Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtion uudet vuosilomamääräykset lukien

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtion uudet vuosilomamääräykset lukien"— Esityksen transkriptio:

1 Valtion uudet vuosilomamääräykset 1.4.2009 lukien

2 Voimaantulo Sopimusta sovelletaan ensi kerran määrättäessä ja annettaessa alkavan lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuja lomia ja niihin liittyviä lomakorvauksia sekä lomarahaa Käytännössä uusia määräyksiä sovelletaan ensi kerran vuoden lomia annettaessa

3 Keskeiset muutokset Sopimusta on selkeytetty, yksinkertaistettu ja joustavoitettu Vuosiloman ansainta- ja laskentasääntöjä on muutettu; lauantai ei enää kuluta lomaa Erottelu varsinaisiin lomapäiviin ja talvilomapidennyspäiviin on poistettu ja talvilomapidennyspäivät on muutettu peruslomapäiviksi Lomapäivien määrät muuttuivat edellisistä johtuen Edellisistä johtuen tehtiin lisäksi joukko pienempiä muutoksia

4 Loman ansainta Loman pituus riippuu edelleen välittömästä valtion palveluksesta tai vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan määrästä sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien määrästä Sopimuksessa on kolme taulukkoa, joista selviää loman pituus

5 Taulukko 1 valtion palvelusta 31.3. alle vuosi
Kk:t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L.pvät 12 14 16 18 20 22

6 Taulukko 2 välitöntä palvelusta 31. 3. väh. vuosi tai 12 täyttä l. m
Taulukko 2 välitöntä palvelusta väh. vuosi tai 12 täyttä l.m.kuukautta Kk:t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L.pvät 13 16 19 21 24 26 28 30

7 Taulukko 3 vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa väh. 15 vuotta
Kk:t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L.pvät 15 18 22 25 28 31 34 38

8 Vuosilomaan oikeuttava 15 vuoden palvelusaika
Vuosilomaan oikeuttavan 15 vuoden palvelusajan laskennassa kumottiin 19-kohtainen luettelo hyväksi luettavista palvelusajoista Jatkossa virkamiehille ja työntekijöille luetaan hyväksi: valtion palvelus, mukaan lukien tietyt virkavapaudet muun työnantajan palvelus vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä henkilön tehtävien suorittamisessa (aiempi virkamiesten soveltamiskäytäntö, ei enää ylärajaa) varusmies- ja siviilipalvelus

9 15 vuoden palvelusajan laskentaa koskeva siirtymäsäännös
Henkilöillä, jotka ovat olleet valtion palveluksessa ennen , säilyy kaikki entinen vuosilomaan oikeuttava palvelusaika Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika säilyy myös niillä, jotka tulevat uudelleen valtion palvelukseen jälkeen Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika tarkastellaan vanhojen säännösten mukaisesti niiden henkilöiden osalta, joilla ei mennessä ollut vanhojen säännösten mukaan 15 vuoden palvelusaikaa (tämä aika säilyy edellisessä kohdassa tarkoitettuna vuosilomaan oikeuttavana palvelusaikana)

10 Esimerkki 1 Henkilö on ollut vuosina valtion määräaikaisessa virkasuhteessa ja hänelle oli kertynyt vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ennen valtiolle tuloa 10 vuotta. Hän tulee uudestaan valtion palvelukseen Tällöin hänellä on 14 vuotta uuden sopimuksen mukaista palvelusaikaa

11 15 vuoden palvelusajan tarkastelu 1.4.2009 jälkeen
Sopimuksen tultua voimaan tulee tarkastella, onko palveluksessa olevalla henkilöllä sellaista palvelusta vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä, jota ei ole otettu huomioon vanhojen säännösten nojalla Jos tällaista palvelusta on, se lasketaan hyväksi ilman ylärajaa, joten uusien säännöksien nojalla henkilöllä voi tulla 15 vuoden palvelusaika täyteen vanhoja säännöksiä aikaisemmin

12 Esimerkki 2 Virkamies on tullut valtion palvelukseen ja tällöin hän on saanut lukea hyväkseen 10 vuoden yksityisen työnantajan palveluksesta vastaavalla ammattialalla 5 vuotta vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa. Uusien sopimusmääräysten mukaan tehtävässä tarkastelussa hän saa nyt hyväkseen koko 10 vuoden palvelusajan.

13 Palvelusajan laskenta uusilla henkilöillä
Ensimmäistä kertaa valtion palvelukseen jälkeen tulevilla henkilöillä vuosilomaan oikeuttava palvelusaika lasketaan pelkästään uusien sopimusmääräyksien mukaisesti

14 Laskentasäännöt vuosilomaa annettaessa
Lauantai ei enää kuluta lomaa Kokonaisena viikkona annettu loma kuluttaa 5 lomapäivää (ma-pe) Jos ma-pe välillä on arkipyhiä, kuluvien lomapäivien määrä vähenee vastaavasti Irtopäivälaskentasääntö on kumottu Yksittäisinä lomapäivinä annetusta lomasta ei enää mene viittä irtopäivää kohden yhtä lauantaita

15 Esimerkki 3 (jaksotyö) Lomaviikolla maanantai on itsenäisyyspäivä. Jaksotyössä oleva henkilö on kaikki viikon arkipäivät lomalla ja loma on vahvistettu alkamaan maanantaina ja päättymään sunnuntaina. Lomapäiviä kuluu neljä (viikon arkipäivien lukumäärä). Samalla vapaaksi annetut ma, la ja su ovat työaikalaskennassa keskeytyspäiviä.

16 Lomaraha Kuukausipalkkaisella lomaraha on 4, 5 tai 6 % kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien määrällä Lomarahan taso säilyy ennallaan Lomarahan vapaaksi vaihtaminen säilyy entisellään ja sopimusmääräykset siitä ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 14 §:ssä

17 Tuntipalkkaisten vuosilomapalkka
Tunti- ja urakkapalkkaisilla vuosilomapalkka määräytyy sopimuksessa määritellyn prosentin (10 ja 12,5 %) mukaan edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksetusta palkkauksesta Lomapalkkakertoimia koskeneet liitetaulukot on kumottu

18 Talvilomapidennyksistä luopuminen
Talvilomapidennykset on muutettu tavallisiksi lomapäiviksi. Tämä vaikuttaa mm. loman siirtämiseen, säästämiseen ja mahdolliseen lomakorvaukseen Kaikki pitämättä jäävät lomapäivät ovat samanarvoisia maksettaessa lomakorvausta

19 Loman antaminen joustavoituu
Vuosilomapäiviä voi sopien siirtää tai säästää aiempaa enemmän pidettäväksi lomavuotta seuraavan huhtikuun jälkeen Myös työkyvyttömyyden johdosta voidaan siirtää aikaisempaa enemmän lomapäiviä pidettäväksi huhtikuun jälkeen


Lataa ppt "Valtion uudet vuosilomamääräykset lukien"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google