Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Simulaatioharjoitteen suunnitteluprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Simulaatioharjoitteen suunnitteluprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Simulaatioharjoitteen suunnitteluprosessi

2 Kokonaisuuksista liikkeelle...
Miten simulaatioharjoite toimii osana opetuksen kokonaisuutta, milloin tarkoituksenmukainen? Blended learning Mitä simulaatioilla, mitä muuten? Riskitilanteet Päätöksentekotaidot Käytännön taidot Simulaatio-opetuksen pedagogiikka erilaista

3 1. Oppimistavoitteiden määrittely
Mitä osattava oppimistehtävän jälkeen? Ylätason lähtökohta ops:n tavoitteet Tavoitteet ohjaavat tehtävän laatimista ja suoritusta, mutta myös arviointia Kolmiyhteys tavoite, harjoite ja arviointi Onko tavoitteena tietäminen vai taitaminen (vrt. Arviointi)? Kriittiset taidot

4 2. Oppimistehtävillä luodaan todellisuus
Simulaattorin ja reaalimaailman erot Tehtävissä oltava uskottava juoni, varsinkin pitkäkestoisissa Autenttisuuden (fidelity) luominen Millä periaatteilla tehtäviä voidaan laatia? Esim. EBAT tai GBS Juonen merkitys, vrt. viihdepelit vs. simulaattorit

5 3. Millaisia oppimistehtävät ovat ja ovatko ne oikeassa suhteessa opiskelijan osaamistasoon?
Ovatko oppimistehtävät mielenkiintoisia, haasteellisia ja todenmukaisia? Tehtävät opiskelijan osaamistason mukaan Motivaatio Tehtäväpankki Linkitys opetussuunnitelmaan ja opetuksen kokonaisuuteen

6 4. Millaisia opiskelijat ovat?
Opiskelijalähtöisyys Mitä opiskelija osaa jo? Millainen hänen kokemusmaailmansa on? Opiskelija kokonaisvaltaisesti, 1) kognitiiviset valmiudet, 2) tahto ja motivaatio, 3) emotionaalinen alue

7 5. Millainen mentaalinen malli opiskelijalle syntyy oppimisen seurauksena?
Mielessämme oleva, työtä säätelevä mentaalinen malli Mielen rakenteita, käsityksiä, mielikuvia, asian eri osien suhteita toisiinsa Automatisoituminen ja oppiminen, toimintamallit Harjoitteeseen kaikki olennaiset asiat mukaan, skenaarion suunnittelu! Realistisen mentaalisen mallin syntyminen vaatii paljon kokemusta Epätäydelliset tai väärät mallit, virhesuoritus (vaarat)

8 6. Ovatko opiskelijat motivoituneita oppimaan simulaatioiden avulla?
!!! Motivaatio ja oppiminen Opettajien suhtautuminen simulaatio-opetukseen? Simulaattoritehtävät ja opetuksen kokonaisuus

9 7. Ovatko opettajat motivoituneita käyttämään opetussimulaatioita?
Mitä jos… Miten motivoituvat?

10 8. Tuntevatko opettajat simulaatioiden avulla opettamisen pedagogiikkaa riittävästi?
Simulaatio-opetus vs. aito oppimisympäristö Simulaatioympäristö oppimisympäristönä Simulaatioiden autenttisuus Opetusmenetelmät Täydennyskoulutus ja hyvien käytäntöjen benchmarkkaus

11 9. Toimiiko kolmiyhteys a) harjoitukseen valmistautuminen – b) harjoitus – c) arviointi ja palaute? Miten nämä on järjestetty? Valmistautuminen Arviointi ja palaute (debriefing eli jälkipuinti), sen resurssointi ja organisointi

12 10. Miten oppimista arvioidaan ja ketkä sitä arvioivat (vrt
10. Miten oppimista arvioidaan ja ketkä sitä arvioivat (vrt. ammatilliset näytöt)? Miten voimme tietää mitä opiskelija on oppinut? Verrataan oppimistavoitteeseen Työsuorituksen seuraaminen/käytännön testi Olennaiset asiat mukana tehtävässä (skenaariossa)? Itsearviointi! Minimitavoitetasot

13 11. Asiayhteys ja tilanne huomioon – ja millainen simulaattori on oppimisympäristönä (tekninen-fyysinen-sosiaalinen-didaktinen) -Missä suhteessa simulaattori muistuttaa reaalimaailman ympäristöä, missä ei? -Erilainen… >Miten vaikuttaa oppimiseen?

14 12. Simulaattorin ominaisuudet – mitä simulaattorin avulla voidaan oppia ja mitä ei?
Simulaattorin autenttisuus (Fidelity) Fyysinen tai tekninen autenttisuus Psykologinen autenttisuus Miten hyvin opetustilanne kokonaisuudessaan vastaa tilannetta aidossa ympäristössä? Simulaattorin autenttisuus ja oppimisen transfer Erityyppiset taidot

15 13. Millä tavoin taataan opitun siirtyminen käytäntöön, oppimisen siirtovaikutus, transfer?
Transfer kuvaa miten aiemmin opittu on hyödynnettävissä uudessa tilanteessa Toiminta: Tapahtumat, joista muodostamme skeeman – indeksointi muistiin ja haku sieltä, analogiat ja erot Positiivinen, neutraali ja negatiivinen transfer sekä kvasitransfer –negatiivinen simulaattorissa?

16 Transferin mittaaminen
Paljonko simulaattorin käyttö lyhentää koulutusaikaa? A - As Transferin tehokkuussuhde (TER)= ______ S A= koulutusaika kun ei käytetä simulaattoria As= koulutusaika kun käytetään simulaattoria S= koulutusaika simulaattorilla

17 Transferin edistäminen
Simulaattorin suuri fyysinen ja tekninen autenttisuus, mutta myös sosiaalinen ja psykologinen autenttisuus Opettajan toiminta Yhteyksien ja erojen etsiminen, palaute Simulaatioharjoituksissa monipuoliset tehtävät ja olosuhteet, vaihtelu Aidon kaltaiset tilanteet Paljon harjoitusta Paljon reflektointia harjoituksissa (”yläpään käyttöä”)

18 14. Linkitys käytännön opetukseen
Suunnittelun kokonaisvaltaisuus: simulaatioiden käyttö nivelletään joustavasti opintoihin Opetus simulaattorilla siinä mitassa kuin se on järkevää Resurssointi: Toimivan järjestelmän luominen Oppimistehtäviin panostaminen Palaute tärkeä!

19 15. Miten välttää tyypillisimmät puutteet
Oppimistehtävien puute Ei riittävästi resursseja ohjaukseen ja palautteeseen Ei linkitystä simulaatioympäristö-aito ympäristö Opettajien opiskeltava simulaatio-oppimisympäristöjen käyttöä – monet mukaan Ei oteta huomioon oppimistehtävien laatimisen periaatteita Johdon sitoutuminen > Vaatii kehittämisresurssointia


Lataa ppt "Simulaatioharjoitteen suunnitteluprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google