Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi"— Esityksen transkriptio:

1 Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi
Sami Yli-Pentilä 2011

2 JAKSON JA TUNTIEN SUUNNITTELU
JAKSON TAVOITE JAKSON OSATAITOJA JA –TAVOITTEITA, YDINASIOITA - 4. TUNTSARI 4. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - 2. TUNTSARI 3. TUNTSARI 3. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - 1. TUNTSARI 1. TUNNIN OSATAIDOT JA -TAVOITTEET - 2. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - ALKU

3 KUVAUKSIA tuntsarin tekstien sisällöistä
TAVOITE SISÄLTÖ ORGANISOINTI+AIKA ARVIOINTI+PALAUTE Ydinasiat, joista myös annatte palautetta, ja jotka oppilaiden on tarkoitus tunnin aikana oppia. Ainakin ”must know” –tason tavoitteet. Lisäksi voi olla ”should know”- ja ”nice to know” –tason tavoitteita. Erittele myös PM, K, SA –tavoiteet. Harjoite, jossa harjoitellaan tavoitteessa olevaa asiaa. Kirjaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Ei tarvi selostaa, kaikkia sääntöjä yms. koska ne näkyvät RIITTÄVÄLLÄ tasolla TAVOITTEISSA tai ORGANISOINNISSA. Kuva, seloste, opetus- tai oppimismenetelmä, välineet ja niiden paikat, jaot, oma sijoittuminen, oppilaiden liikuttelu, näyttösuunnat, oppilas- vai openäyttö, kiertosuunnat, pistetyöskentelyssä aika/piste, jne. = TUETAAN OPPILASTA TAVOITTEESEEN PÄÄSEMISESSÄ. Mistä/millaista palautetta annetaan ja mitä jää numeron antamisen tueksi käteen (vrt. TAV.) Kaikissa harjoitteissa arvioidaan jotain konkreettista, ja siitä OPPILAS saa jotain reittiä pitkin PALAUTETTA TEKEMISESTÄÄN. OPISKELIJAN TAVOITE ON, ETTÄ HÄNEN SUUNNITTELUAJATTELUNSA LÄHTISI LIIKKEELLE OPPIMISTAVOITTEESTA.

4 TERMIEN SELITYKSIÄ ”Ydinasiat” = ne päätavoitteet, joiden ympärille muita asioita kasataan (vrt. ”must know”) ”must know” = ensimmäisen tason tavoite, jonka kaikki saavuttavat tunnin aikana (tai viimeistään seuraavalla kerralla) ”should know” = toisen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanaa 8 ”nice to know” = kolmannen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanoja 9-10 ”PM” = psykomotorinen eli liikkumiseen ja liikkeeseen kohdistuva oppimis- tai taitotavoite ”K” = kognitiivinen eli tiedollinen oppimistavoite ”S-A” = sosiaalis-affektiivinen eli tois(t)en kanssa toimimisen, tunne- ja elämyskokemusten oppimistavoite (vrt. sosioemotionaalinen)

5 LIIKUNNAN TUNTISUUNNITELMAPOHJA ryhmä:___ aika:___________ paikka:____________
TUNNIN PÄÄTAVOITE:______________________________________________________ Tavoitteet Sisältö/harjoitteet Organisointi+aika Arviointi+Palaute

6 Opetus-/kasvatusfilosofian peili (vrt. käyttöteoria)
TAVOITTEELLISTA, MIELEKÄSTÄ TOIMINTAA SUUNITTELU > TOTEUTUS > ARVIOINTI > (MUUTOKSET) > SUUNNITTELU > TOTEUTUS … VALINTOJA: PALAUTTEENANNON MUOTO ERIYTTÄMISRATKAISUT ONGELMIEN RATKAISEMINEN RESURSSIEN KOHDISTAMINEN (ESIM. HEIKOIN KOLMANNES) Ohjaus ja harjoittelu auttavat toteuttamaan käytännön työssä näitä SUUNNITTELU: TAV. SIS. ORG. ARV. MENETELMÄT MÄÄRÄ? LAATU? Suunnitel-massa eläminen

7 OPETTAJUUDEN RAKENTAMISEN PALIKOITA
Kokemukset koulusta ja opetuksesta Käsitys oppimisesta Käsitys tiedosta Oma opetusfilosofia, oma opettajuus, oma käyttöteoria Eettiset ja moraaliset periaatteet Uskonto-suhde Arvot Ihmis-käsitys

8 Opiskelijan aktiivinen rooli opiskelujen ja ohjauksen aikana:
OMA OPETUSFILOSOFIA, KÄYTTÖTEORIA, …


Lataa ppt "Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google