Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke
LUTO Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri - kohti uutta arviointia ja opetussuunnitelmauudistusta. Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke

2 Konkreettiset tavoitteet 1
Tavoitteen mukaisessa toimintakulttuurissa korostuu niin lukiolaisilla kuin opettajilla yhteisöllinen tekeminen ja oman asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, vertaistuki ja kuratointi. Hankkeessa luodaan fyysinen ja tekninen ympäristö tukemaan oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Toimintakulttuurin ja -ympäristön muutoksella tuetaan myös perusopetuksessa alkanutta oppilaan aktiivisen roolin vahvistamista ja vuorovaikutteisten pedagogisten käytäntöjen kehittämistä uuden teknologian avulla. (OPS2016-luonnos, pohjana kohta Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen). Avoimien ja suljettujen, maksuttomien ja maksullisten oppimisalustojen, eri digitaalisten välineiden sekä e-oppimateriaalien arviointi, kehittäminen ja tuottaminen, myös yritysyhteistyössä. Kehitetään joustava ja monimuotoinen opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon malli tieto- ja viestintätekniikan avulla.

3 Konkreettiset tavoitteet 2
Löydetään ratkaisuja joustavaan kurssien suorittamiseen tai oman osaamisen osoittamiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Kokeillaan sähköistä koeakvaariota yhteistyössä yliopistojen kanssa. Luodaan uusia arviointimuotoja lukion kursseihin. Tavoitteena on prosessinaikaisen arvioinnin vahvistaminen ja arvioitavien elementtien määritteleminen, testaaminen ja kirjaaminen uuden opetussuunnitelman kehittämistä varten. Tuotetaan ja testataan vaativuustasoiltaan erilaisia digitaalisia kokeita eri oppiaineisiin. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kehittäminen sähköisessä ympäristössä opiskelijan metaprosessien tukemiseksi. Uusi lukio-opetuksen opetussuunnitelma tulee ohjaamaan lukiot toimimaan uudella tavalla. Hankkeen tavoitteinen avoin toimintakulttuuri, sen moderni fyysinen oppimisympäristö, digitaalisen teknologian soveltaminen ja kehittäminen, prosessiaikainen kurssien monipuolinen arviointi ja sähköiset kokeet ovat tärkeitä lukion uutta opetussuunnitelmaa luotaessa. Näiden kehittäminen antaa opetussuunnitelman laadintaan arvokasta tietoa.

4 Hankkeessa toimimisen muotoja
Hankkeen toimijat työskentelevät verkostona. Turun normaalikoulun lukio toimii hankkeen koordinaattorina. Jokaisessa talossa toimii hankevastaava, joka kokoaa itselleen hanketyöryhmän ohjaamaan toimintaa. Valtakunnallisesti toimitaan aineryhmäverkostoina, yli oppiainerajat ylittävinä ryhminä, ainekohtaisina pienempinä ryhminä ja rehtoriryhmänä sekä ohjausryhmänä. Verkosto kokoontuu eri kokoonpanoilla yhteisiin seminaareihin. Se pitää online-kokouksia ja webinaareja, tuottaa materiaaleja tai ajatustenvaihtoa eri alustoilla ja kuulee myös asiantuntijoita hankkeen teemoihin liittyen. Verkoston jäsenet työskentelevät yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaan. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tuloksia ja hankkeen etenemistä. Hankkeen avoimilla verkkosivuilla kerrotaan suunnitelmista ja jaetaan kokemuksia heti alusta alkaen.

5 Verkosto ja koordinaattorit
Hankkeen ohjaustyöryhmä Marjut Kleemola, Turun normaalikoulu Kirsti Koski, Jyväskylän normaalikoulu Jani Kiviharju, Helsingin normaalilyseo Mikko Horila, eNorssin projektivastaava, Tampereen normaalikoulu Jari Sjölund, Turun normaalikoulu Katrina Vartiainen, Turun normaalikoulu, luto-koordinaattori Verkosto ja koulukohtaiset koordinaattorit Oulun normaalikoulu, Katja Leinonen Vasa övningsskola, Andreas Sundstedt Joensuun normaalikoulu, Leena Semi Tampereen normaalikoulu, Heidi Äijälä Helsingin normaalilyseo, Jani Kiviharju Helsingin Viikin normaalikoulu, Anna-Mari Ojala Jyväskylän normaalikoulu Turun normaalikoulu, Katrina Vartiainen Lisäksi valitaan vielä ainekohtaiset kokoonkutsujat, jotta ainekohtainen yhteistyö normaalikoulujen lukioiden välillä mahdollistuu

6 Hyvät käytänteet kiertoon!
Opetushallituksen hyvät käytännöt-portaali TAI: tehdään ensin oma hyvien käytänteiden pankki OPH:n mallin mukaisesti ja sieltä tarjotaan käytännekuvauksia OPH:n sivustolle. ITK-päivät: tarjotaanko esitystä? Konferenssin pääteema on Pedagogiikka palaa! Esitysten jättöaika


Lataa ppt "Normaalikoulujen lukioiden OPH-rahoitteinen hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google