Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 1.luokalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 1.luokalla"— Esityksen transkriptio:

1 Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 1.luokalla

2 Mitä on lukutaito? Dekoodaaminen eli kirjainten ja tavujen muuttaminen sanoiksi Merkityksen rakentaminen eli luetun ymmärtäminen

3 Lukemaanopettamisen menetelmiä
1.Synteettiset menetelmät (osista kokonaisuuksiin) Opetus lähtee kielen perusyksiköistä: Äänne, kirjain, tavu ja sana Menetelmä korostaa tarkkuutta ja tarkkoja havaintoja. Opetuksen avulla taidot automatisoituvat.

4 1. Äänteen opetus Äänne voidaan kuulla ja tuottaa puhumalla
-miltä äänne kuulostaa (auditiivinen havainto) *tunnistaminen ja erottaminen muista äänteistä *kuuluuko sanan alussa, sisällä vai lopussa *äänteen kesto -miten äänne syntyy (artikulaatioita koskeva foneettinen havainto) *suun ja kielen asento *missä muodostuu -minkä näköinen merkki äänteellä on

5 2. Kirjaimen opetus Kirjain voidaan nähdä ja kirjoittaa,
äänteen merkki -kirjoitussuunnan ja muodon opettaminen -paikka ja koko viivastolla Kirjainmallit:

6 3. Äänteiden yhdistäminen tavuiksi ja sanoiksi
Äänne ja sitä vastaava kirjain yhdistettävä. Äänteitä voidaan yhdistää joko -liukumalla (ääntöliikettä venyttäen liu`utaan äänteestä toiseen) tai -lihottamalla (äänteistä yhdistetään tavuja äänettömästi ”maistelemalla”)

7 2. Analyyttiset menetelmät (kokonaisuuksista osiin)
LPP eli lukemaan puheen perusteella Opetus lähtee puhutun ja kirjoitetun kielen samankaltaisuudesta. Puhuttu auditiivinen kieli samaistetaan visuaaliseen koodiin. Luettavan merkitys korostuu.

8 LPP:n sovellus: 1.Kuvan tarkastelu
2. Tekstin saneleminen: oppilas näkee puhutun muuttuvan kirjoitetuksi 3. Sanellun tekstin analyysi: Etsi tekstistä esim.uusi opittu äänne, tuttu tavu, tuttu sana, kuinka monta lausetta kertomuksessa on, kertomuksen lyhin ja pisin lause jne.

9 Kirjoittaminen Puhuminen Lukeminen

10 Kun onnistun, niin innostun. Kun innostun, niin onnistun!


Lataa ppt "Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen 1.luokalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google