Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Turku 09.10.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Turku 09.10.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen
Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Turku

2 Hyvän ohjauksen kriteerit
Kriteerit on laadittu ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten Tavoitteena on tukea ohjauksen monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta Kriteerit auttavat kouluja ja oppilaitoksia, hallintoa sekä päättäjiä tarkastelemaan paikallista ohjausta kriittisesti ja ryhtymään toimenpiteisiin ohjauksen kehittämiseksi

3 Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä
Työkalu ohjauksen korkean laadun tukemiseen sekä laadulliseen kehittämiseen Varmistaa eri puolilla Suomea tarjolla olevien ohjauspalvelujen tasapuolisuus, laatu ja saatavuus Julkaisussa on määritelty läpi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteiset hyvää ohjausta määrittävät teemat sekä laadittu erilliset kriteerit kutakin varten Yhteisillä teemoilla korostetaan ohjauksen jatkumon merkitystä oppilaalle ja opiskelijalle

4 Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö paikallisesti
Suositeltavaa on, että hyvän ohjauksen kriteeristö sovitetaan sellaisenaan tai muokattuna osaksi paikallista tai koulutuksen järjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää Kriteerit tukevat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän jo olemassa olevaa kehittämistyötä ja varmistavat ohjauksen näkökulmien huomioimisen Omaa toimintaa voidaan tarkastella suhteessa hyvän ohjauksen kriteereissä esitettyihin yhteisiin teemoihin sekä yksityiskohtaisempiin kriteereihin

5 Mitä tarkoitamme ohjauksella
Ohjaus koulussa ja oppilaitoksessa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa Ohjaus on kaikkien koulussa ja oppilaitoksessa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista Tuetaan lasta ja nuorta elämään, koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä päätöksissä Ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä

6 Ohjauksen jatkumo Hyvän ohjauksen kriteereissä ohjausta tarkastellaan perusopetuksen alusta aina toisen asteen päättymiseen saakka Ohjaus nähdään jatkumona, jossa oppilaan ja opiskelijan oma aktiivisuus ja osallisuus kasvavat iän ja kehityksen myötä Erityisen tärkeä merkitys ohjauksella on koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa → organisaatioiden tulee toimia yhteistyössä keskenään Hyvässä ohjauksessa huomioidaan myös lapsen ja nuoren elämään vaikuttavien koulun ulkopuolisten toimijoiden ja yhteisöjen merkitys ja tuki

7

8 Hyvän ohjauksen teemat

9

10 Hyvän ohjauksen kriteerit

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 The Evidence Base on Lifelong Guidance
Developing new policies and services Implementing new policies and services Monitoring implementation and checking quality and efficacy Understanding what is known about the efficacy of lifelong guidance Lifelong guidance policy cycle

24 Kiitoksia! Kiitos


Lataa ppt "Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Turku 09.10.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google