Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Virkavapaan vaikutus ylituntipalkkioihin ja erityistehtäväkorvauksiin yleissivistävässä koulussa 1.8.202 lukien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Virkavapaan vaikutus ylituntipalkkioihin ja erityistehtäväkorvauksiin yleissivistävässä koulussa 1.8.202 lukien."— Esityksen transkriptio:

1 Virkavapaan vaikutus ylituntipalkkioihin ja erityistehtäväkorvauksiin yleissivistävässä koulussa
lukien

2 Virkavapaan vaikutus ylituntipalkkioihin ja erityistehtäväkorvauksiin yleissivistävässä koulussa lukien Yhdenmukaistettu B osion 22 ja 23 § => uusi 23 § Ylitunti- ja tuntipalkkioita sekä erityistehtäväkorvauksia käsitellään samalla tavalla Palkkiot ja korvaukset maksetaan/vähennetään työsuunnitelmassa vahvistetun viikkotuntimäärän mukaan Merkitystä ei enää sillä, ajoittuuko virkavapaa työkauden alkuun, keskelle vai loppuun Lukuvuoden (elokuun) alusta alkavan virkavapaan ajalta vähennykset uuden lukuvuoden työsuunnitelman mukaan Pitkissä virkavapaissa seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmana voi käyttää esim. sijaisen työsuunnitelmaa KT:n ohje nettisivuilla Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa (myös Peruskoulun ja lukion palvelussuhdeoppaassa) käy tarpeettomaksi lukien Palkallisissa virkavapaissa palkkiot ja korvaukset maksetaan ”normaalisti” työsuunnitelman mukaan Palkattomissa virkavapaissa palkkiot ja korvaukset vähennetään työsuunnitelman mukaan Ylitunnit eivät enää lukien seuraa tuleville lukuvuosille Ylitunti- ja tuntipalkkioita maksetaan ja vähennetään samalla tavalla. Merkitystä ei enää sillä, ajoittuuko virkavapaa työkauden alkuun, keskelle vai loppuun  ei enää keskeytyneen jakson järjestelmää Poistuu poissaolojakson keskimääräinen tuntimäärä  käytetään työsuunnitelman viikkotuntimäärää (mahdollistaa kikkailun..) Lopuksi, rehtoreiden tehtävä kaikille työsuunnitelma!

3 Esimerkki lukion lehtorin virkavapaan palkkauksesta
Lukion lehtori ( ), II kalleusluokka, 8 vuotta vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaa aikaa, opv 20 Ajankohta Varsinainen palkka 3 118, ,78 Lk-ylitunnit 119, ,96 Kerroin + resurssi 503, ,92 Yhteensä, €/kk 3 742, ,66 Palkallinen virkavapaa ja työsuunnitelmassa luokkaylitunteja 1 sekä kerroin- ja resurssitunteja 4,2 Palkallinen virkavapaa , palkaton virkavapaa ja työsuunnitelmassa luokkaylitunteja 1 sekä kerroin- ja resurssitunteja 2,1 Luokkaylitunnit sekä kerroin- ja resurssitunnit maksetaan 1/38 palkkioperusteella Kuvitteellisessa esimerkissä palkka vuoden 2012 tasossa Ylituntipalkkioperuste laskettu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka on 2856,27 - ylitunnin hinta kaavalla laskettuna 119,96 Kerroin ja resurssi: ylituntihinta x 4,2, ja toisella pätkällä kerrottuna 2,1 Jaksojen todelliset tunnit voidaan unohtaa, maksetaan työsuunnitelman mukaan. Jos ei voi maksaa joka kuukausi, kesä ei maksussa maksetaan kertatuntipalkkion mukaan Laskukaavat OSIO A 26 § ja 27 §

4 Kysymys 1/ sijaisen työsuunnitelman käyttäminen
Koulussa, jossa noudatetaan jaksojärjestelmää määritellään sijaiselle keskimääräinen viikkotuntimäärä palvelussuhteen kestoajalle. Syksyllä voi olla ”paljon ylitunteja” ja keväällä vain niukasti opetusvelvollisuuden verran. Voidaanko näissä tilanteissa tehdä työsuunnitelma kevääksi töihin palaavalle viranhaltijalle kevätlukukauden tuntien perusteella (jossa tunteja tietenkin vähintään opv:n verran)? Onko tämä ”sopimuksen hengen” mukaista? Ks. Yleiskirje 27/2011 ko. määräyksen soveltamisohje s.8-9.: Sijaisen työsuunnitelmaa voidaan käyttää, mutta se ei ole pakollista eli viranhaltijalle voidaan tehdä oma työsuunnitelma. Viran palkka maksettava viranhaltijalle, vaikka opetusta olisi alle opetusvelvollisuuden.

5 Kysymys 2/ Palkattomat virkavapaat
Pk lehtorin opv on 20, työsuunnitelman mukaan tunteja 22. Jaksot ja niiden tunnit: (21 t), (23 t). (22 t), (23 t), – 2.6. (21 t). Opettaja on palkattomalla virkavapaalla Miten / millä perusteella maksetaan ylitunnit palkallisilta ajoilta ja ?

6 Vastaus 2/ Vaikka opetus toteutettaisiin tosiasiallisesti jaksoina, palkanlaskennan kannalta merkityksellistä on rehtorin vahvistama työsuunnitelma opettajalle ja sen mukainen keskimääräinen tuntimäärä. Keskimääräinen ylituntien määrä on tässä 2. Palkanlaskennassa ”toimitaan” koko vuodelle tehdyn työsuunnitelman mukaan eli mikä on keskimääräinen tuntimäärä ja ylitunnit ja tämän mukaan vähennetään palkka palkattoman virkavapaan ajalta tai maksetaan palkallisen virkavapaan ajalta. Ylituntien maksaminen/vähentäminen tehdään 1/38 perusteella. Mahdollisen sijaisen osalta tulee huomioida, että kaikki tehty työ tulee maksetuksi. Hänellä voi käytännössä olla oma työsuunnitelma.


Lataa ppt "Virkavapaan vaikutus ylituntipalkkioihin ja erityistehtäväkorvauksiin yleissivistävässä koulussa 1.8.202 lukien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google