Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILAANOHJAUS -Mihin suuntaan ohjaus on menossa ?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILAANOHJAUS -Mihin suuntaan ohjaus on menossa ?"— Esityksen transkriptio:

1 OPPILAANOHJAUS -Mihin suuntaan ohjaus on menossa ?
Opinto-ohjaaja Anneli Alatalo, Lauttasaaren yhteiskoulu

2 OHJAUKSEN UUDET HAASTEET

3 OPPILAANOHJAUKSEN UUDET JA VANHAT HAASTEET
Syrjäytyminen Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen Elämänhallinta Urataidot kaikille Tiedon hankinta, hallinta ja muokkaus Vuorovaikutteiset menetelmät/sosiaalinen media Kokemuksellisuus Yleinen, tehostettu vai erityinen (ohjauksen laajuus) Yhteistyö ja verkostot Yhtenäinen koulupolku, ohjauspalvelujen jatkumo ja nivelvaiheet Ohjauksen arviointi- ja palautejärjestelmät Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ohjaustyössä SYRJÄYTYMINEN: syrjäytymisuhan alaisina maahanmuuttajat, tehostetun ja erityisen tuen nuoret, syrjäytyneiden perheiden nuoret OPPILAANOHJAUKSEN UUDET JA VANHAT HAASTEET

4 OPPILAANOHJAUKSEN UUDET HAASTEET
Miten vastaamme haasteeseen? Oppilaanohjaajat, luokanopettajat, aineopettajat, erityisopetus, johtajuus -henkilökohtainen panos/OPETET (koulu- ja yritysTET) ja yritysyhteistyö (yritykset oppimisympäristöinä) ja kansainvälisyys Ryhmänohjaus, oppilaan ohjaus, yhteisöllisyys, kasvatuskumppanuus, vertaistuki ym. Varhennus, jatkumo, nivellys, tasalaatuisuus, mallinnus, hyvät käytänteet ym. OPPILAANOHJAUKSEN UUDET HAASTEET

5 Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?
KOKO KOULU OHJAA OHJAUKSELLISUUS ON KOKO KOULUN TYÖTAPA OHJAUKSEN YHTEISTYÖVERKOSTOT Alueellinen ohjauksen suunnitelma Kuntatason ohjaussuunnitelma Koulun ohjaussuunnitelma Valtakunnallinen ohjaussuunnitelma Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?

6 Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?
Kaikilla kouluasteilla oppilaanohjauksen tehtäväalueet ovat opiskelun ohjaus, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus Kaikilla kouluasteilla korostuu koulun/oppilaitoksen sisäinen yhteistyö ja aktiivinen yhteistoiminta ympäröivän yhteiskunnan kanssa Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä ja sen jälkeen kantava jatkumo (Perusopetuksen opsin perusteet) Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?

7 Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?
Kaikkien opettajien tehtävä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen (Perusopetuksen opsin perusteet) Mihin suuntaan ohjausta kehitetään?

8 Oppilaanohjauksen keskeiset kehittämisalueet
Oppilaanohjaus alakoulussa Nivelvaiheet ja siirtymät Metodit Oppilaanohjaus oppiaineena ja ohjauksena Oppimisympäristöt ja -teknologia Yhteistyö Verkostot Arviointi Seuranta Resurssit Oppilaanohjauksen keskeiset kehittämisalueet

9 Oppilaanohjauksen keskeiset kehittämisalueet
Oppilaanohjaus alakoulussa Nivelvaiheet ja siirtymät Metodit Oppilaanohjaus oppiaineena ja ohjauksena Oppimisympäristöt ja -teknologia Yhteistyö Verkostot Arviointi Seuranta Resurssit Oppilaanohjauksen keskeiset kehittämisalueet

10 OPON VUOSIKELLO Seitsemänsien valinnaisaineiden valinta
Yhdeksänsien jatkokoulutuksen valintaan ja yhteishakuun liittyvät vanhempainillat ja tiedotustilaisuus Yhdeksänsien ohjauskeskustelut joulu tammi marras helmi loka syys elo heinä kesä touko huhti maalis 8.lk ohjaus Koulutustarjontaan ja –aloihin tutustuminen Yhdeksänsien ohjauskeskustelut Yhdeksänsien ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus yhteishakuun Yhteishaku Kahdeksansien TET ja pienryhmien tehoTET Yhdeksänsien TET Kuudensien nivelvaiheen tutustumiset ja tiedonsiirron oppilashuollollinen valmistelu Kuudensien TET Seiskojen vanhempain-ilta ja oppimisen ja opiskelun ohjaus Päättöluokkalaisten haun seuranta ja ohjaus Yhteishaun tulokset ja jälkiohjaus ja nivelvaiheen ohjaukseen osoittaminen Lukuvuoden työn suunnittelu Ohjausverkostotapaa-miset ja konsultointi ja oppilashuoltotyö Opon koulutukset ja työelämä- ja koulutustiedon päivitys ja alueellisten opotiimien ja kaupunkitason yhteiset kokoukset Yhteistyökumppanit OPON VUOSIKELLO

11 Esimerkkejä kehittämistyöstä
YRITTÄJYYSPEDAGOGIIKKAA LUOKANOPETTAJILLE Kohti yrittäjämäistä asennetta -tavoitteena kehittää niitä taitoja, joilla opettaja ohjaa opiskelijoita yrittäjämäiseen, aktiiviseen ja vastuulliseen toimintatapaan Esimerkkejä kehittämistyöstä

12 Esimerkkejä kehittämistyöstä
YRITYSKYLÄ Yrityskylä on uudenlainen oppimisympäristö alakoulun luokkalaisille. Se on noin 400 m2 tila, johon on konkreettisesti rakennettu 15 yrityksen pienoismallit. Ensimmäinen Yrityskylä avataan Tekniikan museoon Helsinkiin huhtikuun alussa Yrityskylä - opintokokonaisuus sisältää oppimateriaalin, opettajan koulutuksen ja yrityskylä vierailun. Ennen Yrityskylä -vierailua oppilaat perehtyvät koulussa 10 oppitunnin ajan mm. seuraaviin aiheisiin: Esimerkkejä kehittämistyöstä

13 Esimerkkejä kehittämistyöstä
Yksilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut yhteiskunnassa -Kuluttajana toimiminen -Työelämässä vaadittavat perustaidot -Luonnonvarat ja kestävä kehitys -Talouden ja yritystoiminnan perusteet Oppimateriaalin läpikäymisen jälkeen seuraa Yrityskylä -päivä ennalta sovittuna päivänä klo Kylässä kullakin oppilaalla on oma ammatti. Päivän aikana nuoret ehtivät olla töissä, saada palkkaa sekä toimia kansalaisina ja kuluttajina omassa kaupungissaan. he elävät osana yhteisöä ja ymmärtävät oman roolinsa kokonaisuudessa. Esimerkkejä kehittämistyöstä

14 Esimerkkejä kehittämistyöstä
NUORI YRITTÄJYYS –ohjelma sisältää yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia nuorille Käytännönläheiset ohjelmat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä, harjaannuttavat elämässä tarvittavia taitoja sekä kannustavat aktiiviseen, oma-aloitteiseen työotteeseen läpi elämän ( Esimerkkejä kehittämistyöstä

15 Esimerkkejä kehittämistyöstä
KOHTI TYÖELÄMÄÄ – koulutus/Työterveyslaitos -pienryhmän erityisopettajan ja oppilaanohjaajan parityöskentelymalli -soveltuu myös yleisopetuksen ryhmiin -maahanmuuttajille selkokielimateriaalin käsittävä versio -samanaikaisopetus, yhteistoiminnallisuus ym. Esimerkkejä kehittämistyöstä

16 Esimerkkejä kehittämistyöstä
MONIKULTTUURISEN VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKOULUTUS -tavoitteena tehostaa monikulttuuristen lasten ohjausta ja saada maahanmuuttajaperheet mukaan -Väestöliiton vertaistoimintamalli, jossa koulutetaan opettajia vetämään vertaistukiryhmiä huoltajille Esimerkkejä kehittämistyöstä

17 Esimerkkejä kehittämistyöstä
METODIKOULUTUS, mm. pienryhmäohjaus yksilöohjauksen ja oppilaanohjauksen tuntien rinnalle VERKOSTOSEMINAARIT -kaikkien koulumuotojen rehtorit, opot, koulusihteerit ym. YHTEISÖLLISYYSKOULUTUS -ryhmäohjaajille uusi rooli OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOT, OPPIMISTA TUKEVAT TYÖKALUT, PEDAGOGISET ILTAPÄIVÄT YM. AMMATILLISEN JA LUKION KANSSA Esimerkkejä kehittämistyöstä


Lataa ppt "OPPILAANOHJAUS -Mihin suuntaan ohjaus on menossa ?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google