Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1/17 NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI Luonnos 30.9.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1/17 NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI Luonnos 30.9.2010."— Esityksen transkriptio:

1 1/17 NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI Luonnos 30.9.2010

2 2/17 TIEDONSIIRTO Tiedonsiirrolla tarkoitetaan tässä perusopetuksen ja toisen asteen välillä tapahtuvaa opintojen järjestämisen osalta tarpeellisten tietojen siirtämistä nuoresta. –Kun on hyväksytty opiskelijaksi –Lupa tiedonsiirtoon oltava (kuinka moni ei anna lupaa tiedonsiirtoon?) –HOJKS –Nivelvaiheen ohjaus, nivelvaiheen ohjaaja –Yhteishakulomakkeessa

3 3/17 Mitä on olemassa tiedonsiirtoon? Tiedonsiirtolomake Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi? Nivelohjauksen tiedonsiirtolupa ja -lomake KOULUTA -järjestelmä Yksittäisten opiskelijoiden ”saattaenvaihto neuvottelut” Yhteys koulutusasteen työntekijään: lupa nuorelta ja vanhemmalta

4 4/17 Haasteita ja ongelmakohtia tiedonsiirrossa Tiedonsiirtolomakkeen hyödyntäminen Miten Erva jakaa tietoa eteenpäin? Ryhmänohjaajan osuus? Miten siirtyy toimintaan? Ei aloita opiskeluja tai ei ota paikkaa vastaan Nivelvaiheohjaukseen

5 5/17 Mitä puuttuu tiedonsiirrosta? Tiedonsiirtoa koskeva lainsäädäntö -Nuorten työpaja on hakenut rahoitusta etsivään nuorisotyöhön -Kunnille ei tule velvoitteita !!!!!!! Nivelvaiheen tilastointi Ollaan kehittämässä ammattistartin tehostaminen -projektissa

6 6/17 Kirkkonummen koulutusmessut

7 7/17

8 8/17 Lukioiden avoimet ovet

9 9/17 Next step – messut

10 10/17 NIVELVAIHEEN INFOT Kirjallinen ja sähköinen infomateriaali Valtakunnallinen koulutusopas Jaetaan peruskouluissa kaikille 9-luokkalaisille Ammatillinen koulutus ja lukiot -opas Opas jaetaan keväällä kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille Tietoa peruskoulun päättävälle -opas Opas jaetaan keväällä kaikille espoolaisille peruskoulunsa päättäville nuorille

11 11/17

12 12/17 NIVELVAIHEEN INFOT Kirjallinen ja sähköinen infomateriaali WWW-sivuja: –www.omnia.fiwww.omnia.fi –www.espoo.fiwww.espoo.fi –www.kauniainen.fiwww.kauniainen.fi –www.kirkkonummi.fiwww.kirkkonummi.fi –www.opiskelijaksi.netwww.opiskelijaksi.net –www.tat.fiwww.tat.fi –www.ammattinet.fiwww.ammattinet.fi –www.mol.fiwww.mol.fi

13 13/17 NIVELVAIHEEN INFOT Haasteita ja ongelmakohtia Peruskoulun opettajat enemmän mukaan Opo-tet Ope-tet Rexi-tet Avoimien ovien sisällön kehittäminen Toiselta asteelta perusopetukseen tutustuminen Markkinoinnin taso

14 14/17 NIVELVAIHEEN VERKOSTOTYÖ Mitä on olemassa? Omnian ammattiopiston ja yläkoulun rehtoreiden tapaamiset Omnia kutsuu kerran vuodessa Omnian ammattiopiston ja lukion rehtoreiden tapaamiset Opoverkosto (peruskoulu, lukio, ammatillinen) Jatkuvaa yhteistyötä

15 15/17 Haasteita ja ongelmakohtia Nivelvaiheen ohjauksen verkosto Erityisopettajien tapaamiset Yhteistyö lastensuojelun kanssa Kouluterveyden- huollon ja opiskelu- terveydenhuollon tapaamiset Omnian infot peruskoulun opoille ja evoille Kuraattorien tapaamiset Moniammatillista yhteistyötä eri työryhmissä

16 16/17 Haasteita ja kehittämiskohteita Nivelvaiheen messut Byrokratia Vaitiolovelvollisuus? Peruskouluopot, erot, lukion erot ja Omnian ervat Työryhmien välinen vuoropuhelu ja tiedonkulku Hankemallien ja hyvien käytänteiden siirtäminen pysyväksi käytännöksi Monihallinnollinen yhteistyö

17 17/17 NIVELVAIHEEN VERKOSTOTYÖ Mitä puuttuu? Omnian ope-tet peruskoulun puolelle ATTO-opet: tutustumaan oman alan opettajan työhön Toiselta koulutusasteelta Toteutettu Nitojassa kerran Yhteistyö perus- opetuksen alueellisen oppilashuoltoryhmien kanssa (OHRA)


Lataa ppt "1/17 NIVELVAIHEEN TOIMINTAMALLI Luonnos 30.9.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google