Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke
VOIMAA AIKUISTEN OHJAUKSEEN Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Aloitusseminaari 20. – Päivi Putkuri, projektipäällikkö

2 Miksi aikuisopiskelijan ohjaus?
valtakunnallinen, vuosien määrätietoinen työ nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen ohjausjärjestelmän kehittämiseksi - Entä aikuisopiskelijat ? aikuisopiskelijoiden määrä on jatkuvasti kasvava – pitkäkestoinen ja lyhytkestoinen koulutus aikuisopiskelijoilla omanlaiset opintopolut (aiemmin hankittu osaaminen, monimuotoistetut opsit) koulutusjärjestelmän muutokset (mm. ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot)

3 Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikoreakoulussa - hanke
Toiminta-aika – (Valtion avustus, OPM) valtakunnallinen verkosto yli 20 ammattikorkeakoulun kesken teemaryhmätyö (neljä teemaa) seminaarit julkaisut

4 Keitä ja mitä toiminnassa on mukana?
Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä, opiskelijoita ja aikuiskoulutuksen suunnittelu- ja koordinointitehtävissä toimivia henkilöitä Toiminnassa otetaan huomioon eri aikuiskoulutusmuodot: - tutkintoon johtava aikuiskoulutus, - ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, - avoin ammattikorkeakouluopetus ja - erikoistumisopinnot

5 TAVOITTEITA Rakennetaan toimintatapoja ja menetelmiä kohdata aikuisopiskelijan ohjauksen tarpeita ja haasteita Vahvistaa ja ottaa käyttöön ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien toiminta- ja työskentelytapoja, joilla tuetaan aikuisopiskelijan opinnoista selviytymistä. Osallistutaan AHOT –järjestelmän, prosessien ja menetelmien rakentamiseen Tuodaan esille oleellisia näkökulmia ja otetaan käyttöön toimintatapoja, jotka ovat tärkeitä laadittaessa opetussuunnitelmia aikuisopiskelijoille Tieto- ja viestintäteknologian ja kokonais-järjestelmän kehittäminen ovat osa edellä kuvattujen tavoitteiden sisältöä ja tapaa toimia.

6 AIKUISOPISKELIJAN OHJAUS
4. AIKUISTEN OHJAAMINEN ON KAIKKIEN ASIA - ohjaus-, neuvonta- ja tiedotustyötä tekevät antavat ohjausta (työtehtävä ja osaaminen huomioitu) PALAUTE – ARVIOINTI - KEHITTÄMINEN 1. OHJAUS ON RAKENTEELLINEN OSA KOULUTUSTA strategiat ohjaussuunnitelmat - Opsissa huomioitu ohjaus - Aikuisten ohjaus on osa henkilö kunnan työtä ja opettajien työaikasuunnitelmaa PALAUTE – ARVIOINTI - KEHITTÄMINEN 3. OHJAUSTA ON SAATAVILLA KOKO OPINTOJEN AJAN TARKOITUKSENMUKAISIN MENETELMIN henkilökohtainen ohjaus ryhmäohjaus, vertaisohjaus TVT:an menetelmät alumnit, mentorit PALAUTE – ARVIOINTI - KEHITTÄMINEN 2. AIKUISOPISKELIJAN ERITYISYYDEN HUOMIOIMINEN - opiskeluprosessi - oppimisprosessi - elämäntilanne AHOT – HOPS opiskeluvalmiudet PALAUTE – ARVIOINTI - KEHITTÄMINEN a

7 KYSELY Kyselyn tavoitteina olivat:
1) aikuisopiskelijoiden ohjauksen tilanteen selvittäminen ja 2) Kehittämiskohteiden nimeäminen työnsä aloittaville teemaryhmille Vastaajina 80 henkilöä, 26 ammattikorkeakoulusta opetushenkilöstöä: lehtoreita, yliopettajia, tuntiopettajia, opinto-ohjaajia ja johtaja- ja päällikkötason tehtävissä toimivia 22 kysymystä, yhdeksän monivalinta- ja loput avoimia kysymyksiä

8 Mitä aikuisten ohjaus on?
OPISKELUN OHJAAMISTA 2. OPPIMISEN OHJAUSTA ELÄMÄNTILANTEIDEN OHJAUSTA Aikuisten ohjauksen tavoitteita oli vaikea kuvata tai ne liitettiin enimmäkseen ”hallinnollisiin” tavoitteisiin: opintojen suorittaminen määräajassa, keskeyttämisten vähentäminen ja työelämään sijoittuminen.

9 Aikuisten ohjaustarpeet

10 Ohjaus käytännön toimintana

11 Aikuisopiskelijan kanssa käytettävät ohjauskäytännöt

12 Toiveet hankkeessa käsiteltäviksi asioiksi
Sisältötoive lkm Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen 13 Aikuisen ohjaaminen 14 Aikuinen opiskelijana ja oppijana 5 Opetussuunnitelmien kehittäminen 6 Ohjausjärjestelmä Tieto- ja viestintätekniikka ohjauksessa Hops ja eHops 3 Muuta

13 Teemaryhmät 1 – 2 : Opiskelijan ja ohjaajan näkökulmat
AIKUISOPISKELIJANA –teemaryhmän tavoitteena on rakentaa yhdessä toimintatapoja kohdata aikuisopiskelijoiden ohjauksen tarpeita ja haasteita … 2. AIKUISOPISKELIJAN OHJAAJANA –teemaryhmässä tarkastellaan ohjaajan näkökulmasta, mitä erityisyyttä aikuinen opiskelija tuo ohjaukseen ..

14 Teemaryhmät 3 - 4 : AHOTin ja HOPSin kautta OPSiin
AIEMMIN OPITUN TUNNISTAMISESTA JA TUNNUSTAMISESTA HOPSiin –teemaryhmässä on tavoitteena AHOT –järjestelmän, prosessin ja menetelmien rakentaminen sekä arvioida, millaisia mahdollisuuksia osaamisen arviointi tuo aikuisopiskelijan henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle. OPETUSSUUNNITELMAT JA OHJAUS –teemaryhmän tavoitteena on nostaa esille oleellisia näkökulmia ja toimintatapoja laadittaessa opetussuunnitelmia aikuisille.

15 Saatesanoiksi yhteiselle matkalle
Tietä kulkemalla sen oppii tuntemaan ja kohta kulkijalla on tieto hallussaan. Niin kuin Tie elämä eläjää opettaa, silmien edessä maailma meitä odottaa. Mutta jos liikaa pinnistää, se pään vain sekoittaa. Minä olen minä ja sinä joku muu, ja muina ihmisinä meiltä luonnistuu, se minkä tekijäksi ei sovi kukaan muu. Silloin löytynyt on Tie ja Tietä kulkiessa muut tiet unohtuu. B. Hoff: Nalle Puh ja Tao


Lataa ppt "Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google