Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilökohtainen apu miniseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilökohtainen apu miniseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtainen apu miniseminaari
Sari Bäcklund

2 Seuraavissa dioissa olevat tes-viittaukset koskevat henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta, jossa osapuolina ovat Henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto HETA ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Mikäli työsuhteessa noudatetaan jotain muuta sopimusta, (esim kunta-alan sopimus KVTES) noudatetaan sen säännöksiä. Joistain asioista voidaan sopia työehtosopimuksilla laista poiketen. Myös työsopimuksella voidaan sopia toisin. Laissa tai työehtosopimuksessa on määräykset siitä, mistä voi sopia toisin. [Tekijä]

3 Työsuhde Kun työnantajana on vammainen henkilö itse, kyseessä on normaali työsuhde kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kummallekin osapuolelle. Työsuhde-erimielisyyksissä osapuolina työntekijä ja työnantaja – ei siis kunta Työntekijällä on velvollisuus tehdä sovittu työ ja oikeus sopimuksen mukaiseen palkkaan. Työnantajalla on työnjohto-oikeus ja vastuu työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Hyvä perehdyttäminen (tehtäviin, työsuojeluun) keskeistä Selkeästi tehty tehtäväkuva ehkäisee monta ongelmaa [Tekijä]

4 Työsuhde Työsuhde on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaoleva, jos ei sitä ole tehty määräaikaiseksi. Määräaikaiseen työsopimukseen on oltava perusteltu syy Koeaika voi olla max 4 kk tai korkeintaan puolet määräaikaisen alle 8 kk pituisen työsuhteen kestosta. Työsuhde päättyy kun se irtisanotaan tai määräaikaisen työsuhteen määräaika päättyy tai koeaikapurku Irtisanomisaika Heta-tes alle 5 v työsuhde 1 kk molemmin puolin. Irtisanomiseen on oltava lainmukaiset asialliset ja painavat perusteet. [Tekijä]

5 Palkkaus Heta-tessin mukainen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja mahdollisesta kokemuslisästä (1% 1,3 ja 5 vuoden jälkeen) Huom! Kokemuslisän yhteys vuosiloman kertymiseen. Tuntipalkka, joka voidaan maksaa 1tai 2 krt / kk. Seuraava Heta-tes korotus ,9 % Ylityöt, ilta, vkl ja arkipyhät korvataan erikseen Työaikakirjanpito on palkanmaksun peruste ja siksi välttämätön sekä lakisääteinen. Tasoittumisjakson pituus määriteltävä [Tekijä]

6 Työntekijän sairastuminen, Heta-tes
Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteinen velvollisuus Voi olla lakisääteistä laajempikin sisältäen esim. sairauden hoidon Terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema Pelisäännöt sairastumisesta ilmoittamisesta! 1 + 9 päivää 50 % tai 100 % palkallista, sen jälkeen KELAn päiväraha Sairausajan palkallisuudesta voi sopia. Tes-määräyksiä ei ole Äitiysloman eikä tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta tes-määräyksiä, mutta voi sopia. [Tekijä]

7 Vuosiloma, Heta-tessin mukaan lomasäännökset menevät pääsääntöisesti vuosilomalain mukaan Lomaa kertyy 2 arkipäivää alle vuoden työsuhteessa 2,5 arkipäivää 1 vuosi nykyisellä työnantajalla tai yhteensä 2 vuotta avustajan tehtävissä viimeisen 5 vuoden aikana 3 arkipäivää yli 15 vuoden työsuhteessa Määritelmät: Lomanmääräytymisvuosi Lomakausi 2.5. – 30.9. Arkipäivä muut paitsi sunnuntai, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai, vapunpäivä Vuosilomaoikeus määräytyy 14 pv tai 35 tunnin säännön mukaan. Pääsääntöisesti vain jompikumpi! Jos ei kumpikaan sovellu, on oikeus vapaaseen 2 pv/kk ja lomakorvaus 9 tai 11,5 % [Tekijä]

8 Vuosiloma Loman ansainta työsopimuksessa sovitun työajan mukaan!
Työsopimukseen tärkeä kirjata viikottainen/jaksottainen tuntimäärä tai tehtävät päivät Lomaa kerryttävät myös työssäolon veroiset päivät: mm sairasloma, äitiysvapaa, lomauttaminen (max 30 pv) Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana. Ilmoitettava kuukautta ennen loman alkamista (väh. 2 vko ennen!) Lomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle. Yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Työsuhteen päättyessä voidaan sopia loman antamisesta työsuhteen kestäessä. [Tekijä]

9 Vuosiloman palkallisuus
Vuosiloman ajalta on oikeus saada vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka 14 pv säännön mukaan lasketaan työntekijän keskipäiväpalkka, joka kerrotaan lomapäivien määrään perustuvalla kertoimella (taulukko VL 3 11 §) 35 tunnin säännön mukaan palkka lasketaan 9 tai 11,5 % mukaan lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneestä palkasta (ei hätä- tai ylityökorvaukset) Vapaaoikeuden piirissä lomakorvaus 9 tai 11,5 % Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta ja maksetaan vuosilomapalkan yhteydessä Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta tietyin poikkeuksin [Tekijä]

10 Uusi vuosilomalaki Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutokset
Keskeiset muutokset koskevat karenssipäiviä, jos sairastuu loman aikana Lomapalkan määräytymisen laskemista. Jos siirtyy lomanmääräytymisvuoden aikana työajasta toiseen, lasketaan lomapalkka lomanmääräytymisvuoden ansioiden mukaan. Jos työaika muuttuu 1.4.jälkeen mutta ennen loman alkamista, lasketaan loma-ajan palkka lomanmääräytymisvuoden työajan mukaan. Karenssipäivien muutokset tulevat voimaan Siirtymäsäännösten mukaan nykyisiä työehtosopimuksia voidaan soveltaa sopimuskauden loppuun Ei vaikutuksia tulevan lomakauden lomiin [Tekijä]

11 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Henkilökohtainen apu miniseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google