno ja solmeile ajatuksiasi kuvaava ”Elämänlanka”. Vaasa-opisto - Kokeva- Orientaatio-M.Tuomivirta


Lataa ppt "Ko-Ke-Va Käsityön taiteen perusopetus aikuisille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google